Pateikti Ketvirtadienis, 14 balandžio, 2011 dienos įrašai.


Didžiausias pasaulyje televizorius

Realybės suvokimas

Klausimas: Ką reiškia galvoti apie pasaulio vienijimąsi? Tai dvasinių norų, „taškų širdyje“ ar apskritai visų žmonių susijungimas?
Atsakymas: „Žmogus – tai mažas pasaulis“. Visas pasaulis, viskas, ką aš matau ir jaučiu – tai viena bendra, susijusi tarpusavyje tikrovė. Negyvoji gamta, augalija, gyvūnija, žmonės, kuriuos aš matau – tai mano vidiniai norai ir savybės, kurias stebiu savyje.
Reikia pasistengti nors šiek tiek įsigilinti į vidų, tada pradėsi matyti, kaip tai tavyje sukurta, kad iš tikrųjų yra taip. Juk tai tavo vidinė sistema.
Tarsi aš žiūriu į kompiuterio ekraną ir matau tiesiog demonstraciją, atspindį, nedidelį pasireiškimą to, kas vyksta viduje. Lygiai taip pat sukurtas žmogus.
Todėl mums reikia išeiti iš „šio pasaulio“, atitrūkti nuo šio supertelevizoriaus su didžiuliu ekranu, turinčiu rekordinį colių skaičių ir trimatį stereovaizdą, ir įsigilinti į patį mūsų sistemos vidų – į „atmintį“ ir „procesorių“, į visas mūsų programas, viską, kas yra mūsų viduje. Tada pasieksi dvasinį, aukštesnįjį pasaulį – juk viskas ateina iš ten.

Iš 2011 m. vasario 27 d. pamokos pagal straipsnį „Įvadinis žodis knygai Panim Meirot

Daugiau šia tema skaitykite:

Lygiagretūs pasauliai – tarp mūsų

Mano vaizduotės žaidimas

Jėga, keičianti vieną drabužį po kito

Komentarų nėra

Gyvojo vandens šaltinis

Dvasinis darbas

Pasaulinis kongresas „We!“, Naujasis Džersis, 4 pamoka

„Zohar“ – tai ypatinga knyga. Ji parašyta alegorijų kalba (midraš), poetišku stiliumi, o Baal Sulamas pridėjo savo kabalistinius komentarus. Todėl mes mokomės ir alegoriškai parašytą „Zohar“, ir tą patį pasakojimą išdėstytą kabalistine, moksline kalba, kur kalbama apie sfiras, parcufus ir pasaulius.
Baal Sulamas rašo, kad savo komentarą pavadino „Laiptais“/„Sulam“, nes jeigu tu nori pasiekti aukščiausią, nuostabiausią pakopą, tau trūksta tik laiptų. Jeigu laiptus tau paruošė, ir jeigu tu moki jais teisingai naudotis, žinai, kaip kilti jais, tu jau kyli į nuostabiąją viršūnę. Kokia tai viršūnė? Visiškas išsitaisymas (Gmar Tikun).
Visos kabalistinės knygos, kurias studijuojame, galiausiai turi atvesti mus į dvasinį pakylėjimą skaitant knygą „Zohar“. Tik būtina kreipti dėmesį į ketinimą mokymosi metu. Skaitant knygą „Zohar“ tai išties gyvybiškai būtina, nes gaila praleisti progą ir negauti Šviesos, kuri glūdi joje tokia koncentruota, stipria forma, skirta būtent visoms sieloms, kurios sugebės šia Šviesa ištaisyti save.
Todėl knygos „Zohar“ autoriai – kabalistas Šimonas su savo mokiniais šioje Knygoje parašė, kad tik ta karta, kuri pajus poreikį dvasiškai tobulėti, nusipelnys atskleisti šią Knygą, ir jos padedami ims kilti ir įstengs ištaisyti save.
Taip iš tikrųjų ir nutiko: beveik ištisus du tūkstantmečius Knyga „Zohar“ buvo paslėpta, apie ją nieko nežinojo, ir atsiskleidė ji tik prieš keletą šimtmečių. Bet ir tada žmonės nežinojo, ką su ja daryti, kol Baal Sulamas neparašė komentaro šiai Knygai. Skaitydami ją kartu su šiuo komentaru, galime suprasti, apie ką byloja knyga „Zohar“.
Iš čia būtina suprasti, kokia ši knyga svarbi, brangi ir ypatinga. Pradėdami studijuoti Knygą „Zohar“, turime žvelgti į ją labai delikačiai, nes joje glūdinti Šviesa tokia galinga, kad gali tiek atnešti naudos, tiek ir pakenkti.
Jeigu mes ignoruojame ketinimą ir skaitome ja ne tam, kad ištaisytume save, jeigu neatsistojame po ja kaip po gyvojo vandens versme, kuri apiplauna mus, kai nuolat laukiame, kad ji apvalys ir ištaisys mus, jeigu nemąstome apie tai, tai dar grubesnė tampa mūsų siela, nes pridedame jai avijut/noro storį. Ir atvirkščiai, jeigu skaitome ją teisingai, tai jaučiame labai stiprų poveikį.

Iš 2011 m. balandžio 1 d. kongreso „WE!“ 4-osios pamokos, Naujasis Džersis

Daugiau šia tema skaitykite:

Nedėkite daug prieskonių!

Tęsk ir atsiskleis…

Knygų knyga

Komentarų nėra