Pateikti Pirmadienis, 11 balandžio, 2011 dienos įrašai.


Pasaulio stipriųjų bejėgiškumas

Krizė, globalizacija, Krizės sprendimas

Pasaulinis kongresas „WE!“ Naujajame Džersyje, 1 pamoka

Mūsų akivaizdoje pasaulis labai sparčiai juda į priekį ir keičiasi. Tai rodo visi pastarojo laikotarpio ženklai, įvykiai Japonijoje, Šiaurės Afrikoje ir apskritai arabų šalyse. Mes dar nežinome, kaip tai paveiks mus visus, bet neabejotinai paveiks.
Žmonės, priimantys sprendimus, politikai, sociologai jau jaučia, kad pasaulis tapo visiškai „apvalus“ ir labai susijęs. Abipusis poveikis toks didelis, kad šalys dabar neatsiejamos viena nuo kitos. Niekas daugiau negalės daryti to, kas jam šaus į galvą, kaip anksčiau. Šiandien viskas priklauso nuo visų, todėl visiems teks rūpintis visais. Įvykiai, vykstantys bet kuriame pasaulio taške, svarbūs kiekvienam. Pasaulis pradeda svarstyti ir priimti šį faktą, ko dar nebuvo prieš 10-15 metų.
Iš to aiškėja Baal Sulamo žodžiai, parašyti straipsnyje „Kabalos mokslas ir jo esmė“: „Džiaugiuosi, kad gimiau šioje kartoje, kada jau galima atskleisti kabalos mokslą.“ Tūkstančius metų ji buvo paslėpta, ir būtent šioje kartoje, šią epochą ją galima atskleisti.
Kodėl? Kadangi mūsų laikais pasaulis jaučia visuotinį visų savo dalių, dar nesujungtų į vieną bendrą kūną, tarpusavio ryšį. Tai kol kas atskiros dalys, kurios jaučia save kaip vis labiau atsietas, prideramai nesusijungusias tarp savęs, harmoningai nesąveikaujančias, – ir čia juntamos krizės.
Jei toks procesas vyktų mūsų kūne, tai prilygtų ligai arba net mirčiai, priklausomai nuo to, kaip aštriai pasireikštų organų atskirtis. Ir priešingai, kūno sveikata priklauso nuo visos jo sistemos bendro darbo harmonijos ir darnos. Tas pats galioja bet kuriam mechanizmui, bet kuriai mašinai, žmonijai ir visatai.
Ir štai dabar matome „automobilį“, ruoštą per tūkstančius savo vystymosi metų. Jo dalys susiformavo ir augo atskirai, susidurdavo, kovodavo viena su kita, – ir staiga pasiekė naują lygį, kur egzistuoti gali tik visoms susivienijus.
Dėl to ir džiaugiasi Baal Sulamas. Juk kabala – tai dalių suvienijimo į bendrą sistemą, idant jos visos susivienytų bendroje harmonijoje, mokslas.
„Ko ten bijoti? – mes mąstome. – Kaip nors susijungsime.“ Tačiau viršutiniuose valdžios sluoksniuose žmonės mato, kad taip nėra. Mes tiesiog nežinome, kaip tai padaryti.
Didieji septynetai, didieji dvidešimtukai susirenka konferencijose ir negali priimti jokio bendro sprendimo. Jie iš tikrųjų nori susitarti – juk jiems reikia valdyti, viešpatauti, o priemonės tam išnaudotos. Pasaulis tapo nenuspėjamas, politinės ir ekonominės programos neįgyvendinamos. Mes tik bandome gesinti problemų ugnį, tačiau jos vis tiek užsiliepsnoja, virsdamos viena daugialype krize.
Šiandien jau niekam nėra paslaptis, kad žmogus konfliktuoja su savimi. Aštrėja šeimos ir auklėjimo krizė, plinta depresija, pagimdydama daugelį medicininių ir socialinių problemų, ekonominė krizė nenori baigtis ir užplūsta vėl ir vėl. Visa tai – tik dalis pasaulinių problemų, kurių nė vienos negalime išspręsti.
O prieš keletą mėnesių atskleistas naujas reiškinys: įvykiai prasideda vienoje šalyje ir persimeta į kitas, plinta kaip virusas, ir niekaip negalime to sustabdyti. Atrodo, dar vakar diktatorius tvirtai laikė valdžią, o šiandien jau tapo bejėgis.
Ši banga gali nusiristi per visą pasaulį, kas žino, kokie režimai po jos išliks?
Nenuspėjamas pasaulis – labai pavojingas dalykas. Jeigu norime suprasti, kaip padaryti tvarką globaliame pasaulyje, kurio visos dalys integraliai tarpusavyje susijusios, turime pakilti į aukštesnę nei pats pasaulis pakopą.

Iš 2011 m. balandžio 1 d. 1-osios pamokos kongrese „WE“ Naujajame Džersyje

Daugiau šia tema skaitykite:

Pakilk auščiau problemos, kad ją išspręstum

To dar nebuvo

Stichinių nelaimių pamokos

Komentarų nėra

Laisvės beieškant

Valios laisvė

Pasaulinis kongresas „WE!“ Naujajame Džersyje, 3 pamoka

Kabalistai labai stengiasi paaiškinti svarbiausią mūsų darbo momentą – kaip mes prieiname laisvą pasirinkimą.
Jų paaiškinimas prasideda nuo to, kad mes visiškai nelaisvi. Tai tampa aišku iš biologijos, zoologijos, psichologijos, genetikos ir kitų mokslo duomenų. Mes nesame laisvi.
Kiekvienas žmogus gimsta šeimoje, kurios nepasirinko, visuomenėje, kurios nepasirinko, tautoje, kurios nepasirinko, su savybėmis, kurių nepasirinko. Jis mokosi taip pat toje vietoje, kurios nepasirinko. Ir kaip jis galėjo pasirinkti? Šeima, vaikų darželis, mokykla – tai aplinka, kurios veikiamas jis auga.
Itin retai tarsi atsitiktinai žmogus patiria kokį poveikį iš šalies, pavyzdžiui, knygų – ir tuomet vystosi šiek tiek kitaip nei aplinka. Tokių žmonių labai mažai, juos nukreipia iš viršaus.
Visur kitur, kaip Baal Sulamas rašo straipsnyje „Valios laisvė“, aš nesu savarankiškas: kai sėdžiu, valgau, miegu, kalbu… Apskritai, aš – tai ne aš. Viskas įterpta man iš aplinkos, kurios turimi prioritetai verčia mane elgtis būtent taip, net kai būnu vienas. Aš sugėriau iš aplinkos visas vertybes ir alsuoju jomis.
Iš pradžių buvau sėklos lašelis, o visa kita gavau iš aplinkos: iš tėvų, artimųjų, auklėtojų ir mokytojų, draugų, kiemo, miesto ir t. t. Net ir sėklos lašelis buvau ne aš, o paveldo rinkinys, perduotas tėvų.
Vadinasi, žmogus neturi laisvės, nieko nėra, ką galima būtų priskirti jam asmeniškai. Viena vertus, labai sunku su tuo sutikti, o, kita vertus, mokslininkai jau tai atrado ir visiškai su tuo sutinka. Tik žmonių visuomenėje mes vis dar sprendžiam apie žmogų pagal tai, kas jis toks, nors iš tikrųjų jis atstovauja aplinkai, kuri jį nulipdė.
Dvasiniu požiūriu, sąlygos, kuriose esame, apskritai neleidžia kalbėti apie mus kaip tokius. Dvasiniame pasaulyje kiekvieno pradžia sėklos lašelyje, kuris vadinamas „tašku širdyje“. Kai žmogus pajunta šį tašką savyje, jis nukreipiamas į atitinkamą aplinką.

Iš 2011 m. balandžio 1 d. 3-osios paskaitos kongrese „WE!“ Naujajame Džersyje

Daugiau šia tema skaitykite:

Nuo ko prasideda žmogus?

Išvien su Kūrėju

Tokia neapčiuopiama sąvoka − laisvė

Komentarų nėra

Kabalistinė pasichologija, 13 dalis

Auklėjimas, vaikai, Filmai, klipai

Laida rusų kalba.

[media 1]
[media 2]

Ankstesnės laidos:

Kabalistinė psichologija, 10 dalis

Kabalistinė psichologija, 11 dalis

Kabalistinė psichologija, 12 dalis

Komentarų nėra