Pateikti Trečiadienis, 23 kovo, 2011 dienos įrašai.


Pagal pastangas ir atlygis

Dvasinis darbas, Kongresai, įvykiai

Klausimas: Iš prigimties mėgstu būti vienas. Ir abejoju, ar važiuoti į kongresą, kur iš manęs tikimasi, kad užmegsiu ryšį ir jungsiuosi su kitais žmonėmis, o aš to taip nenoriu?
Atsakymas: Pažadu, kad galite atvažiuoti į kongresą ir būti ten vienas, tiesiog stebėti. Bet netgi tokios pastangos labai naudingos: atvažiuoti ir jaustis tenai neturinčiu su niekuo ryšio.
Tegul jumyse vyksta ši vidinė kova: noriu susijungti ar ne, esu kartu su visais ar ne, jie daro man įtaką ar ne, ar teisingai padariau atvažiuodamas, ar geriau buvo likti namuose? Visos šios abejonės ir savianalizė, ką išgyvena žmogus fiziškai, o ne dvasiškai būdamas kongrese bei matydamas, kaip kiti gali susijungti, o jis lieka nuošaly – tai jau dvasinė savianalizė.
Jeigu jis jos nepraeis, tai niekada neatskleis savo prigimties – Kūrėjo priešingybės, ir jam nebus ko taisyti.
Taisymo objektas – būtent šis atskyrimas, kurį atskleidžiame tarp mūsų – nutolimas, tuščias vakuumas. Kitaip sakant, aš išvis niekaip nenoriu jungtis su kitais: būti kažkaip su jais susijęs ar kuo nors nuo jų priklausomas – nieko iš jų nenoriu ir tegul iš manęs nieko nereikalauja.
Šiame mums atsiskleidusiame vakuume vėliau ir pradedame atlikti savo ištaisymus.
O nepabandžius bent keletą kartų sudalyvauti fiziškai – neįmanoma eiti pirmyn. Nereikia atsikalbinėti, kad ne šį kartą, kad kitą. Kito šanso nebus – čia apskaičiuojama labai paprastai: „Pagal pastangas ir atlygis“.
Todėl mūsų darbas – pakilti virš savo racionalių išskaičiavimų ir nesiteisinti, kad mums atvykti neleidžia prigimtinis charakteris, sąlygos darbe ar šeima. Pabandyk atmesti visus antraeilius dalykus ir pažiūrėti tiesai į akis – tu turi šansą ir ar neapgaudinėji savęs sakydamas, kad negali jo išnaudoti.

Iš 2011 m. kovo 3 d. pamokos „Vidinis pasiruošimas WE! kongresui“

Daugiau šia tema skaitykite:

Netrukus įvyksiančiam kongresui Šiaurės Amerikoje

Loterija be pralaimėjimo! Pagrindinis prizas kiekvienam!

Pakilti aukščiau problemų Šviesos spinduliu

Komentarų nėra

Moteriškas indėlis

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Jeigu aš turiu viską, išskyrus tai, kas man dabar atrodo svarbu ir brangu, vadinasi, neturiu nieko. Tai – teisingas noras, kurį turi moterys ir kurio stokoja vyrai. Apskritai, jeigu ne moters noras, vyras negalėtų eiti dvasiniu keliu. Todėl darbą tarp vyro ir moters savyje turime derinti su moteriška ir vyriška visos žmonijos dalimis. Mes turime moterimis, kurios ateina kabalos mokslo, parūpinti viską, kas padeda ištaisyti mūsų bendrą sielą. Be jų nepajudėsime į priekį. Vyras neapsieis be moters noro, spaudimo, reikalavimo pritraukti ir duoti jai Grąžinančią į šaltinį Šviesą. Nes ji pati to nesugeba. Būtent moters norui vyrai gali pritraukti Šviesą, todėl be moteriškos dalies nėra judėjimo.
Klausimas: Nors moters noras stipresnis, paprastai labiau pastebimi vyrai: vyriausybių vadovai, generaliniai direktoriai ir t.t. Vyrai tarsi valdo pasaulį. Kabalos studijos organizuojamos taip pat?
Atsakymas: Taip, žinoma. Moteris neprivalo mokytis kaip vyrai, nes ji nesugeba pritraukti Šviesos. Vyras įpareigotas mokytis, jungtis grupėje ir suformuoti ketinimą Grąžinančiai į šaltinį Šviesai pritraukti. Moteris turi nusimanyti bendruose reikaluose, procese, kuris vyksta kūrinyje, bet neprivalo mokytis sistemingai, kasdien. Jai pakanka bendros medžiagos, straipsnių, mano dienoraščio, kabalos kanalo. Svarbiausias jos indėlis – tai vidinis rūpestis dėl vyro darbo ir visapusiška pagalba siekiant, kad vyrai pritrauktų Grąžinančią į šaltinį Šviesą. Spausti vyrus reikalaujant Šviesos – štai ką privalo užtikrinti moterys. Be šito vyrai negalės pritraukti Šviesos ir išsitaisyti.

Iš 2011 m. kovo 6 d. diskusijos apie moterį

Daugiau šia tema skaitykite:

Moteris

Moterys ieško prasmės

Dvasinė moters misija

Komentarų nėra

Priklausyti nuo aplinkos – tai būti laisvam nuo savojo ego!

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas: Kaip man dar nepasiekus dvasinio atskleidimo, pasirengimo metu išmatuoti, ar kasdien vis labiau branginu davimą?
Atsakymas: Gali tai įvertinti pagal savo vidinį pojūtį, pagal savo mintis, tikslus, aplinkos vertinimą, pagal tai, kaip brangini ir įsiklausai į draugus, pagal tai, kiek jauti, kad jie visą laiką tau būtini lyg infuzija. O jeigu neteksi jų paramos – tai nukrisi.
Toks pojūtis labai svarbus. Priklausomybė nuo aplinkos – tai išsilaisvinimas iš savojo ego! Visą laiką reikia siekti, kad priklausytum nuo draugų ir kuo stipriau juos jaustum, idant jie juo stipriau tave veiktų ir saugotų – reikia nuolatos gauti iš jų ypatingą švytėjimą, jėgų poveikį.
Reikia stengtis pajausti, kad tik šitai suteikia man teisingą kryptį. Jeigu aplinka manęs neveikia, tai prarandu kryptį Kūrėjo link.
Po to reikia pasistengti viską sujungti: save, draugus ir Kūrėją vienoje vietoje, viename bendrame nore. Mes turime egzistuoti ne kiekvienas atskirai − aš, jie, Kūrėjas, kaip trikampio viršūnės, o susijungti viename nore, tarsi vienoje aikštėje.
Jeigu aš ir jie jaudinamės vieni dėl kitų, rūpinamės vieni kitais, duodame vieni kitiems, vadinasi, tarp mūsų lieka vietos Kūrėjui atsiverti. Jis atsiveria tarp mūsų!
Jeigu manęs neveikia aplinka, tai negaliu išsivaduoti iš savojo egoizmo ir galvoti apie tai, kas išeina už jo interesų ribų. Todėl priklausyti nuo aplinkos – tai būti laisvam nuo egoizmo. Jeigu mane veikia visuomenė, jaučiu, kad ji kreipia mane į tikslą.
Aš kreipiuosi į aplinką (1), aplinka mane veikia (2), ir aš veržiuosi Kūrėjo link (3). Kitaip neįmanoma! Juk kitu atveju manasis egoizmas nutemps mane žemyn. Aš tiesiog pajausiu, kaip jis mane skandina ir už kojų tempia žemyn. O aplinka akimirksniu suteiks man jėgų išsivaduoti ir pakilti − tuomet susijungsiu su Kūrėju.
Kaskart pajutęs, kad ego pradeda stipriau tave tempti – apsuk dar vieną ratą (1 – 2 – 3).

Iš 2011 vasario 17 d. pamokos pagal straipsnį „Pratarmė į Panim Meirot

Daugiau šia tema skaitykite:

Pavydėk Kūrėjui!

Aplinka − aukštumoje

Kad pasaulis būtų sukurtas man…

Komentarų nėra

Laikas atverti akis

Filmai, klipai, Krizė, globalizacija, Krizės sprendimas

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra