Pateikti Trečiadienis, 16 kovo, 2011 dienos įrašai.


Nešvaistyk tau duoto laiko

Krizė, globalizacija

Žmonija neturi pasirinkimo ir jai teks atskleisti savo sudužimą ir tarpusavio ryšio būtinumą. Baal Sulamas dar ketvirtajame dešimtmetyje perspėjo apie artėjančią katastrofą, tačiau niekas jo neklausė. Nieko nenoriu gąsdinti jokiomis pranašystėmis, bet matome, kokioje padėtyje yra pasaulis.
Kol kas mums duotas laikas, kad galėtume rimtai priimti savo misiją ir organizuoti pasaulio ištaisymą. Bet jeigu to neatliksime, tai visos pasaulio kančios užgrius mus – žmones, kurie gali atlikti ištaisymą.
Ir jeigu neištaisome pasaulio, tai jo kančios pereina mums, juk kuo kalti visi kiti, jeigu jie neturi priemonių savęs ištaisyti? Jeigu nepaskubėsi išsitaisyti, tai smūgis pereis tau.
O kol kas tu žiūri, kaip jie kenčia ir nelabai jaudiniesi. Bet jeigu nejauti jų kančių lyg savo paties ir neištaisai savęs taip, tarytum kentėtum tu, tai pats neturi galimybės išsitaisyti. Tik grupė gali tau duoti šį poreikį.
Knyga „Zohar“ atsiskleidė šiandien, kad ištrauktų pasaulį iš prarajos, į kurią jis ritasi. Tai tarsi riedėtum automobiliu geru keliu ir neįtartum, kad kažkur už posūkio kelias baigsis ir automobilis nukris nuo skardžio.
Tačiau pasauliui jau ir pačiam aišku, kad jis smunka į prarają. Problemos auga it sniego gumulas ir visi jau kalba apie tai, kad pasaulis prarado pusiausvyrą. Vakar girdėjau, kaip Rusijos ministras ekstremalioms situacijoms spręsti pasakė, kad esame disbalanse su gamta, praradome pusiausvyrą su ja ir turime būti pasirengę pasekmėms. Šnekėjo kaip tikras kabalistas…
Ir mums, gavusiems norą atskleisti Kūrėją (isra el), kaip tik dabar suteikiama galimybė organizuoti pasaulio ištaisymą ir prisiimti visas jo problemas, nelaukiant, kol jos pačios mus pasieks, ir jau neturėsime jėgų jų ištaisyti. Galime jas ištaisyti būtent dabar, kol jos yra kažkur išoriniame pasaulyje, patys prisiimdami jas sau.

Iš 2011 m. vasario 13 d. pamokos pagal straipsnį „Kabalos mokslo esmė“

Daugiau šia tema skaitykite:

Gaisras sieloje

Kūrimo kryptimi

Nelaukiant kritinės ribos

Komentarų nėra

Gamta kraustosi iš proto

Filmai, klipai, Krizė, globalizacija

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra

Pokalbis su kurčiu…

Dvasinis darbas, Kabalos mokymasis

Klausimas: Jeigu neįmanoma suprasti, apie ką kalba kabalistas, neišėjus į dvasinį pasaulį ir nepamačius šaknų, tai kodėl jūs stengiatės paaiškinti mums „aiškiau“?
Atsakymas: Aš stengiuosi pažadinti jumyse norą siekti dvasinio suvokimo ir tada jūs suprasite, apie ką pasakojau.
Baal Sulamas savo straipsnyje „Kabalos mokslo esmė“ rašo:  „Ir tik po to, kai pats pasiekė aukščiausias šaknis, galės žiūrėdamas į jaučiamas mūsų pasaulyje šakas visiškai suprasti kiekvienos šakos ir jos šaknies aukščiausiame pasaulyje tarpusavio santykio kiekybę ir kokybę.
Ir tik po to su savo mokytoju ras bendrą kalbą – „šakų kalbą“, kuria išmintingas kabalistas įstengs jam perduoti visus savo išminties niuansus apie tai, kas vyksta aukštesniuose dvasiniuose pasauliuose…
Bet jeigu mokinys dar nepakankamai protingas ir pats nesupranta tos kalbos, t. y. nesupranta, kokiu būdu šaka nurodo į šaknį, tai akivaizdu, kad jo mokytojas neturi jokios galimybės jam paaiškinti nė vieno šios dvasinės išminties žodžio, nes visiškai neturi su juo bendros kalbos, ir jie kaip nebyliai.“

Kabaloje „negalima“ reiškia „neįmanoma“. Tik mūsų pasaulyje draudžiama ką nors daryti, nes norint galima daryti ir tai, kas uždrausta. Bet taip elgtis galima tik „nusidėjus“ ir žemiau „nuodėmės“. O dvasiniame pasaulyje – jeigu negalima, tai reiškia, kad visiškai neįmanoma atlikti.

Iš 2011 m. vasario14 d. pamokos pagal straipsnį „Kabalos mokslo esmė“

Daugiau šia tema skaitykite:

Į tiesą – per apgaulę

Nekurk sau dievukų

Nuo žemiško ekrano – prie dvasinio

Komentarų nėra