Pateikti Antradienis, 25 sausio, 2011 dienos įrašai.


Pakilimo į Aukštesnįjį pasaulį svertas

Kongresai, įvykiai, Platinimas

Klausimas: Liko tik keletas dienų iki Berlyno kongreso. Mes norime jį pajusti jau dabar. Pajusti, kad visas pasaulinis kli yra tos pačios būsenos. Kaip tai padaryti?
Atsakymas: Visų pirma mums reikia suvokti, kaip smarkiai mes galime kas kartą sustiprinti savo tarpusavio ryšį ir vis intensyviau organizuoti kabalos platinimą pasaulyje. Būtent nuo to priklauso mūsų dvasinė būsena. Kita mūsų dvasinė pakopa priklauso nuo to, kaip stipriai mes išplisime pasaulyje, – tokiu lygiu mus ištaisys / pakels Šviesa. Nes mes egzistuojame ne dėl savęs, ne dėl savo pakilimo, o dėl to, kad išplistų kabala.
Baal Sulamas straipsnyje „Mozės ragas“ rašo, kad kabalos platinimas pasaulyje vadinamas ragu, kas reiškia Mozės kvietimą. Mozė – tai savybė, ištraukianti žmogų iš egoizmo (nuo žodžio „mošech“ – „ištraukti“). Štai tai mums reikia padaryti. Jeigu mes dar truputį padėsime pasauliui priartėti prie savojo egoizmo ištaisymo, tai ir mus pakels tiek, kiek pasaulis šito pareikalaus. O jei jis nepareikalaus, tai ir mūsų nepakels.
Kaip mirdamas sakė Ari? Taip atsitiko, kad tuo metu šalia jo nebuvo Chaim Vitalio, jo pirmojo mokinio, kuriam Ari perdavė šios išminties kelius. Baal Sulamas apie tai savo laiške rašo: „Icchakas Koenas, vienas iš Ari mokinių… įėjo pas šį jam mirštant ir verkė, kad dingsta viltis, kurią jie puoselėjo mokytojui gyvenant, pamatyti pasaulį, pilną gėrio, išminties ir Kūrėjo Šviesos. Ir atsakė jam Ari: „Jeigu atsirastų tarp jūsų bent vienas visiškai teisus – nepaimtų manęs iš šito pasaulio anksčiau laiko“…Ir sušuko mokinys: „Tai mes neturime jokios vilties?!“ Ir atsakė Ari: „Jei užsitarnausite, tai ateisiu pas jus ir mokysiu jus.“ Mokinys paprieštaravo: „Kaip gi tu ateisi mokyti mūsų, jeigu jau palieki šį pasaulį?“ Ir atsakė Ari: „Ką tu supranti giliose paslaptyse ir mano grįžimo pas jus keliuose!“ Pasakė ir iš karto numirė, kad gyventų kitame pasaulyje…“.
Tą patį sakė Baal Sulamas. Kadangi jo mokiniai buvo nepakankamo lygio tam, kad jis toliau su jais mokytųsi, jis mirė. Čia nėra jokių kitų išskaičiavimų. Jeigu žmogus reikalingas, tai jį laiko, duoda jam šią misiją, o jei ne, tai paima jį, – yra kito darbo. Todėl mums reikia suprasti, jog turime iš visų jėgų siekti išplatinti kabalos mokslą, ir tada mus pakels. Viena nuo kito visiškai priklauso! Ne tik nė vienas iš mūsų negalės pakilti (apie tai net nėra kalbos!), bet ir visa grupė stipriau nesusivienys, jei teisingai nedalyvaus kabalos platinime pasauliui.
Tikėsimės, kad šiais metais padarysime viską, kas nuo mūsų priklauso, ir tada iš tikro užsitarnausime išėjimą į Aukštesnįjį pasaulį.

Iš 2011 m. sausio 14 d. pamokos pagal straipsnį „Pratarmė knygai Zohar

Daugiau šia tema skaitykite:

Europa – bendri namai, bendra problema

Susitiksime Berlyne!

Kabalos mokslo platinimo svarba

Komentarų nėra

Kūrėjo detektorius

Grupė

Iš antros pamokos Maskvoje

Klausimas: Kas yra grupė?
Atsakymas: Grupė – tai kiekvieno mūsų noras atrasti save vienybėje su kitais ir su Kūrėju. Pasakyta: „Israel, Tora ir Kūrėjas yra viena“. Grupė – tai siekiantieji kartu susijungti, idant šiame susijungime atskleistų juos pripildančią Jėgą.
„Aš“ – tai mano dvasinis judėjimas pirmyn, tik šis judėjimas, visa kita ne. Manasis „Aš“ gali būti egoistiškas, priešiškai nusiteikęs: „nenoriu vienytis“, arba atvirkščiai: „noriu vienytis“. Tik į tai kreipiu dėmesį.
Grupė – tai tokie patys visų kitų, kurie nori būti kartu, nors galbūt yra nusiteikę priešiškai, judėjimai. Ir štai mes kartu bandome pasiekti, kad savo troškimo viduje pagal panašumo dėsnį atskleistume Kūrėją.
Mes niekados Jo neatskleisime, tik tą savybę, kurią sukursime tarpusavyje. Šis mūsų „prietaisas“ ir išaiškins, kas vyksta „už mūsų“. Mes kuriame imtuvą, detektorių, kuris ras Kūrėją – pajus Jį tokiu laipsniu, tokiu jautrumu, kokį pasiekėme tarpusavyje.

Iš 2011 m. sausio 16 d.  pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Vadovas po knygą „Zohar“. Grupė – priemonė dvasiškai vystytis

Sielų susijungimas = panašumas į Šviesą

Grupė – tai mano šešėlis

Komentarų nėra