Pateikti Antradienis, 22 vasario, 2011 dienos įrašai.


Vyriausybė, atspindinti liaudį

Krizė, globalizacija

Klausimas: Kaip jūs vertinate įvykius, kurie dabar vyksta arabų pasaulyje?
Atsakymas: Kol kas sunku vertinti todėl, kad padėtis dar nenusistovėjo ir neaišku, kuo visa tai baigsis. Bet, viena, ką dabar galima pasakyti, pagal tai, kaip šakos atitinka šaknis, vyriausybėje privalo dalyvauti visos partijos ir judėjimai, egzistuojantys liaudyje – kokie jie bebūtų. Kiekviena jėga privalo būti atstovaujama vyriausybėje pagal ją palaikančių žmonių kiekį. Tai ta forma, kuri yra arčiausiai dvasinės. Jeigu visų pasaulio šalių vyriausybės taip realiai atspindės savo liaudį – tai bus didelė pažanga, ir pasaulis mažiau kentės. Reikia tikėtis, kad taip ir įvyks ramia, demokratiška forma ir be didelių sukrėtimų. Bet kas žino, kaip elgsis politikai ir vyriausybių vadovai mūsų egoistiniame pasaulyje.
Vyriausybė turi atspindėti savo liaudį. Jau baigėsi carų, diktatorių epocha. Šiandien jau nebegali taip tęstis, tai stabdo visą pasaulį ir mus supriešina su integralia gamta.  Mes turime pasiekti tokią būseną, kada dalis ir visuma visiškai atitinka viena kitą. Tai kyla iš gamtos dėsnių, o ne iš kokių nors socialistinių pažiūrų.

Iš 2011 m. vasario 9 d. pamokos pagal straipsnį „Kabalos mokslo esmė“

Daugiau šia tema skaitykite:

Apie Egiptą ir ne tik

Naujos globalaus pasaulio taisyklės

Brangesnė už gyvenimą tiesa

Komentarų nėra

Persikelti į savo artimąjį

Dvasinis darbas

Atsiradus ekranui (masach), pasikeičia visa troškimų, veiksmų, minčių ir ketinimų tvarka. Tiesioginė ir atspindėtoji Šviesa – viskas keičiasi, įgauna kitą tikslą ir paklūsta kitai prioritetų skalei.
Man jau nebesvarbus savas „pilvas“, kuriam pripildyti anksčiau sugerdavau viską. Tampa svarbu, kaip, kam ir kiek atiduoti. Anksčiau jausdavau pripildymą savyje, o dabar – jame. Tai nulemia visus mano veiksmus.
Tarsi ruošiu vaišes bičiuliui, kuris atskrenda iš užsienio. Sau paruoščiau visai ką kita, bet pas mane ateis, tarkime, kinas ar amerikietis. Todėl gaminu tai, ką mėgsta jis, nors tai visiškai nesutampa su mano skoniu. Visus savo troškimus ir gabumus, viskas, kas yra manyje, nukreipiu į jį su meile, iš visos širdies.
Įsivaizduokite, kaip turiu atsisakyti savo pomėgių ir įpročių, kad „įsikūnyčiau“ į jį ir viską daryčiau taip, kaip jam patinka. Vietoj kiekvieno savo skonio pojūčio turiu surasti jo pojūtį, vietoj kiekvieno savo įpročio – jo įprotį. Save turiu nukreipti į jį.
Pabandykite pajusti tą rešimot, kuris anksčiau buvo asmeninis, o dabar skirtas  darbui dėl savo artimo. Tai nelengva: man reikia pažinti žmogų, ištyrinėti jį ir pamilti taip, kad vien tikėjimu aukščiau žinojimo, nejausdamas jo skonio, galėčiau tai atlikti. Pakylu aukščiau savo noro ir įeinu į jo norą. Gyvenu jame, jo gerklėje ir pilve – visur, kur jis jaus mano vaišes. Ten matuoju ir tikrinu savo veiksmų rezultatą.
Taigi rešimot – be galo svarbus dalykas. Iš praeitos būsenos manyje lieka rešimot be konkretaus pavidalo ir kontūrų. Būtent todėl galiu suteikti jam naują kryptį ir naują formą, kylančią iš manęs. Anksčiau mėgavausi dėl savęs – o dabar, naujoje formoje, naujame ryšyje, naujoje kryptyje, noriu suteikti malonumą savo artimui.
Viskas pagal jį, dėl jo ir jame, – praeitas rešimot tik suteikia man pagrindą, kad suvokčiau: kaip anksčiau mėgavausi pats, taip dabar noriu, kad mėgautųsi jis.
Teks sunkiai ir įvairiapusiškai dirbti, kol visa tai realizuosime.

Iš 2011 m. vasario 4 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį „Įvadas į Ptichą

Daugiau šia tema skaityykite:

Nelaukiant kritinės ribos

Duoti – reiškia pripildyti kitų norus

Tikrasis altruizmas ir pagalba artimui

Komentarų nėra

Sujungti vienu tinklu

Auklėjimas, vaikai, Krizė, globalizacija

Anksčiau mokėmės ir mokėme savo vaikus gyventi senajame pasaulyje vadovaudamiesi per visą istoriją sukaupta patirtimi. Šiandien visa ši patirtis jau nieko neverta! Tuo įsitikinsime diena po dienos, mėnuo po mėnesio, atskleisdami esą mums visiškai nesuprantamame pasaulyje.
Nesuprasime, kas staiga vyksta tai vienoje, tai kitoje šio pasaulio vietoje. Juk jis dabar vystosi ir mums atsiveria kaip sujungta, analoginė, o ne diskretinė, skaitmeninė sistema. Šis pasaulis jau „nebesusideda“ iš atskirų, izoliuotų dalių, kur kiekviena turi šiokią tokią veikimo laisvę.
Analoginės sistemos savybė – tai absoliutus abipusis ryšys, nuo pradžios iki pabaigos, visoms jos būsenoms. Tai tarsi gyvas organizmas, kuriame nieko negalima pakeisti, nepalietus ir nepakeitus visų likusiųjų dalių.
Jeigu būdami tokios subtilios, priklausomos būsenos dar nepajausime, kokioje sistemoje atsidūrėme, tai mes pražuvę. Todėl kiekvienam žmogui būtina studijuoti kabalos mokslą.
Anksčiau mokėme savo vaikus, kaip gyventi egoistiniame pasaulyje. Tačiau šiandien šios žinios jau nebepadės. Ir vaikui, ir suaugusiam – kiekvienam, kas dar ruošiasi gyventi šioje žemėje, privalome suteikti žinias apie tokį pasaulį, kuris staiga „nukrito ant mūsų galvos“.
Jeigu anksčiau mus veikusi Aukščiausiojo valdymo sistema kiekvienam palikdavo tam tikrą laisvę, tai šiandien leidžiasi toks jėgų tinklas, kuris tiksliai pastato kiekvieno į jo vietą nepalikdamas jokios laisvės. Jeigu žmogus juda, tai veikia visą sistemą. Kiekvienas, kuris pasislenka, sužadina visą sistemą, todėl ji šiandien tokia nenuspėjama. Tai mums vis labiau atsiskleis pačia baisiausia forma.
Prieš porą dienų susitikau su UNESCO generaline direktore. Ji labai greitai mane suprato ir paklausė: „Jūs manote, kad šiandien ir mokymas turėtų būti globalus?“, kitaip tariant, apimantis visą sistemą.
Problemos sprendimas būtent toks: privalome ir vaikus, ir suaugusius išmokyti egzistuoti naujame pasaulyje, į kurį staiga patekome.
Žmonės kol kas šito nesupranta, nejaučia ir labai sunkiai priima, nors pasekmės jau matomos visur, tačiau žmogus nemato to, ko nenori pastebėti. Galiausiai kančios privers žmogų atmerkti akis. Turime skleisti šias žinias nelaukdami smūgių, kad kiek įmanoma sumažintume kančias.

Iš 2011 m. vasario 4 d. pamokos „Kabalos išminties pamokos“

Daugiau šia tema skaitykite:

Visiems kartu pro vieną „langą“ bežiūrint

Nukreipk priemonę į tikslą, o tikslą į priemonę!

Ant naujojo pasaulio slenksčio

Komentarų nėra

Tiesa

Filmai, klipai, Realybės suvokimas

https://www.youtube.com/watch?v=5aAy1prnDXI

Komentarų nėra