Pateikti Sekmadienis, 23 sausio, 2011 dienos įrašai.


Kam Kūrėjui reikia manęs?

Kūrėjas

Klausimas: Kūrimo tikslas iš esmės man suprantamas. Neaišku, kodėl šito reikėjo Kūrėjui? Kam Jam reikalingas aš? Kodėl Jis tai padarė?
Atsakymas: Jis tai padarė dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Pirmoji: nes Jo prigimtis − geras ir kuriantis gėrį, t. y., Jis suteikia mums begalinį pripildymą nepaisant laiko, judėjimo, erdvės ir visų apribojimų.
Antroji priežastis yra ta, kad šis pripildymas būtų tokio paties lygio kaip Kūrėjo, ir kad mes mėgautumės lygiai tokiu pat statusu, kokį turi Jis, ir kad būtume tokie, kaip Jis. Tačiau pasiekti tokią būseną turime patys, turime įgyti nepriklausomybę ir pakelti savo „aš“  iki Jo lygmens.
Mes vis dar nesuprantame, kaip galima pakilti iki tokio statuso, tačiau mes pasieksime tokį lygį, kai būsime lygūs su Kūrėju visur kur.
Gėrio jėga, meilės jėga, kuri ir yra Kūrėjas, įpareigoja Jį sukurti kūrinį ir atvesti jį į  tobulumą. Bet iš tikrųjų mes jau esame pasiekę šią tobulą būseną, Jis iš pat pradžių mus tokiais sukūrė.
Jis nesukūrė mūsų tokių apgailėtinų, kokie esame dabar, ir dabar mes tarsi turėtume sukurti save iš naujo. Ne, mums reikia tik atskleisti savo tikrąją padėtį. O Kūrėjo atžvilgiu mūsų būsena nuo pat pradžių tobula.
Tačiau jeigu neįgysime šio statuso savarankiškai, tai negalėsime patirti Begalybės pasaulio ir begalybės būsenos. Mes ir dabar galime jį pajausti, bet kadangi mūsų kelim nėra pakankamai išvystyti, tai vietoj jo jaučiame mūsų pasaulį.

Iš 2010 m. gruodžio 12 d. paskaitos „Kabala tautai“

Daugiau šia tema skaitykite:

Sunku būti Dievu

Remiantis faktais pateisinti Kūrėją

Kaip rasti savo laisvės tašką?

Komentarų nėra

Kasdieninė pamoka visai dienai

Kabalos mokymasis

Reikia suprasti, kad mūsų kasdieninis mokymasis – tai ne žinių gavimas, o vystymasis. Kiekviena pamoka, kurioje dalyvavai – šiandien, vakar, užvakar – tai tavo vystymosi etapai.
Tai ne kokio nors straipsnio ar „Mokymo apie dešimties sfirų“ studijavimas. Studijuodamas šią medžiagą aiškiniesi, kokiomis pakopomis tau reikia vystytis. Todėl labai svarbu dienos bėgyje būti su tuo, ką mokeisi pamokoje. Visa diena turi būti susijusi su tomis valandomis, kai susitinkame pamokoje. Reikia dirbti su pamokos medžiaga, stengtis jos nepamiršti, skaityti mano interneto tinklaraštį, – studijuoti šią medžiagą kaip galima daugiau. Juk tai darydami mes jau vienijamės mintimis ir patenkame į tam tikrą bendrą vystymosi etapą. Tai labai svarbu, jau išeina viena bendra mintis.
Mačiau, kad netgi Rabašas dirbo tą patį darbą ir dienos bėgyje grįždavo prie tos pačios medžiagos, kurią studijavome ryte, ir kalbėdavo apie ją tais pačiais žodžiais, atsimindamas skaitytą straipsnį. Tai yra gerai. Vadinasi – žmogus išgyvena ją, iš galvos perkelia į širdį. Su Rabašu kasdieną važiuodavome pasivaikščioti, ir jeigu ateidavau truputį anksčiau, tai užtikdavau jį sėdintį ir skaitantį ar rašantį ką nors susijusio su rytine pamoka. Ir po to, važiuodami automobiliu, kalbėdavomės tik apie pamokoje studijuotą straipsnį arba „Mokymo apie dešimties sfirų“ skyrių. O jeigu jam reikėdavo važiuoti pas gydytoją, tai pasiimdavo lapuose išspausdintus straipsnius arba „Mokymo apie dešimties sfirų“ tomą, laukdami eilėje kalbėdavomės apie tai, mokėmės. Dažniausiai tą medžiagą, kurią studijavome ryte.

Iš 2011 m. sausio 7 d. pamokos pagal „Mokymą apie dešimt sfirų

Komentarų nėra