Pateikti Šeštadienis, 8 sausio, 2011 dienos įrašai.


Ką reiškia būti Kūrėju?

Kūrėjas

Klausimas: Sakote, kad kiekvienas galiausiai turi atskleisti pusiausvyros su gamta formulę.
Nejaugi kabalos mokslas nori kiekvieną žmogų paversti mokslininku−tyrinėtoju, priversdamas jį atskleisti gamtos formulę?
Atsakymas: Bet tai labai paprasta formulė! Kiekvienas iš mūsų yra gamtos viduje ir siekia komforto.
Pusiausvyra ir yra lygties sprendimas, formulė, kaip atskleisti pačią komfortiškiausią būseną: kiek man reikia šilumos, drėgmės, maisto, kokio būsto, šeimos ir vaikų, pastovaus užmokesčio ir t. t. Tai mūsų pasaulyje ir reiškia pasiekti pusiausvyrą su gamta, patenkinti visus savo norus.
O gamta vysto mane taip, kad ši pusiausvyra visą laiką trikdoma – ir aš judėdamas į priekį turiu vėl bandyti ją surasti.
Mes visą laiką ieškome pusiausvyros. Netgi tada kai žmogus veržiasi į valdžią ar vaikosi uždirbti milijardus – jis tai daro jausdamas savyje tą poreikį, kurį nori pripildyti, subalansuoti, idant nusiramintų.
Dėl to vystymasis, apie kurį kalba kabalos mokslas, – tai pats normaliausias ir paprasčiausias kiekvieno žmogaus vystymasis šiame pasaulyje. Bet kiekvienas turime savo mažą formulę, kad šią pusiausvyrą pasiektume. Pusiausvyra reiškia, kad man yra taip gerai, kad jau geriau negali būti!
Tai vadinasi Galutiniu ištaisymu (Gmar Tikun), kai visi norai ištaisyti, t. y. visiškai pripildyti tuo, ko trokšta!
Man nereikia ieškoti kažkokios paslaptingos gamtos formulės! Jei pasiekiu visiškai patogų būvį, kai jau absoliučiai nieko nenorėčiau keisti, vadinasi, atskleidžiau bendrą gamtos pusiausvyros formulę!
Kitaip tariant, atrandu, kad galiu būti didelis ir klestintis ir ši forma, kurioje dabar atskleidžiu save, vadinasi „Kūrėju“ arba Gamta. Tarytum augau, augau ir galiausiai užaugęs tapau karaliumi ir matau: štai mano rūmai, štai armija, o štai tauta.
Kai žmogus jaučia, kad yra visiškai užpildytas, vadinasi, jis bus atradęs formulę, kuri reiškia − būti Kūrėju.

Iš 2010 m. gruodžio 8 d. pamokos pagal straipsnį „Tarnaitė – savo šeimininkės įpėdinė“

Daugiau šia tema skaitykite:

Universali gamtos formulė

Kur tavo protas ir širdis?

Išmokti gyventi po saule

Komentarų nėra

Universali Šviesos energija

Realybės suvokimas

Klausimas: Kas yra Šviesa, jeigu kiekvienas žmogus ją suvokia savaip? Tai nėra kažkas bendro, tai subjektyvus pojūtis?
Atsakymas: Šviesa – tai ne subjektyvus pojūtis, o energija. Tarsi elektra mūsų pasaulyje, kuri priklausomai nuo prietaiso gali šaldyti ar šildyti, traukti arba stumti. Viskas priklauso nuo indo, gaunančio ir jaučiančio tą energiją.
Viskas priklauso nuo tavo norų. Tu nežinai, kas yra pati Šviesa, ir niekada to nesužinosi. Tu tiktai gali paruošti indus/norus, kad ja mėgautumeisi įvairiausiomis formomis.
O pati Šviesa neturi jokios formos – energija neturi formos. Būdas, kaip judančiais elektronais laido viduje perduodama elektra taip pat yra forma, įvilkta į medžiagą, o ne pati jėga.
Visa, ką jaučiame,– tai tik pojūčiai mūsų jutimo organuose.

Iš 2010 m. gruodžio 30 d. pamokos pagal straipsnį „Kabala ir filosofija“

Daugiau šia tema skaitykite:

Mistika ar gyvenimo jėga?

Ten, kur trokšta širdis…

Mistinė jėga ar vystymosi variklis?

Komentarų nėra

Agresija ir prievarta

Auklėjimas, vaikai, Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra

Išmokti gyventi po saule

Kabala, Kūrėjas

Klausimas: Kokį sprendimą galime pasiūlyti žmogui, žvelgiančiam į mus iš šalies? Ar tai jam neatrodys tiesiog paprastas filosofavimas?
Atsakymas: Kabala kalba apie gamtoje esančią realią jėgą, kurios teigiamą poveikį galėsime pajusti, jei panorėsime tapti panašūs į ją.
Mes nekeičiame šios jėgos, mes keičiamės patys. Kaip su saulės šviesa – galiu stovėti šešėlyje, o galiu užlipti ant stogo ir gėrėtis jos spinduliais. Saulė nesikeičia – norėdamas gauti daugiau jos šviesos, keičiuosi aš pats!
Kabala gali mus išmokyti pajusti šios  gamtoje esančios jėgos poveikį. Kabala – tai mokslas. Tapk protingas, išmok panaudoti Šviesos jėga ir ji tave paskatins vystytis teisingai.
Mes nekalbame apie kažkokius dirbtinus dalykus ar fantazijas – kalbame tik apie tai, kaip mums susiorganizuoti, sukurti tarpusavio ryšį, bendrą „tinklą”, kuriuo galėtume pagauti jėgą, esančią gamtoje!
Atsisukime į saule veidu, o ne šonu ar nugara! Tai yra, savo savybėmis tapkime panašūs į ją.
Štai apie ką kalba kabala. Ji sako žmogui: nori ar nenori, tu privalėsi vystytis. Ir jei pageidauji vystytis geru ir maloniu būdu – pažink jėgą, kuri veikia tave.
Jei būsi atsukęs jai nugarą, ji skatins tave per kančias, ir jos poveikį jausi kaip smūgius į nugarą. Jei tu stovėsi į ją šonu – bus visaip, tai geriau, tai blogiau. O jei atsisuksi veidu į ją, vystysies su džiaugsmu.
Tai viskas, ką mes darome! Mes tik norime atskleisti teigiamą šios jėgos poveikį.
Norim mes to, ar ne, ji vis tiek  mus veikia, net ir šią minutę. Juk nenuginčijamas faktas, kad mūsų būsenos nuolat keičiasi. Argi galime sustabdyti gyvenimą?  Ne! Kiekvieną akimirką prieš mus atsiveria vis nauja situacija, ir šis procesas nepriklauso nuo mūsų.
Tačiau yra mokslas, kuris sako: „Pažvelkite į vyraujančią tendenciją! Nereikia išradinėti dviračio. Jūs juk matote – visi mes susiję tarpusavyje, tačiau tas ryšys neteisingas. Mes vis labiau kenkiame gamtai. Tai gal ištaisykime tarpusavio ryšį, kad viskas pasikeistų?“
Jei visas problemas sukelia neteisingas tarpusavio ryšys, pagalvokime, kaip susivienyti teisingai! Kabala tiesiog aiškiai ir suprantamai aiškina gamtos savybių tapatumo dėsnį. Kūrėjas – tai tiesiog gamta.

Iš 2010 gruodžio 29 d pamokos pagal straipsnį „Kabala ir filosofija“.

Daugiau šia tema skaitykite:

Universali gamtos formulė

Nuolat šviečianti saulė

Iš evoliucijos traukinio persėsti į lėktuvą

Komentarų nėra