Pateikti Šeštadienis, 26 vasario, 2011 dienos įrašai.


Pirmieji pradedančiųjų klausimai

Klausimai ir atsakymai, Kūnas ir siela, Kūrėjas

Klausimas: Kas yra Kūrėjas?
Atsakymas: Kūrėjas — tai Aukščiausioji jėga, valdanti ir kontroliuojanti visos sistemos veiklą. Mes atskleidžiame Jį tiek, kiek tampame panašūs į šią sistemą, t. y. irgi integralūs. Taip mes susijungiame su Kūrėju, su bendra valdančiaja jėga, ir tampame tokie pat amžini ir tobuli kaip Jis. Tai pakopa, kurią anksčiau ar vėliau turi pasiekti kiekvienas žmogus. Kiekvienas privalės suvokti šią bendrą sistemą ir pasiekti Kūrėją.
Klausimas: Ar dvasiniame pasaulyje egzistuoja angelai?
Atsakymas: Angelai — tai jėgos. Angelas (malach) kilęs iš žodžio Malchut (karalystė), jėga.
Klausimas: Ką reiškia sfiros?
Atsakymas: Sfiros — tai savybių, kurias turi kiekviena siela, bet skirtingomis kombinacijomis, apibūdinimas.
Klausimas: Kas yra „ištaisymas“?
Atsakymas: Ištaisymas — tai mūsų matymo, suvokimo korekcija, dėl kurios pradedame matyti tikrąsias pasaulio sąsajas. Juk gamta — globali ir integrali, ji nesiskaido į atskiras dalis, kaip kad mes įprastai ją daliname, sukūrę biologiją, zoologiją, botaniką, geografiją ir kt. Gamta jungia viską, tai — bendras paveikslas. Ir išsitaisymas yra tai, kad aš pradedu matyti visumą, sujungtą į vieną paveikslą — ir pats esu jos viduje kartu su visais. Todėl mūsų laikais populiari holistinė medicina (tinkama visam organizmui, ir visam pasauliui — kaip vieningai visumai).
Klausimas: Kas yra siela?
Atsakymas: Mūsų siela — tai ta amžinos sistemos dalis, kurios mes siekiame. Mes jungiamės į šią sistemą 125-iomis pakopomis, kol nesusiliejame su visa sistema bendrai. Kiekvienas privalo pakilti ant kiekvienos iš 125 pakopų. Mums liko daugiausia 230 metų tam, kad užbaigtume savo išsitaisymą, atvertume globalų, integralų pasaulį ir visiškai į jį įsijungtume — kol sueis 6 000 metų. Tačiau mes galime tai padaryti anksčiau.
Klausimas: Ką reiškia „sielų ciklai“?
Atsakymas: Iki galo neištaisęs savo įsijungimo į bendrą, globalią sistemą, žmogus turi vėl ir vėl persikūnyti, kad tęstų išsitaisymą, kol bus įjungtas į bendrą sistemą kaip jos dalis, ir kiekvienas iš mūsų tarsi išplis, išsilies visoje sistemoje. O kol neištaisysime savęs — vis grįšime atsinaujinti į šį pasaulį.

Iš 2011 m. vasario 1 d. paskaitos Paryžiuje

Daugiau šia tema skaitykite:

Kas yra Kūrėjas?

Klausimai apie sielą

Taisydamas save – taisai pasaulį

Komentarų nėra

Kreiptis į žmogų tiesiogiai

Krizė, globalizacija, Platinimas

Šiandien žmonija išvysčiusi ištisą pramogų pramonę, kad pamirštų gyvenimo tuštumą: įvairiausi pasaulio čempionatai, visų rūšių varžybos – viskas vyksta tam, kad supainiotų žmogų ir kažkiek užpildytų jo gyvenimą.
Juk egoizmas išaugo ir reikalauja pripildymo. Viena iš vyriausybės užduočių – „susukti“ liaudžiai galvą, kad ją nuramintų ir kažkuo užimtų − kad tik ji neuždavinėtų klausimų.
Juk ką tautai atsakyti, jeigu ji ima klausti apie gyvenimo prasmę? Valdžia nieko negali į jį atsakyti, tačiau ji nenori, kad piliečiai išeitų į gatves ieškoti gyvenimo prasmės, praradę tikėjimą ir šiuo gyvenimu, ir ja.
Todėl ji palaiko populiariąsias „žvaigždes“, masinę kultūrą, masines informavimo priemones, aprūpinančias mus visokiausia niekam tikusia informacija, kad tik supainiotų mus ir truputį nuleistų mus nuo lygmens, iki kurio jau išsivystėme… Juk jeigu leistume žmogui dabar veikti pagal jo paties aiškų norą, jis pradėtų uždavinėti labai rimtus, brandžius klausimus.
Jis atskleis, kad neturi nei auklėjimo sistemos augančiajai kartai, nei kultūros, nei pripildymo, nei sveikos visuomenės – nieko! Jis supras, kad gyvena visuomenėje, kur viešpatauja visiška savivalė. Ir tada jis paklaus: ir tai vyriausybė, pasaulis, ir tai, kaip reikia gyventi?!
Ir prasidės revoliucijos ir riaušės. Todėl pagrindinis vyriausybės uždavinys yra „prikimšti“ tautai galvą ir taip visur, bet kurioje šalyje: Europoje, Amerikoje, arabų valstybėse.
Todėl, kai žmogaus noras tampa didesnis nei jis gali gauti iš gyvenimo šiame pasaulyje, tada pabunda kabalos mokslas ir atskleidžia jam tikrąjį tikslą.
Tačiau tada kyla problema, kaip žmogui pateikti šias žinias, juk su jomis neįmanoma kreiptis į masines informavimo priemones, nei į pop žvaigždes, nei į mokslininkus, nei į švietimo sistemą, nei į vyriausybę. Ir visi bus „prieš“ patys nesuprasdami, kodėl! Atsiveria visiškas susipriešinimas tarp kabalos mokslo ir visų gyvenimo būdų, kuriuos išradome šiame pasaulyje.
Bus neįmanoma remtis jokiais kanalais – tik tiesiogiai kreiptis į žmones, kad jie sužinotų, jog kabala turi visus atsakymus į jų vidinius klausimus. Visi kiti nori juos supainioti su šiais klausimais ir užčiaupti bet kokiomis priemonėmis, tačiau žmonės neišvengiamai kentės neradę atsakymo į šiuos klausimus.
Todėl kreipiamės tiesiogiai į kiekvieną žmogų. Nesugebėsime sau rasti jokių kitų sąjungininkų. Jūs dar pamatysite, kaip jiems visiems su mumis nepakeliui.

Iš 2010 m. gruodžio 19 d. pamokos pagal straipsnį „Tarnaitė – savo šeimininkės įpėdinė“

Daugiau šia tema skaitykite:

Brangesnė už gyvenimą tiesa

Ko reikalauja žmonės aikštėje

Visiems kartu pro vieną „langą“ bežiūrint

Komentarų nėra

Ateities visuomenė

Ateities visuomenė, Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra