Pateikti Pirmadienis, 24 sausio, 2011 dienos įrašai.


Kartu be praradimų

Dvasinis darbas, Ketinimas, malda

Iš antros pamokos Maskvoje

Ankstesniaisiais laikais kabalistams buvo labai sunku, nes jie ėjo asmeniniu keliu. Net sakoma, kad iš tūkstančio atėjusių mokytis žmonių tik vienas išvysta Šviesą.
Bet mūsų laikais dėl teisingai suorganizuotos aplinkos galime judėti beveik be netekčių – kelyje neprarasdami draugų.
Tai priklauso tik nuo to, ar pajėgsime tarpusavyje sukurti mūsų bendrą, išorinį troškimą. Todėl visų svarbiausia – tai „visuomenės malda“: kai mes visi kartu mėginame sujungti visus savo troškimus į vieną norą ir taip sužadintume vientisos, užpildančios visą erdvę jėgos veikimą, kuri mus vienytų ir egzistuotų tarp mūsų.
Atskleisti šią esminę, pagrindinę Gamtos Jėgą reiškia atskleisti Kūrėją, nes ji yra pirminė, o mes – jos kūriniai.
Kaipgi pažadinti šios Jėgos veikimą, kad ji mus „pagimdytų“, ištrauktų iš mūsų pačių į išorę, kad mes tarsi iš motinos įsčių išeinantys kūdikiai imtume be savęs jausti ir tai, kas vyksta už mūsų? Mums reikia prišaukti šią Jėgą, kad gimtume. Ji privers įsitemti ir mus, ir viską aplinkui, idant „išstumtų“ mus į Šviesą.
Tam ir reikalinga „visuomenės malda“ − visi kartu turime įsisąmoninti šią būtinybę. Ir, žinoma, tada pamatysime, pajausime viską, kas iš tiesų vyksta pasaulyje. Visas priežastis, visus veiksmus – mums iš karto viskas taps aišku. Ir pamatysime, kad patys gimėme, pajautėme naują pasaulį, nebetapatiname savęs su kūnu, o egzistuojame vienybėje su viena vienintele užpildančia visą erdvę Jėga.

Iš 2011 m. sausio 16 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Ne vien norėti

Malda prieš meldžiantis

Mūsų maldomis sukurtas pasaulis

Komentarų nėra

Vienybė per meilę arba neapykantą

Krizė, globalizacija

Klausimas: Yra tokių judėjimų, kurių susitikimuose susirenka po 2 tūkstančius žmonių, ir jie taip pat kviečia mylėti ir vienytis, netardami nė žodžio apie kabalą. Ar įmanoma taip susivienyti, nenaudojant pirminių šaltinių?
Atsakymas: Jūs gi matote, kad tai neatneša sėkmės. Na, du trys tūkstančiai gali tokiu būdu susirinkti. Įmanomas daiktas, kad kažkokia didelė nelaimė priverčia žmones susivienyti. Tačiau tikrasis susivienijimas įmanomas tik padedant Aukštesniajai Šviesai – mes patys nevaldome tokios jėgos. Arba mes turime matyti vienybėje labai didelę egoistinę naudą: bijodami karo arba tikėdamiesi labai didelio apdovanojimo. Tačiau tokia vienybė – laikina. Kai tik išnyksta ją sukėlusi priežastis – ryšys tuoj pat nutrūksta. Todėl jos negalima įgyvendinti.
Visada egzistavo „altruistinės“ organizacijos. Baal Sulamas rašo, kad pasaulyje yra iki 10 proc. altruistų iš prigimties, kurie nori vienybės, tačiau visiškai egoistinės. Jeigu pažvelgsime, kas slypi už visų kalbų apie vienybę, pamatysime absoliutų egoizmą. Apie tai byloja visi pavyzdžiai: komunistinė Rusija, kuri dabar eina fašistinio režimo link, ir izraelietiški kibucai. Bet kokios pastangos kurti vienybę be Grąžinančios į šaltinį Šviesos bus nesėkmingos. Nerandant kitos išeities, jiems teks griebtis diktatūros ir slopinimo priemonių, kitaip ši santvarka negalės egzistuoti. Mes visąlaik susiduriame su dilema: arba mes ištaisome žmogaus prigimtį, arba priverčiame jį vienytis jėga. O prievarta, nacistinis režimas, neišvengiamai veda į karą.
Baal Sulamas rašė apie tai dar savo gyvenimo laikotarpiu. Ir Rusija nieko nebegalės padaryti – tik toliau vystytis pagal tą patį scenarijų. Išsitaisymas galimas tik vieninteliu atveju – jeigu jie panaudos kabalos mokslą. Jeigu mes netaisome savęs ir nesivienijame Šviesos padedami, tai mus suvienys kitokiu būdu – visą pasaulį apims nacistiniai režimai. Juk nacizmas – tai taip pat vienybės forma, tačiau tik vienų – prieš kitus. Žmonės pajus, kad turi susivienyti, kad vienybė yra išsigelbėjimas ir pakilimas – ir tai teisinga. Tačiau jie negalės pakilti ir išgelbėti savęs be pašalinės jėgos, o ja taps neapykanta kažkam kitam. Kitaip nebus priežasties susivienyti! Tam reikalingas aiškus ir nekenčiamas priešas, kuris suvienys mus kartu prieš save. Taip veikia egoizmas, kitaip jis nejaučia būtinybės vienytis. Todėl visuomenė pradeda linkti į nacizmą ir fašizmą. Jeigu valstybės vadovybės lygmeniu nebus taikoma išsitaisymo Šviesa metodika ir nebus atskleistas šaltinis, pasodinus visus „į suolus“ mokytis, tai labai greitai įsitvirtins nacistinis režimas, kuris tuoj pat atves į karą.

Iš 2010 m. gruodžio 19 d. pamokos pagal straipsnį „Tarnaitė – savo šeimininkės įpėdinė“

Daugiau šia tema skaitykite:

Pamąstymai krizės tema

Tikrasis altruizmas ir pagalba artimui

Kaip sunaikinti pasaulį

Komentarų nėra