Pateikti Trečiadienis, 9 vasario, 2011 dienos įrašai.


Be moters nėra vystymosi

Grupė, Vyras ir moteris

Iš 2 pamokos Maskvoje
Moterims viskas priklauso nuo to, kiek stipriai jos nori kartu būti ir taip palaikyti, apsupti vyriškąją dalį. Moterys turi spausti vyrus. Tai joms būdinga – tik reikia iš tikrųjų teisingai tuo pasinaudoti, nesivaržyti. Moterys priklauso nuo vyrų grupės, o vyrų grupė nuo moterų priklauso ir be jų nepasistūmės. Moters noras pirminis, o vyrų – antrinis. Taip sutvarkyta visa gamta. Jeigu ne moterys, vyrai visą gyvenimą futbolą žaistų. Betgi moters noras juos verčia kurti šeimą, dirbti, pareiti namo, ką nors sutvarkyti. Visa tai – moters noras, ne vyro. Vyras to neturi, jis visą gyvenimą kaip vaikas. Todėl moterys privalo teisingai organizuotis ir spausti vyrus, daryti jiems įtaką. O jie privalo tai suprasti. Mes esame suaugę žmonės ir mums reikia išnaudoti savo prigimtį – ir moterišką, ir vyrišką tam, kad pasiektume tikslą. O tikslas pasiekiamas kartu. Tai kaip naujo, bendro vaiko gimimas. Todėl žiūrėkite rimtai abu. Mes taip esame sukurti ne be reikalo. Mes į viską žiūrime kaip į atsitiktinį Kūrėjo kūrinį, o iš tikrųjų mums reikia kiek įmanoma viską, kas mumyse yra, teisingai sujungti, tada mes gausime norą, kuriame pasirodys Kūrėjas.
Pasaulis – tai 60 proc. moterų, jos – pati patvariausia jo dalis. Taip ir grupė yra absoliučiai nepatvari be moteriškosios dalies. Tvirta moterų grupė – vyriškosios dalies tvirtumo garantija. Ji yra stabilesnė. Teisingai veikdama, ji minkština, amortizuoja visas problemas, visus bendros valties siūbavimus. Moterys privalo tai suprasti ir tiksliai vykdyti savo funkciją. Vyrai tai taip pat privalo suprasti, suteikti moterims atitinkamas galimybes ir vertinti jas. Be šito nieko neišeis. Vyriškoji dalis iš karto pradės byrėti be moteriškosios. Moterų dalyvavimas nuslopina visus pykčius. Ne veltui dar Abraomui yra pasakyta: „Klausyk, ką tau Sara pasakys“. Moteriškas pagrindas vystymesi nuo pat pradžių yra pats svarbiausias. Visas noras, kurį mums reikia ištaisyti – tai moteriškas noras, pasireiškiantis per moterį. Taigi, organizuokitės teisingai. Kur yra stipri moteriškoji dalis, ten garantuojama sėkmė.

Iš 2011 m. sausio 16 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį.

Daugiau šia tema skaitykite:

Tas moterų nepastovumas…

Moters verta vieta

Slaptoji moters galia

Komentarų nėra

Kol kas dar nesugalvota ekskursija į Pragarą…

Krizė, globalizacija

Kol kas esame pereinamajame laikotarpyje, bet jo pabaigoje žmogus galės gauti viską, ką tiktai galima įsivaizduoti, kaip sapne − tik jis nepanorės tokio pasakiško gyvenimo.
Jis suvoks gyvenimą taip atitolusį nuo realybės, tarsi būtų vartojęs narkotikus. Tai jį atstums − jo vidinis troškimas bus toks, kad žmogus nebegalės taip gyventi.
Tuomet gyvenimas jam atrodys baisesnis už mirtį, jis nežinos, kur dėtis. Ir tai nepriklauso nuo žmogaus: jame atsiskleidžia toks troškimas, kurio nenuslopins nei narkotikai, nei alkoholis, nei koks kitas šio pasaulio malonumas: maistas, seksas, šeima, kelionės, kurios taip išpopuliarėjo pastaraisiais metais. Visa tai palaipsniui nublanks, žmonės persisotins materializmu ir nebeįstengs taip tęsti.
Jau ir dabar nebežino, ką išgalvoti. Net yra ekskursija į šiaurės ašigalį: atvažiavai, pažiūrėjai ir tuoj pat atgal − daugiau ten nėra ką veikti. Viso to žmonės nebenorės. Tada ateis kabalos išmintis ir tars: „Puiku, pagaliau išsėmėme šį pasaulį ir priartėjome prie materialumo ribos!“
Juk pasaulį nulemia žmogaus klausimai. Jeigu jis klausia apie tai, kas yra už šio pasaulio, reiškia, kad mes jau pasiekėme šio pasaulio ribą, atsirėmėme į lubas. Dabar mums reikia pakilti į sekantį aukštą ir eiti toliau.
Tada ir atsiskleidžia kabalos mokslas, juk tik jis ir  gali mus pakelti virš šių lubų.
Čia veikia gamtos dėsnis, kuris nepriklauso nei nuo manęs, nei nuo tavęs, nei nuo ko nors kito. Yra du keliai: Šviesos kelias ir kančių kelias. Jie abu dabar priešais tave, tu stovi kryžkelėje ir reikia rinktis vieną iš jų. Spręsk pats!
Lieka tik kabala, juk nepajėgsime jokiomis kitomis metodikomis numalšinti savo egoistinio noro. Jis augo, augo ir pasiekė šio pasaulio stogą − tarsi pakilusi tešla pasiekė dangtį ir dabar veržias iš puodo lauk.
Negalėsi sugrūsti tešlos atgal, ir visiems tai aišku. Niekas nežino, ką daryti. Todėl visos vyriausybės dabar renkasi į susitikimus ir vienijasi, mėgindamos šią problemą paslėpti − tik todėl, kad nežino, ką su ja daryti. Štai ir atėjo tinkamas laikas kabalos platinimui!

Iš 2011 m. sausio 24 d. pamokos pagal straipsnį „Kabalos mokslo esmė“

Daugiau šia tema skaitykite:

O aš į vandenį nersiu

Gyvenimas ne žaidimas

Suprask gyvąją gamtos kalba ir pasakysi: „Pasaulis nuostabus!“

Komentarų nėra

Žmogus – aukščiau už norą

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas: Prašymas ištaisyti mano priešiškumą draugams man atrodo labai dirbtinis. Argi aš neturiu įgyti poreikio išsitaisyti?
Atsakymas: Jeigu lauksi poreikio išsitaisyti, tai jo niekada nesulauksi. Mūsų darbe pirmiau eina ne poreikis, o darbas. Ir tada kyla poreikis.
Jeigu veikiu iš poreikio, tada esu gyvūnas. Jeigu pakylu aukščiau savo noro – esu  žmogus.

2011 m. sausio 23 d. pamokos pagal knygą „Zohar“, Įvadas

Daugiau šia tema skaitykite:

Nukreipk priemonę į tikslą, o tikslą į priemonę!

Viena mintis

Būk gudresnis už savo egoizmą!

Komentarų nėra