Pateikti Penktadienis, 25 kovo, 2011 dienos įrašai.


Viskas priklauso nuo teisingo pasiruošimo!

Dvasinis darbas, Kongresai, įvykiai

Dvasinis veiksmas visiškai priklauso nuo pasiruošimo. Juk pats veiksmas jau iš anksto nulemtas ir privalo įvykti. Visoje programoje, nuo kūrimo pradžios iki pabaigos, niekas negali pasikeisti, visi etapai jau vienareikšmiškai nulemti.
Į tam tikrą programos dalį žmogus gali įsikišti tiktai tam, kad pakeistų jos greitį. Bet yra tokia dalis, kurioje žmogus gali keisti jam atsiskleidžiančios programos charakterį, t. y., gali lemti, kaip jaus savo vystymąsi.
Šia programos dalimi jis nustato savo nepriklausomybę ir turi galimybę save išreikšti. Taip jis tampa savarankiška asmenybe, kuri turi valdžią, yra vientisa, suprantanti ir pažįstanti visą kūrimo programą, o pastaroji tik šiam tikslui ir buvo sumanyta.
Todėl pasiruošimas būsimam veiksmui keičia jo charakterį nuo pradžios iki pat galo. Viskas priklauso nuo pasirengimo ir todėl jam teikiame tokią didelę reikšmę.
Ir dabar, kongreso Naujajame Džersyje išvakarėse, tokiu visam pasauliui ypatingu metu nepaprastai svarbu, kad mūsų pasiruošimas būtų teisingas ir po to per kongresą mums susijungus duotų gerus vaisius.
Tegul iš šios vietos Niujorko apylinkėse – iš visos Amerikos centro, pasklis galingos bangos, tarytum geroji cunamio banga, kuri nuplaus pasaulį meile ir davimo jėga. Tam, kad žmonės imtų suprasti, kaip jie turi pradėti žiūrėti vieni į kitus stovint ant naujo pasaulio bei tų pasikeitimų, kuriuos pagal gamtos programą mums lemta išgyventi, slenksčio.
Tegul tai padeda pasauliui išgyventi šiuos pokyčius lengvai, greitai ir geruoju būdu, jiems pasiruošus ir suvokiant, kas vyksta, ir nebūti it mušami gyvūnai, varomi istorijos botagu ir nesuprantantys, ką reikia daryti.
Todėl viskas priklauso nuo mūsų pasirengimo kongresui, kad per jį paruoštume pasaulį pokyčiams, kuriuos jam bet kokiu atveju teks patirti. Bet gerai pasirengus, pasaulis galės teisingai juos priimti ir pamatyti, kad jie į gera.
Visas šias iki kongreso likusias 10 dienų mūsų laukia didelis darbas. Į kiekvieną akimirką reikia žiūrėti kaip į pasiruošimą nepaprastai svarbiam įvykiui, ir išsiaiškinti, kaip norime jas išgyventi, kad gautume laukiamą rezultatą sau ir visam pasauliui.

Iš 2011 m. kovo 22 d. pamokos „Pasiruošimas kongresui Naujajame Džersyje“

Daugiau šia tema skaitykite:

Žinoma daina patinka labiau

Kongresas – pats galingiausias tobulėjimo greitintuvas

Paskutinis lašas

Komentarų nėra

Mano „taško širdyje“ draugai

Kongresai, įvykiai

Klausimas: Viena mano dalis veržiasi į kongresą, o kita taip stipriai priešinasi, kad nesinori nieko matyti. Ką daryti?
Atsakymas: Čia reikia laisvai pasirinkti. Reikia suprasti, kad ir vieną, ir kitą dalį − visas mintis ir norus, kurie kiekvieną akimirką atsiskleidžia mumyse, gauname iš Kūrėjo. Tai man suteiktos sąlygos, o ne aš pats.
Sprendžia ne mano sergantis ir nenorintis vykti į kongresą kūnas, ir ne mano nuotaika. Mes veikiame lyg mechanizmas, kuriame visi elektriniai signalai valdomi aukštesniosios jėgos pagal programą, vedančią mus į kažkokią būseną.
Tiek gyvenimas, tiek mirtis, tiek visos būsenos tarp jų – viskas nulemta iš aukščiau, ir atsitiktinumų nebūna. Todėl būdamas bet kurios būsenos pakopoje, turiu atsiskirti ir tarsi iš šalies pažiūrėti į šį „mechanizmą“, savo kūną, jo nuotaikas ir viską, kas jame yra. Tam, kad pamatyčiau, jog tai Kūrėjo darbas, kad suprasčiau, ką Jis dabar nori man duoti, į kokią būseną nori nuvesti manąjį „asilą“ (chamor/asilas, chomer/medžiaga). Tada suprasiu, kaip su juo dirbti ir netapatinsiu savęs su šiuo „asilu“.
Kuo dažniau dienos metu žmogui pavyks atsiskirti nuo savęs ir pažiūrėti į save iš šono kaip į kūną, kuriame prabunda kažkokios jėgos, ir netapatinti savęs su juo, o išnaudoti jį tikslui pasiekti, tuo greičiau žmogus pasieks sėkmę.
Toks požiūris turėtų būti ir į draugus, ir į visa kita. Nereikia žiūrėti į veidus, charakterius, o tik į jų vidinio noro „neto“, ir jis nepriklauso nuo nieko esančio išorėje. Tai ir yra mano „taško širdyje“ draugai.

Iš 2011 m. kovo 22 d. pamokos „Pasiruošimas kongresui Naujajame Džersyje“

Daugiau šia tema skaitykite:

Pagal pastangas ir atlygis

Netrukus įvyksiančiam kongresui Šiaurės Amerikoje

Ištirpti kongrese

Komentarų nėra

Kas svarbiau?

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas: Iš kur dar neišsitaisęs žmogus gauna jėgų darbui?
Atsakymas: Bet kuris, net ir pats mažiausias žingsnis nore, ketinime, veiksme įmanomas tik dėl svarbaus tikslo. Tik tikslo svarba suteikia mums jėgų.
Daugiau jokio „energijos šaltinio“, galinčio paskatinti net mažiausiam judesiui veiksmuose, mintyse, noruose, nėra. Tik svarba. Be jos, nėra nieko.
Iš prigimties man įdiegta egoistinio noro svarba, ir kiekvieną sykį aš turiu pajusti  vis didesnę dvasinio tikslo – Kūrėjo – svarbą, kad Jis mano akyse būtų aukščiau manęs.
Tai įmanoma tik padedant aplinkai. Kas svarbiau: aš ar Kūrėjas? Aplinka sutvarkyta taip, jog man panorėjus, ji padės iškelti Kūrėją aukščiau manęs.
Kodėl? Taip klausimas nekeliamas. Tiesiog aplinka geba įpareigoti mane tam, ko aš pats niekada nepanorėčiau. Ir jeigu aš jau pabudintas, turiu tašką širdyje, aplinka gali padaryti visa kita  –   suprantama, jeigu ir aš prisidėsiu.
Taigi visas mūsų darbas ties tuo: kas svarbesnis? Aš ar Jis? Nuolat turiu tai pasitikrinti ir nuolat turiu kreiptis į grupę, kad kelčiau Kūrėją – meilės  ir davimo savybę – virš paties savęs – gavimo ir kitų atstūmimo savybės. Jeigu viską darau teisingai, aplinka geba nuolat aprūpinti mane „kuru“, reikalingu tam, kad man skleistųsi Kūrėjo, tikslo, pastangų, siekiant ryšio ir susiliejimo, svarba.
Tiktai grupė gali tai padaryti. Jeigu žmogus save teisingai „suderina“, jis visuomet turi „kuro“, ir judant pirmyn problemų nekyla. Su sąlyga, kad jis kas sekundę tikrina: kas svarbiau?
Viską gyvenime reikia vertinti, atsižvelgiant į tai. Visų pirma, savo prioritetus sudėlioti taip, kad svarbiausia būtų tikslas, Kūrėjas, susiliejimas, davimas, o jau po to – kas tik nori: vaikai, darbas, šeima, draugai, pasaulis – viskas. Taip tu pasirenki teisingą kryptį, kad galėtum pasiekti tikslą.

Iš 2011 vasario 17 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį.

Daugiau šia tema skaitykite:

Statyti negriaunant

Svarbu kokybė

Namas, kuriame susitinka Kūrėjas ir kūrinys

Komentarų nėra

Kodėl išnyksta tautos?

Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra