Pateikti Trečiadienis, 19 sausio, 2011 dienos įrašai.


Nukreipk priemonę į tikslą, o tikslą į priemonę!

Krizė, globalizacija, Kūrėjas

Visa gamta: negyvoji, augalinė, gyvūninė, žmonės – yra prisijungusi prie Aukštesniosios jėgos, kuri suteikia gyvenimą ir viską valdo. Mes visi egzistuojame jos vieninteliame sumanyme. Būtent todėl mūsų pasaulis yra globalus, visos jo dalys sujungtos, kad visus veikia viena jėga ir mes visi susijungiame tarpusavyje per ją.
Visi įvykiai, vykstantys visiškai vienas nuo kito atskirtose žemės rutulio dalyse, susietos bendra gamtos jėga. Tarp jų nėra tiesioginio ryšio, todėl negalime jos atskleisti. Mes matome tik pasekmes, visuotino visų pasaulio dalių ryšio apraiškas, o pats ryšys realizuojasi per šią Aukštesniąją jėgą – vienintelę, kuri mus valdo. Todėl suvokti pasaulį galima tik atskleidus šią vienintelę valdančią jėgą.
Kaip kūnas turi smegenis, prie kurių prijungti visi organai, rankos, kojos – viskas sujungta su smegenimis ir iš ten valdoma, taip ir mes visi esame susiję su Aukštesniąja jėga, egzistuojančia gamtoje, išmintinga, jautria ir valdančia viską. Ta jėga vadinasi „Vienintelis“ Kūrėjas.
Jeigu ne ši Aukštesnioji jėga, mūsų niekas nesietų vienų su kitais. Dabar, kai ši jėga leidžiasi ir artinasi prie mūsų, mes juntame, kad prieš savo valią esame susiję tarpusavyje ir su ja. Mes juntame ne pačią jėgą, o jos artėjimo rezultatą – vis didesnę kiekvieno priklausomybę nuo visų ir nuo gamtos. Mums tai kelia rūpestį, nes mes nenorime būti susiję. Mums atrodė, kad materialiai pažengdami įgyjame nepriklausomybę nuo gamtos – namuose turėdami maisto šaldytuve, šildydami jį mikrobangų krosnelėje, susikurdami dirbtinį klimatą, interneto ryšį su visu pasauliu, mes pajusime visiškai apsisaugoję nuo gamtos. Tačiau juntame vis didesnę priklausomybę nuo gamtos – nes ji / Kūrėjas artinasi prie mūsų. Jei suvoksime Jo artėjimo, atskleidimo svarbą, kad patys priartėtume prie Jo – mes žiūrėsime į suartėjimą tarp žmonių, kaip į priemonę suartėti su Kūrėju. Nukreipk priemonę į tikslą, o tikslą į priemonę!
Dabar, kai Kūrėjas artinasi – mums blogai. Tad imkime ir pakeiskime tai! Kūrėjui artėjant jaučiame, kad mus per prievartą stumia vieną prie kito. Nagi suartėkime patys taip glaudžiai, kad Jis nusileistų tiesiog mūsų vidun ir užpildytų mus!

Iš 2011 m. sausio 13 d. pamokos pagal straipsnį „Kabalos mokslo charakteris“

Daugiau šia tema skaitykite:

Brangesnė už gyvenimą tiesa

Gyventi dviejuose nesusikertančiuose pasauliuose

Mūsų laukia tobulas gyvenimas!

Komentarų nėra

Mano vaizduotės žaidimas

Realybės suvokimas

Klausimas: Aš jau ne kartą iš Jūsų girdėjau, kad viskas, kas sukelia man tam tikrų nemalonumų, įžeidžia arba užgauna mane, yra manyje. Kaip tai pajausti ir suprasti?
Atsakymas: Kai man atsiskleidžia tikroji realybė, suprantu, kad viską jaučiu savyje, o iš išorės nieko nėra. Tokia samprata – „ne manyje“ apskritai neegzistuoja, nes viskas vyksta mano jausmuose, mano suvokime.  Dabar savo suprantamą tikrovę: šio pasaulio erdves, beribę visatą, Žemės rutulį su gausiomis detalėmis – visa tai aš jaučiu savyje. Pagal tai, kiek aš ištaisau savo bendrą egoistinį norą, šis vaizdas keičiasi. Tik mūsų pasaulyje mes šito nejaučiame, nes suvokiame jį noro viduje, kuris kokybiškai nesikeičia: jis gali būti tik didesnis arba mažesnis. Tačiau jei pakeistume jo pagrindinę savybę – absorbavimą į save į davimą, tai jau iš šalies jaustume savo ankstesnį suvokimą ir galėtume teisingai vertinti tai, kas vyksta.
Tai nelengva. Tai sunku suprasti, neįmanoma pajausti. Tik padedant Šviesai, kuri palaipsniui, lašas po lašo, vis smarkiau veikia mus, staiga įvyksta perkeitimas. Žmogus be savo įprastų savybių / kelim įgyja naujų. Šis pasaulis neišnyksta, tačiau žmogus pradeda jausti ir papildomą realybę – jo antrą dalį. Ir tik tada iš tikrųjų supranta, kur esąs, pradėjęs jausti, kad mūsų pasaulis – tik iliuzija.

Iš 2010 m. gruodžio 12 d. paskaitos Natanijoje

Daugiau šia tema skaitykite:

Jausmų pasikeitimas

Jėga, keičianti vieną drabužį po kito

Šis pasaulis – sapnas sapne, kuris sapne…

Komentarų nėra

Meilė

Filmai, klipai, Klausimai ir atsakymai

Komentarų nėra