Pateikti Pirmadienis, 21 vasario, 2011 dienos įrašai.


Ryšys su draugais – ryšys su tikslu

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas: Ko man trūksta, kad galėčiau pritaikyti kabalistines žinias savo kasdieniniame gyvenime? Aš jaučiu didžiulį skirtumą tarp to, ką suprantu, ir to, ką išgyvenu.
Atsakymas: Sprendimas vienas – greitinti vystymąsi. Tam reikia intensyviai mokytis ir palaikyti glaudų ryšį su draugais. Tai nereikalauja pinigų, garbės, valdžios, dar kokių nors pastangų – nieko, išskyrus mintį, kad apie tai nepamirštum.
Svarbiausia – tai ryšys tarp mūsų. Nepaisydamas savo nenoro, žmogus turi stengtis ir palaikyti ryšį su draugais tam, kad suvoktų tikslo svarbą. O siekdamas tos svarbos, jis „perduoda ją toliau“ – platina kitiems.

Iš 2011 m. vasario 4 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Geras likimas

Žiūronai kelyje į tikslą

Kur ieškoti Kūrėjo?

Komentarų nėra

Visiems kartu pro vieną „langą“ bežiūrint

Krizė, globalizacija, Viena siela

Iki dabar vystėmės savo egoizme veikiami informacinių genų, rešimot – kiekvienas pats sau. O dabar pradedame vystytis veikiami bendrų rešimot – visi kartu. Ir matome, kad visas pasaulis susietas kaip viena vieninga sistema.
Jeigu anksčiau kiekvienam tarsi kompiuteryje atsidarydavo jo nuosavas „langas“, kuriame jis kūrė savo gyvenimą be jokio ryšio su kitais ir galėjo daryti viską, kas jam patinka, tai šiandien šitai jau nebeveikia. Ir problema ta, kad mums yra nežinomas ryšys tarp mūsų kaip ir kiekvieno iš mūsų vieta bendroje sistemoje, kur esame sujungti su visais kitais.
Mūsų tragedija ta, kad dabar atsidūrėme priešais sistemą, atsiskleidžiančią mums, kaip vientisas, mus apglėbiantis tinklas, o mes jam netinkame ir nežinome, ką su juo daryti. Juk viduje kiekvienas iš mūsų iki šiol liko individualistas – egoistas, trokštantis elgtis, kaip jam norisi.
Bet mus jau veikia visai kita sistema! Baigėsi ankstesnė epocha ir prasidėjo naujas laikas! Mus ėmė veikti jėgos, dirbančios su mumis visais kartu. Todėl čia neįmanoma išsiversti netyrinėjant šios bendros, integralios sistemos: kaip ji sudaryta, kaip mus veikia, ir kaip mums save prie jos pritaikyti. To nesimokydami paprasčiausiai neišgyvensime, todėl kabalą privalo studijuoti kiekvienas.

Iš 2011 m. vasario 4 d. pamokos pagal temą „Kabalos išminties studijavimas“

Daugiau šia tema skaitykite:

„Studijuok kabalą – ji tau viską paaiškins!”

Dėl ko aš stengiuosi ir ką randu?

Manojo egoizmo smėlio audra

Komentarų nėra

Kaip veikti savo likimą?

Kabala, Krizė, globalizacija

Iš penktosios pamokos Berlyno kongrese

Iš kabalos mokslo žinome apie Aukštesnįjį pasaulį, apie pasaulių sistemą bei kokios jėgos veikia mūsų pasaulį. Aukštesniajame pasaulyje yra jėgos, o mūsų pasaulyje − įvairiausi objektai, kuriuos veikia jėgos arba kurie yra šių jėgų rezultatas.
Aukštesniosios jėgos vadinamos „šaknimis“. O tai, kas yra žemiau (tai, kas yra mūsų pasaulyje), – „pasekmėmis“. Nėra nieko žemiau ir blogiau už mūsų pasaulį – tai jau gerai…
Visa, kas mums nutinka, vyksta veikiant iš Aukštesniojo pasaulio, iš šaknų pas mus nusileidžiančioms jėgoms.
Mūsų pasaulyje nėra nieko, kas nebūtų kilę iš viršaus. Todėl nėra jokios prasmės kažką kažkuo kaltinti: vieniems kitus, tautas, valstybes, gamtą – visa valdoma Aukštesniųjų jėgų iš viršaus į apačią. Ir jeigu blaiviai, realiai pažiūrėsime į visą šį paveikslą, tai pamatytume, jog viskas nusileidžia iš aukščiau.
Vadinasi, visos mūsų problemos, kad ir kokios jos būtų, išsisprendžia tik tuomet, jeigu pakilsime į Aukštesniųjų jėgų lygmenį ir imsime jas veikti. Taip įstengsime „prisikviesti“ sau kitokį poveikį. Kitaip tariant, mus jau veiks nebe pirmosios jėgos, o jų ir mūsų sukelto poveikio pasekmės. Tik šitaip ir niekaip kitaip su jumis sulauksime pokyčių mūsų pasaulyje.
Tūkstantmečiais bandėme įvairiausiais metodais ir praktikomis kažkaip pakeisti savo likimą. Ir matome, kad tai neatnešė naudos. Mums nėra ko kreiptis į Kūrėją – Jis mūsų negirdi (tas, kurį, neva, įsivaizduojame Kūrėju). Ir jokie poelgiai mūsų pasaulyje vis tiek neturi jokių pasekmių. Galiausiai vis tiek viskas išeina taip, kaip išeina.
Šiame pasaulyje pragyvenę jau pakankamai daug laiko, visa tai puikiai įsivaizduojame, ir todėl galime sutikti su kabalos mokslu, kuris teigia, kad šio pasaulio lygmenyje sprendimo nėra. Mūsų pasaulis – tai pasekmė, o visi sprendimai yra tame lygyje, kur jie priimami. O sprendimų priėmimo lygmuo – tai Aukštesnysis pasaulis.
Todėl būtent šiandien, kai žmonija realiai susiduria su rimta problema – visuotine, globalia krize, ir viskas, kas su mumis vyksta „apačioje“ jau „įtraukta“ į bendrą paveikslą „viršuje“, atsiranda galimybė mums susirinkus draugėn paveikti visas tas bendrąsias jėgas. O, iš esmės, turime paveikti tik vieną, juk yra tik viena Aukščiausioji jėga, kuri skaidosi į daugybę mus veikiančių pojėgių ir atskirų jėgų.

Iš 2011 m. sausio 29 d. penktosios pamokos Berlyno kongrese

Daugiau šia tema skaitykite:

Nukreipk priemonę į tikslą, o tikslą į priemonę!

Norite daugiau niekada neklysti?!

Kaip pakeisti likimą

Komentarų nėra

Kaip pamilti kitus kaip save?

Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra