Pateikti Sekmadienis, 20 vasario, 2011 dienos įrašai.


Siela neturi amžiaus

Auklėjimas, vaikai

Klausimas: Kaip vaikas gali įsijungti į ugdymo sistemą?
Atsakymas: Vaikas į šią „egzistavimo terpę“ jam suprantama kalba ir tinkama forma gali įsijungti per internetą.
Iš pradžių, kad nukreiptume į šią sistemą, reikia vaikus paskatinti ir jie susisieks su kitais vaikais iš viso pasaulio, gerai joje jausis ir taip judės į priekį.
Aš manau, kad rezultatai bus akivaizdūs iš pat pradžių. Jau po kelių savaičių pajausite, kaip vaikas keičiasi. Pabandykite su juo pasikalbėti ir pamatysite, kaip jis subrendo, tapo protingesnis, į klausimus ėmė atsakinėti kaip suaugęs, kitaip žiūri į gyvenimą.
Su vaiku turime bendrauti kaip su suaugusiu! Siela neturi amžiaus! Problema, kad mes švebeldžiuojame su vaikais ir juos gadiname. Vaikas nenori iš mūsų tokio santykio – jis nori būti toks, kaip mes!
Mes tik turėtume atsižvelgti į tai, jog jis fiziškai mažesnis ir silpnesnis už mus. Bet savo vidumi jis visiškai suaugęs ir didelis. Su juo reikia bendrauti ir kalbėti kaip su suaugusiu – rimtai aiškinant, tariantis ir įsiklausant į jo kaip suaugusio žmogaus nuomonę.
Jūs pamatysite, kaip gerai vaikai tai priima ir kaip to nori. Būti suaugusiu jiems – patrauklus žaidimas. Mums, suaugusiems, negalima nusileisti iki jų lygio ir žaisti lyg būtume vaikai – tai neteisinga! Tai ne jie, o mes žaidžiame! Tai labai svarbus auklėjimo principas – bendrauti su vaikais taip, kaip su suaugusiais.
Nekreipkite dėmesio į tai, kad jis atrodo kaip mažas vaikas – tai tik fizinis kūnas. O iš šio vaikiško kūno į jus žvelgia įdėmiai jus stebinčio ir viską suprantančio suaugusio žmogaus akys!
Ši klaidinga nuomonė, kad reikia laikyti jį vaiku, velkasi paskui žmoniją nuo senovės, lydima visokių pasakų, propaguojančių fetišizmą ir įvairiausias stabmeldystes.
Visa tai reikia atmesti. Nuo vaiko skiriamės tik gyvūninėje pakopoje, bet jeigu susijungiame žmogaus mumyse lygmenyje, tai su visais turime bendrauti kaip lygūs su lygiais.
Vaikas yra mūsų lygiateisis partneris kuriant šią naują ugdymo metodiką, todėl su juo reikia atvirai apie viską kalbėti ir reikalauti, kad jis visaip kaip dalyvautų. Tegul vaikai kartu su suaugusiais sėdi susirinkimuose ir dalyvauja visuose aptarimuose, kuriant programas − mums nėra ko nuo jų slėpti.
Būtent taip jie užaugs. Jie nenori iš mūsų gauti viską gatava, jie patys sąmoningai nuo pat pradžių nori tai įgyvendinti. Nuo vaiko nieko nereikia slėpti – jis ne vaikas! Su juo reikia elgtis visai kaip su lygiu sau.

Iš 2010 m. gruodžio 28 d. pamokos pagal straipsnį „Kabala ir filosofija“

Daugiau šia tema skaitykite:

Brandos atestatas – dvylikamečiui

Šviesa padeda ugdytojui

Teisingo vystymosi pagrindas

Komentarų nėra

„Studijuok kabalą – ji tau viską paaiškins!”

Kabala, Kabala ir kiti mokslai

Iš trečiosios pamokos Berlyno kongrese

Kabala – tai Aukštesniosios jėgos visuose jos pasireiškimuose žinių sistema ir pažinimo metodika, duota visoms kartoms iki pat šio pasaulio egzistavimo pabaigos. Ji mums ne tik paaiškina kūrimo tikslą, kas vyksta ir dar vyks, bet ir „pakelia“ mus pačius!
Joks kitas mokslas nekeičia mūsų pačių, jie aiškina, ką dar jų padedami galėtume sau pasigaminti, kaip dar galėtume pakeisti mus supantį pasaulį, tik kabalos mokslas – metodika, kaip pakelti žmogų iš mūsų pasaulio į Aukštesnįjį.
Studijuodamas kabalą tu pradedi kilti: keiti ir savo formą ir savo esmę. Imi matyti save, visą pasaulį, ir iš tiesų keli save į kitą lygmenį. Tai ne įprastas mokslas, kurį tu studijuoji „išorėje“, ne savyje, o savęs paties keitimo, kėlimo metodika. Tai turbūt svarbiausias dalykas kabaloje.
Tikėsimės, kad platinant kabalą mums pavyks pasiekti, kad žmonės sužinos, kokia iš tiesų yra ši metodika, o visi mokslai vėl atsivers kaip viena visuma. Paracelsas savo traktate „Paragranum“ (Das Buch Paragranum) paprastai, trumpai ir aiškiai rašo: „Mokykis kabalos (artem cabbalisticam) – ji tau viską paaiškins!“
Šiandien matome, kad mokslas tyrinėja tik savo siaurą sritį, ir kiekvienoje iš jų yra dar tūkstančiai nišų, kuriose dirba mokslininkai, nesuprantantys, kaip kalbėti vieniems su kitais. O kabala iš esmės skirta tam, kad iš naujo sujungtų visus mokslus į vieną, taptų juos vienijančiu pagrindu, kad pakeltų viską į vieną tikslą, į vieningą žinojimą. Tuo ji ypatinga.
Kitaip tariant, galų gale žmogus suvokia pasaulį, kuriame egzistuoja, kaip vieningą visumą: globalią, vieningą, integralią – tokį pasaulį, kokio iš esmės šiandien reikia siekti.

Iš 2011 m. sausio 28 d. trečiosios pamokos Berlyno kongrese

Daugiau šia tema skaitykite:

Kabala, kiti mokslai, religija ir filosofija

Kaip nutiesti tunelį į dvasinį pasaulį

Išmokti gyventi po saule

Komentarų nėra

Silpnumas ne yda

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas: Kartais per pamokas užduodame klausimus, kurie parodo mūsų silpnumą, parodo, kad nepakankamai judame į priekį, kad esame nepakankamai pažengę. Matau, kad jūs nevengiate šių klausimų, o stengiatės iš naujo į juos atsakinėti…
Atsakymas: Mokomės, kad kuo labiau žmogus juda į priekį, tuo niekingesnis, bejėgiškesnis ir nereikšmingesnis jaučiasi esąs. Ir nereikia to gėdytis, nes save vertinu ne lygindamasis su gaidžiais vištidėje, bet Kūrėjo atžvilgiu.
Jeigu esu vištidėje, tai, aišku, jaučiuosi didvyris. Bet jeigu man atsiskleidžia Kūrėjas, tai, žinoma, kad paklūstu, – ir nėra čia ko gėdytis.
Aš taip pat nesmerkiu panašių dalykų ir nevengiu žmogaus, jeigu jis man sako, kad yra silpnas. Man gerai pažįstamos šios būsenos. Čia ne silpnumas yra problema. Atvirkščiai, silpnumas tai savęs paties pažinimas iš tikrųjų, Aukščiausios Šviesos fone.
Bet klausimą, ar liko pas žmogų noras pasiekti tikslą, kai nusiviliama savo jėgomis, ar jis kaip ankščiau tebenori jį pasiekti? Štai tada gimsta jame teisingas pagalbos šauksmas.
Žinoma, tai reikia pajausti pačiam, bei paaiškinti visiems mūsų draugams pasaulyje, kad savo niekingumo pažinimas ir tikslo svarbumo suvokimas – tai dvi būtinos sąlygos norint pralaužti machsomą.

Iš 2010 m. gruodžio 17 d. pokalbio apie dvasinį darbą

Daugiau šia tema skaitykite:

Pasistengti ir rasti (igati ve macati)

Būtent ta vieta

Kam laukti smūgių?

Komentarų nėra