Pateikti Sekmadienis, 27 vasario, 2011 dienos įrašai.


Karų arba geranoriško bendradarbiavimo kelias

Krizė, globalizacija, Platinimas

Kad pakiltume į naują egzistavimo lygmenį, privalome atlikti keletą veiksmų. Visų pirma turime pajausti, kad labiau priklausome vieni nuo kitų.
Ir iš tiesų dabar jaučiame, kad mūsų pasaulis tampa toks. Be to, turime išstudijuoti tokioje integralinėje sistemoje veikiančius dėsnius. Tokiu būdu realizuojame kabalos mokslą, jos rekomendacijas.
Iš vienos pusės palaikome tarpusavyje virtualius ryšius, kartais susitinkame netgi fiziškai. Iš kitos pusės studijuojame nūnai priešais mus atsiveriantį naują egzistavimo lygmenį − globalų ir integralų pasaulį, kuris diena iš dienos vis plačiau mums atsiskleidžia kaip teisingas ryšys tarp visų žmonių, visoje žmonių visuomenėje.
Suprantama, žinodami, kaip teisingai visa tai sujungti, galėsime labiau ištaisyta forma kurti ir šeimą, ir visuomenę, visas valstybes ir visą pasaulį. Ši mūsų tarpusavio priklausomybė padės mums! Ji dirbs mūsų naudai − juk mes sužinosime, kaip kiekvieną dalį panaudoti visų labui.
Iki šių laikų kabala buvo slepiama − juk jos visai nereikėjo. Bet dabar ji tapo absoliučiai būtina visiems, todėl privalome kiek galėdami greičiau platinti ją visame pasaulyje, kad žmonės pradėtų suprasti, jog gyvena naujoje realybėje! Mūsų neatitikimas šiam naujam pasauliui − visų mūsų problemų priežastis. Todėl verta kuo greičiau to išmokti, pagerinti savo būseną.
Jau artimiausiu metu mums teks išvysti, kaip visuotinė krizė apima pasaulį. Negalėsime tarpusavyje sudaryti nė vieno sandėrio, nė vieno susitarimo, jeigu nekreipsime dėmesio į šį globalų dėsnį. Problema ta, kad nei technikoje, nei medicinoje, nei socialiniuose tinkluose niekada nesame kūrę tokių integralių sistemų, nes pagal savo prigimtį esame individualistai. Todėl turėsime pakeisti visus tarp mūsų egzistuojančius ryšius.
Tikėsimės, kad greitai šito išmoksime ir sugebėsime tai įgyvendinti, kol Gamta neims mums rodyti mūsų su ja neatitikimo. Reikia ją aplenkti ir nelaukti, kol tai pasireikš problemomis ir kančiomis, revoliucijomis ir karais − kaip mūsų disbalanso ir disharmonijos su Gamta pasekmė buitiniame, bendražmogiškame, socialiniame, globaliniame ir ekologiniame lygmenyse. Tai kabalos mokslo paskirtis.
Iš to kyla daugybė pasekmių: naujas realybės suvokimas, naujas pasaulis, kurį atskleidžiame, jeigu žiūri į jį ne asmeniniu, egoistiniu žvilgsniu, o per savo ryšio su aplinkiniais prizmę.
Tikėsimės, kad mums pavyks išplėsti besidominčių ir užsiimančių šiuo mokslu apie naują pasaulį, naują išmatavimą žmonių ratą. Visiems kartu bus lengviau jį atskleisti ir atliksime tai greičiau visos žmonijos labui.
Mūsų Pasaulinėje kabalos akademijoje vyksta kasdieniniai užsiėmimai. Šios studijos laisvai prieinamos visiems ir verčiamos į visas pagrindines kalbas. Tikėsimės, kad vis daugiau žmonių imsis mokytis, o drauge ir platinti kabalos mokslą. Taip galėsime išspręsti daugybę problemų, egzistuojančių kiekvienoje valstybėje ir kiekvienoje tautoje.
Gamtos atžvilgiu galime eiti arba problemų kupinu keliu, arba geranoriško bendradarbiavimo keliu.

Iš 2011 m. vasario 1 d. paskaitos Paryžiuje

Daugiau šia tema skaitykite:

Naujos globalaus pasaulio taisyklės

Dvasingumas – integrali sistema

Kilti šviesos greičiu

Komentarų nėra

Kabalos mokslo pranašumai

Kabala

1. Amžino gyvenimo suvokimas – tai davimo savybės, naujojo jutimo organo išvystymas, egzistavimas jame ir po fizinio kūno mirties.
2. Pasirinkimo laisvės pajautimas – taško, leidžiančio keisti gyvenimo eigą, suvokimas arba suradimas. Kitais atvejais – tai aiškus pojūtis, kad nėra prasmės ką nors daryti, nes nėra galimybės nieko pakeisti.
3. Santykiai. Šeimyninių santykių gerėjimas dėl bendros veiklos ir tikslų. Žmonės kartu pažįsta žmogaus prigimtį, o nesutarimus priima kaip galimybę taisytis.
4. Vaikų auklėjimas. Kai tėvai moko savo vaikus kabalos − tai geriausia, ką jie gali suteikti vaikui. Tai gilios žinios apie žmogaus prigimtį, teisingą elgesį su aplinkiniais bei pusiausvyra su gamta. Visa tai vaiko gyvenimą paverčia daug lengvesniu ir patogesniu. Tėvai ir vaikai kartu studijuodami kabalos mokslą tampa tikrais draugais, nes turi bendrus interesus. Tai retas reiškinys mūsų laikais, kai ryšio tarp vaikų ir tėvų praktiškai nėra.
5. Kabala padeda žmogui susidoroti su kasdieniniais sunkumais – žmogus suvokia jų šaknį, sugeba atsikratyti sunkumų. Jis žino, kokia leidžiančių jam išspręsti problemas veiksmų seka.
6. Studijuojantis kabalą žmogus neserga depresija, nes visada prieš akis turi aukštą tikslą, kurį veržiasi pasiekti.
7. Studijuojantis kabalą žmogus nekenčia dėl įvairiausių baimių, nes atsikrato rūpinimosi savimi. Jis neturi mirties baimės, nes supranta, kad tai tik fizinio kūno mirtis. Jis baiminasi ir rūpinasi tik tuo, kaip pakilti į davimo kitiems savybę.
8. Kabalistas netiki „slaptomis jėgomis“: žvaigždžių ir astrologijos įtaka, nužiūrėjimu, likimu, įvairių rūšių talismanais ir prietarais. Jis yra aukščiau viso šito ir tai daro jo gyvenimą suprantamesnį ir laisvesnį.
9. Žmogus į viską ima žiūrėti realiau – jis supranta, kad gamta turi savo nekintamus dėsnius. Gamtoje stebuklų nebūna. Yra tik dėsnių nežinojimas iš žmogaus pusės. Todėl, kai dėsniai žinomi, gyvenimas tampa paprastesnis.
10. Keičiasi tikrovės suvokimas – žmogus supranta, kad tik keisdamas savo požiūrį į tikrovę, o ne per išorinius pokyčius, gali ką nors pakeisti.
11. Studijuojant kabalą pasiektose aukštesnėse pakopose žmogus įgyja pusiausvyrą su gamta ir liaujasi jautęs bet kokias problemas, ligas ir t. t. Bet jeigu vis dar jaučia problemas dėl to, kad turi ryšį su kitais, dar neištaisytais žmonėmis, tai jas jaučia kitaip, nes žino jų prasmę ir priežastį.
12. Gilus žmogaus prigimties (savybių, norų, minčių ir ketinimų) supratimas. Tai padeda kuriant tarpusavio santykius visuomenėje: su savimi, šeimoje, su artimaisiais, darbe, su pasauliu. Žmogus supranta, kodėl žmonės elgiasi taip, o ne kitaip.
13. Begalinis mėgavimasis – tai dvasinis patentas. Turime daugybę poreikių, nuolat ieškome jų pripildymo. Malonumui įėjus į norą ir užpildžius tam tikrą poreikį, mėgavimasis trunka tik keletą sekundžių, o po to noras užgęsta. Kabalą studijuojantis žmogus žino, kaip panaudoti poreikį, norą taip, kad malonumas jo neužgesintų.
14 . Kabalą studijuojantis žmogus nuolatos siekia tikslo, noro atskleisti gamtos dėsnius, išspręsti visas abejones ir tai jo gyvenimui suteikia skonį. Jis panašus į atskleidžiantį sau pasaulį vaiką.
15. Žmogus kabalą studijuoja grupėje. Jis turi daug draugų ir jį palaikančių bendraminčių, su kuriais jį sieja ypatingi santykiai. Iš jų jis gauna pasitikėjimą, jausmą, kad turi daugybę draugų visame pasaulyje, kurie pagelbės tau bet kokioje padėtyje tik todėl, kad visus sieja bendras tikslas.
16. Studijuojantis kabalą žmogus aplinkiniuose vertina tik viena – jų Tikslo siekimo laipsnį. Ir tuo požiūriu visi gali būti lygūs. Kitos žmogaus savybės visiškai nevertinamos, nes jos duotos gamtos ir pagal jas negalime būti lygūs. Nevertinamas nei statusas, nei pinigų kiekis, nes tai nėra priskiriama paties žmogaus pasiekimams, tai duota ir nepriklauso nuo jo pastangų.
17. Atsikratyti rūpinimosi savimi – pats didžiausias laimėjimas, nes būtent galvojimas apie save ir lemia mūsų disbalansą su gamta, tai ir yra visų problemų priežastis žmogaus gyvenime. Rūpinimasis savimi galimas tik tiek, kiek būtina žmogaus egzistavimui. Tai, kas būtina, žmogus apsibrėžia pats.
18. Kabalos mokslo studijavimas padeda geriau suprasti gamtos mokslus, istorinius procesus, taip pat pagerina kūrybinius žmogaus gebėjimus.

Sudarė M. Sanilevičius

Daugiau šia tema skaitykite:

„Studijuok kabalą – ji tau viską paaiškins!”

Ką žmogui duoda kabala?

Nori milijono? – Imk!

Komentarų nėra

Siela

Filmai, klipai, Kūnas ir siela

Komentarų nėra