Pateikti Sekmadienis, 9 sausio, 2011 dienos įrašai.


Žinojimas ir fantazija

Kabala, Realybės suvokimas

Klausimas: Jei žmogus įsitikinęs, kad jaučia Kūrėją, ar galima patikrinti, ar tai tikras pojūtis ar religinė fantazija?
Atsakymas: Negali prieštarauti žmogui dėl to, ką jis jaučia. Juk negali jam įstatyti savo galvos.
Tarkime, tu kažką žinai užtikrintai, o jis nežino, tačiau kažką neteisingai įsivaizduoja. Jei tu jį spausi ir įtikinėsi savo teisumu, tai vietoje savo ankstesnio vaizdinio jis gaus iš tavęs kitą. Tačiau jam tai bus taip pat įsivaizduojama! Tau akivaizdus faktas ir tiesa (nors tai irgi kelia abejonių), perėję kitam, taps tik nauja fantazija. Todėl kabalos mokslas neleidžia kištis ir įtikinėti žmonių. Tuo labiau, kad ir tavo tiesa visą laiką keičiasi, ir kai tu kyli nuo pakopos ant pakopos, visas ankstesnis žinojimas persiverčia iš pagrindų. Tu visą laiką mėtomas tai šen, tai ten, patiri priešingas būsenas, ir taip yra tol, kol pereisi machsomą. Pasakyta: „Netikėk savimi iki pat mirties dienos (savo egoizmo)“. Todėl nereikia nieko įtikinėti. Mes tik paaiškiname žmogui, kokie mes visi esamoje padėtyje bejėgiai, todėl raginame aiškintis, kaip yra iš tikro, sveikai žiūrėdami į reikalą. Skaidriu požiūriu laikome tai, kad mes turime penkis jutimo organus, kuriais turime vadovautis. Tačiau sakoma, kad galime įgyti papildomų jutimo organų. Kai mes juos išvystysime, vadovaudamiesi moksliniu požiūriu, sveikai, logiškai, nepasitikėdami vien žodžiais, atversime dar vieną tikrovę ir imsime ją tyrinėti! Tada pradėsime ją suprasti ir įgysime naujų žinių vėl tuo pačiu principu: „Spręsti galima tik remiantis akivaizdžiais faktais“, remiantis tikru pojūčiu.

Iš 2011 m. sausio 1 d. pamokos pagal straipsnį „Kabala ir filosofija“

Daugiau šia tema skaitykite:

Tikėti – reiškia jausti

Gyvūnai neturi vaizduotės

Įsivaizduok tą, nežinia ką

Komentarų nėra

Tolimųjų namų Šviesa

Dvasinis darbas, Kūrėjas

Klausimas: Ką reiškia pajausti Šviesą?
Atsakymas: Pajausti Šviesą reiškia jausti malonumą.
Šiame pasaulyje galiu mėgautis įvairiais dalykais, kurie priklausomai nuo nuotaikos man yra malonūs arba nemalonūs.
Kartais malonu gulėti lovoje ir nesinori keltis i į pamoką, o kartais veržiuosi iš lovos, o man sakoma: „ne, turi dar savaitę gulėti, kol pasveiksi“.
Kitaip tariant, tai nėra absoliutus malonumas, lygiai taip, kaip saldumas, minkštumas, šiluma – visa tai ribotos, reliatyvios sąvokos. Kartais tai sukelia malonumą, o kartais visiškai priešingą jausmą.
Bendras malonumas, kurį jaučiame mūsų bendrame nore mėgautis, vadinasi „Šviesa“. Nes nuo pat pradžių egzistavusi Šviesa sukūrė mūsų norą/indą ir dabar šis noras mėgaujasi, kai prisipildo Šviesa arba kai Šviesa atsiskleidžia jame! Taip mes sukurti!
Ir todėl, kai Šviesa palieka norą, šis verkia ir nori susigrąžinti ją atgal. Taip sukurta visa kūrinija.
Bet Kūrėjas troško, kad tu pats panorėtum Šviesos, o ne tiesiog ją gautum ir mėgautumeis. Jis nori, kad be noro mėgautis, dar ir suprastum, suvoktum Šviesą: iš kur ji atsiranda, kur jos šaltinis, kodėl ji sukūrė tave tokį ir ko iš tavęs nori? Šviesa tarsi nori tau parodyti: žiūrėk, iš kokios tolimos žvaigždės atkeliavau, ten taip nuostabu ir gera, pasiimsiu tave su savimi!
Todėl ji pasislepia nuo tavęs ir mėgina iš visų pusių visokiais netiesioginiais veiksmais atkreipti tavo dėmesį, žaidžia su tavimi, kol nepanorėsi vietoje malonumo, kurį ji gali duoti (ir apskritai nepriklausomai nuo bet kokių malonumų) pažinti malonumo šaltinį, iš kurio jis atėjęs. Ji nori pasiimti tave į savo namus! Kad nenusiramintum paprasčiausiai prisipildęs Šviesa.
Juk, jeigu panorėsi sugrįžti į jos „namus“, tai reiškia, jog tu ją myli, o ne šiaip sau mėgaujiesi gautu iš jos malonumu. Turi taip ją pamilti, kad galėtum skristi su ja į tą vietą, į „tą žvaigždę“, iš kur ji atėjo, kad tik būtum su ja ir neišsiskirtum.
Ir tau nesvarbu, kad visiškai atsijungi nuo malonumų, nes taip parodai, kaip ją myli.

Iš 2010 m. gruodžio 30 d. pamokos pagal straipsnį „Kabala ir filosofija“

Daugiau šia tema skaitykite:

Tai ne šiaip sau žaidimas

Šešėlių teatras

Mokytis būti suaugusiam

Komentarų nėra

Nauja koordinačių ašis

Realybės suvokimas

Šiame pasaulyje kiekvienas žmogus turi pajausti Kūrėją – nė kiek neabejodamas, kad jaučia ir supranta Jį.
Suvokimas – tai pati giliausia ir aukščiausia mūsų pažinimo pakopa.
Visi mano jutimo organai (jausmai, protas ir širdis) turi būti pripildyti besąlygišku dvasiniu atskleidimu.
Neturi likti jokių abejonių, prieštaravimų, senų klausimų ar aiškinimosi. Taip įgyju visišką pripildymą ir suvokimą, už kurį didesnio nėra. Visas Kūrėjo sukurtas noras mėgautis galutinai išsivystė ir pilnai prisipildė.
Jeigu žmogus nejaučia poreikio tokiam atvėrimui, jis gali ir toliau gyventi įprastą gyvenimą. Aš iš visos širdies linkiu jam sėkmės. Tačiau jeigu jam to nepakanka, jeigu jis nori žinoti, kodėl gyvena, kokia prasmė – jis turi atverti šaknį, gyvenimo šaltinį, o tam reikalinga kabala.
Jeigu į visus šiuos klausimus žmogus negali atsakyti pasinerdamas į religiją, „dvasines” praktikas, įvairiausius pomėgius ar narkotikus – jis lieka tuščias ir jam reikia atskleisti gyvenimo prasmę.
Gamtoje egzistuoja daugybė reiškinių, kuriems atskleisti man reikia papildomų prietaisų: teleskopų, mikroskopų. Tačiau yra tai, ko nepajėgiu atverti, nes gamta daug sudėtingesnė už mane.
Ir ne todėl, kad ji veikia daug platesniu diapazonu, kuriame gelbsti kokie nors lokatoriai. Gamtoje yra tokių reiškinių, apie kuriuos nė nepagalvočiau, nes esu sukurtas pagal tris ašis – tokia mano smegenų vidinė sandara.
Tačiau manyje nubunda taškas, kuris kalba, jog neužtenka visko, ką žinau! Ir štai matau, kad įprastas mokslas nesuteikia man pasitenkinimo. Šis taškas iš kito išmatavimo.
Ten nėra triašės koordinačių sistemos (laiko, judėjimo, vietos) – tai kažkas visiškai kitokio. Ne šiaip sau erdvė su keletu papildomų koordinačių ašių − suspausta ar išplėsta – tai visiškai kitokia tikrovė, neturinti jokio ryšio su čia esančia.
Jeigu aš galiu ištirti šią aukštesnę tikrovę – argi aš ne mokslininkas? Žinoma, kad taip, ir dar koks!

Iš 2010 m. lapkričio 28 d. pamokos pagal straipsnį „Kūnas ir siela”

Daugiau šia tema skaitykite:

Kompasas, nurodantis Kūrėją

Iki pat tolimiausios žvaigždės

Ką reiškia būti Kūrėju?

Komentarų nėra