Pateikti Sekmadienis, 16 sausio, 2011 dienos įrašai.


Brangesnė už gyvenimą tiesa

Kabala, Krizė, globalizacija

Klausimas: Kokias ypatingas priemones, kurių dar niekur nėra, pateikia kabala šiandien, kai kiekvieną sekundę iš visų pusių mus vis pasiekia kokios nors naujos problemos, o mes tik ir kovojame su jomis?
Atsakymas: Kabalos mokslas mums aiškina, iš kur ateina visas blogis ir kodėl mums yra blogai. Kabala tvirtina, kad blogis ateina ne kažkur iš išorės, ne iš kitų žmonių ar atsitiktinai, o nurodo tiesiai į vidų, sakydama man: tu pats esi viso blogio priežastis!
Su šituo žmogui labai sunku sutikti ir todėl jis tuoj pat atstumia nuo savęs kabalos mokslą. Bet nurodžiusi blogio priežastį, kabala paaiškina, kad yra tik viena galimybė ateiti į gėrį – ištaisyti blogį savyje į gėrį! Ir kad gera būtų ne man, o visiems kitiems!
Pasirodo, maža to, kad turiu pripažinti, jog visas blogis yra manyje ir ištaisyti save, kad kitiems šalia manęs būtų gerai, dar turiu ir mėgautis tuo apskritai nejausdamas savo būsenos ir rūpindamasis tik tuo, kad gera būtų kitiems? Kas gi pirks tokią metodiką?!
Todėl ji tinka tik tiems, kuriuose glūdi tiesos taškas ir pagal savo prigimtį jie daugiau nebegali likti mele – kad ir kas būtų, jiems reikalinga tiesa! Toks reikalavimas ateina žmogui iš prigimties, o ne todėl, kad jis yra toks geras ir ypatingas didvyris.
Tiesiog noras atskleisti tiesą tampa jam svarbesnis už visą likusį gyvenimą. Jame staiga atsiskleidžia šis naujas anksčiau neegzistavęs tiesos noras.
O tie, kurie turi tik vieną ankstesnį norą – mūsų pasauliui, sutinka būti apgauti. Ir todėl tenkindami savo egoizmą vaikosi visko, kas prisideda prie šios apgaulės.
Tiktai tie, kuriuose nubudo nenumaldomas noras atskleisti tiesą, tik tie su džiaugsmu priima kabalos metodiką. Juk jie neturi kitos išeities, daugiau jiems niekas nepadės. Ir tokie žmonės juda pirmyn.
O jeigu žmogus vis dar gali sutikti su kokiu nors kompromisu – jis pabėgs. Negalima jo dėl to kaltinti ar niekinti, juk tu jo vietoje irgi padarytum taip pat…
Tai prigimtis: kuri iš dviejų jėgų didesnė, ta ir persvers – labai paprasta mechanika.

Iš 2010 m. gruodžio 16 d. pamokos pagal straipsnį „Tarnaitė − savo šeimininkės įpėdinė“

Daugiau šia tema skaitykite:

Išmokti gyventi po saule

Nori milijono? – Imk!

Renkatės Jūs!

Komentarų nėra

Laimė

Filmai, klipai, Klausimai ir atsakymai

Komentarų nėra

Sunku būti Dievu

Dvasinis darbas, Kūrėjas

Klausimas: Kūrimo sumanymas – tai kažkas didingo, o aš mažas paprastas žmogus, ar mano mintis taip pat kažką reiškia?
Atsakymas: Tu tiesiog nežinai, kas esąs, todėl tau atrodo, kad esi mažas ir negali visiems daryti įtakos.
Bet jeigu pradėsi kilti dvasinėmis kopėčiomis, suprasi, kad turi galimybę asmeniškai prisiimti visą kūrimo sumanymą vietoje Kūrėjo ir elgtis su kūrinija tarsi tu būtum Jis.
Septyni milijardai žmonių, begalybė žvaigždžių ir kosminių objektų, visa augalija, gyvūnija ir  vienas Kūrėjas! Tu nori būti Jo vietoje ir elgtis su viskuo taip, kaip elgiasi Jis? Prašom! Jeigu esi pasiruošęs Jį pakeisti, tuomet turi tokią galimybę. Tai vadinama su Juo susilieti, tapti Jam lygiu. Tai ir reiškia tapti Žmogumi.
Todėl sakome, kad Kūrėjas santykis su kūriniais grįstas gėriu ir meile, ir, jeigu noriu būti Jo vietoje, jeigu noriu tapti jo partneriu, privalau elgtis su kūriniais taip pat, kaip Jis.
Štai kodėl egzistuoja dėsnis – „pamilk artimą kaip save patį“. Jeigu myliu artimą, reiškia, kad susitapatinu su Kūrėju, susiliejau su Juo. Ir tada atlieku tą veiksmą, kurį Jis atlieka kitų atžvilgiu.

Iš 2010 m. spalio 21 d. programos „Kabala pradedantiesiems“

Daugiau šia tema skaitykite:

Nepriklausoma analizė

Visas gyvenimas – vaidinimas!

Kaip išaugti iš nulio

Komentarų nėra