Pateikti Penktadienis, 28 sausio, 2011 dienos įrašai.


Tuštuma, kurioje slypi mintis

Kabala ir kiti mokslai, Realybės suvokimas

Vis giliau drauge su kvantine fizika skverbdamiesi į medžiagos vidų (šį medžiaga pati savaime yra negyva, ir ten nieko išskyrus deterministinį požiūrį ir mechaninį atskleidimą nėra) staiga ten aptinkame protą, jausmą.
Ir nors patys suteikiame materijai šias savybes, tačiau tenai randame mintį, sumanymą. Mes suprantame, kad susiduriame su kažkieno mintimi.
Kosmoso tyrinėtojai irgi tvirtina jaučią, jog už viso kosmoso, už žvaigždžių esanti kažkokia mintis. Išsivysčiusiam žmogui kyla toks pojūtis.
Neseniai, paskaitos Maskvoje metu, pasakiau, kad padidinę atomą tarp branduolio ir elektronų rastume tuščią erdvę. Iš savo pažįstamo fiziko jau sulaukiau prieštaravimų, kad atome negali egzistuoti tuštumų, nes, jo tvirtinimu, ten visa erdvė užpildyta. Šiandien jau žinome, kad elektronas – tai ne vienoje vietoje sutelkta dalelė, bet išsitęsęs debesėlis, užpildantis visą orbitą.
Tai lyg ir neatitinka to, kaip aš tai įsivaizdavau, bet kas žino, ką kalbės fizikai po kokių dvidešimties metų? Aišku, kad visa teorija taps dar abstraktesnė, juk vis giliau skverbdamiesi atrandame, kad mūsų pasaulis sudarytas ne iš kietų dalelių ir nepaklūsta įprastai mechanikai, o vis labiau juda dvasinės formos link.
Kalbėdamas apie tai, kad atome yra tuštumų, aš turėjau omenyje esančią viduje kokybinę tuštumą. Nepaisant to, kad mūsų tyrinėjimai patvirtina, jog visa atomo erdvė yra užpildyta ir vienas elektronas užpildo visą aplinką, vis tiek atrandame tokią tuščią ertmę, kuri šia tuštuma mums nori kažką pasakyti. Tai ir yra paslėpta ten Mintis.
Taip pat ir su būsenomis tarp pakopų: nuo vieno pakopos lipdami ant kitos, mes patenkame į tam tikras prarajas−tuštumas: krentame ir atsinaujiname. Todėl kiekvienas kitas laiptelis – tai visiškai naujas statinys.

Iš 2011 m. sausio 20 d. pamokos pagal straipsnį „Kabalos mokslo charakteris“

Daugiau šia tema skaitykite:

Pasaulis – už davimo jėgos ribų

Jėga, keičianti vieną drabužį po kito

Manojo egoizmo rentgeno nuotrauka

Komentarų nėra

Išvien su Kūrėju

Valios laisvė

Iš 2011 m. sausio 14 d. pamokos Maskvoje
Klausimas: Kas Jūsų nuomone yra laisvė? Ar Jūs esate laisvas?
Atsakymas: Mano nuomone laisvė – tai būti visiškai panašiam į Kūrėją, kai neturi kitų norų, tik tokius kaip Jo.
Nes Kūrėjas – tai absoliutus gamtos dėsnis, o ne kažkas sėdintis padangėse. Tai milžiniškas gamtos dėsnis, supantis visą gamtą ir viską valdantis, visas gamtos dalis, įskaitant mane.
O aš esu absoliučiame kalėjime. Įsivaizduokite save visiškai surištą, jūsų nervai neišlaiko, jūs negalite, plėšotės – tai tiesiog siaubinga! Štai tokia jūsų būsena, jeigu esate priešingas Kūrėjui.
Jeigu kartu su Juo tampate panašus į Jį, įgyjate Jo supratimą, pasiekiate pusiausvyrą, tai staiga jaučiate, kad visi šie geležiniai pančiai, visi šie apribojimai dingsta.
Jūs tarytum sraigtelis kartu su visais kitais sraigteliais esate uždarytas iš visų pusių. Jūs negalite nei kur nors pajudėti, nei atsikvėpti. Jūs ničnieko negalite padaryti! Ir staiga jaučiate, kad būtent tai, kad suprantate Kūrėją, kad sutariate su Juo padeda rasti tokią pusiausvyrą, tokią džiaugsmingą būseną, kad daugiau tiesiog nieko nereikia. Toks nusiraminimas…
Tai jau „chasadim“ būsena, kai esate tikėjimo, chasadim savybės viduje. Jums daugiau nieko nereikia, tik sutapti su Juo savybėmis. Kad ir kas vyktų, tai vis Jis jus veikia, idant rastumėte dar didesnę galimybę prilygti Jam.
Po to, kai patyrėte visus įmanomus Jo poveikius ir visus juos atitikote, ir dabar jau niekas nebegali jūsų paveikti taip, kad nebūtumėte panašus į Kūrėją, pasiekėte visiško davimo būseną, Biną. Štai dabar jaučiatės esąs visiškai laisvas.
Ką reiškia „visiškai laisvas“? Esate visiškoje Kūrėjo valdžioje, kaip ir buvote, bet visiškai sutinkate su Juo ir ne priverstinai, o savo laisva valia, įsisąmoninę, kad būtent taip, o ne kitaip viskas turi būti. Esate su Juo visiškoje harmonijoje, sutarime. Tai − Binos būsena, kai nieko nereikia!
Ir tik po to prasideda kitoks darbas, vadinamas gavimu dėl davimo.

Iš 2011 m. sausio 14 d. pamokos pagal straipsnį „Pratarmė knygai Zohar

Daugiau šia tema skaitykite:

Stebint gyvenimą iš dešimto aukšto

Gamtos programa

Tokia neapčiuopiama sąvoka − laisvė

Komentarų nėra