Pateikti Pirmadienis, 25 balandžio, 2011 dienos įrašai.


Globalizacija: pagal šeimynines aplinkybes

Krizė, globalizacija

Baal Sulamas, „Taika pasaulyje“: nereikia stebėtis, kad aš neskiriu taikos vienoje visuomenėje ir taikos visame pasaulyje. Juk mes jau pasiekėme tokį lygmenį, kada visas pasaulis laikomas viena visuomene.
Kitaip tariant, kiekvienas žmogus pasaulyje aprūpina savo egzistavimą visos žmonijos sąskaita,  todėl turi tarnauti jai ir rūpintis viso pasaulio gerove.

Mes to dar pakankamai nejaučiame – paprasčiausiai todėl, kad egoizmas slepia nuo mūsų tikrąjį vaizdą. Nepaisant to, mes įžengėme į naują erą, netgi jei ir nepajutome šio perėjimo į totalią priklausomybę nuo viso pasaulio.
Dar vakar žinojome, kas yra „namų ūkis“, nes savo šalyse turėjome visko, kas būtina, o šiandien jau nebepavyks, atsiplėšus nuo pasaulio, pasigaminti nei maisto, nei drabužių.
Staiga paaiškės, kad pas mus nėra reikalingų maisto komponentų, staklių ir t.t. Susiklostė iš principo nauja situacija: dabar pasaulyje nėra nė vienos, netgi mažiausios detalės, kurią su švaria sąžine galėtume priskirti vien savo sąskaitai, nepripažindami kitų nuopelnų.
Šiandien nebeįmanoma nebūti susijusiam su visais. O tai reiškia, kad mes turime sukurti atitinkamą tarpusavio santykių sistemą – juk individo ir pasaulio gerovė priklauso viena nuo kitos.
Per egoizmo prizmę mums atrodo, kad mes neskausmingai galėtume atsikratyti puse žmonijos. Techniškai tai įmanoma, todėl keletas milijardų žmonių gali atrodyti tik nereikalinga našta. Tačiau reikia prisiminti, kad mes nematome viso vaizdo. Čia kaip šeimoje, kur senukai jau aprūpino jaunąją kartą ir daugiau negali dirbti, o jaunimas auga, kad priimtų tai, kas jam paruošta.
Tas pats vyksta visame pasauliu. Tegul žmogus nieko neveikia ir tiktai renka išmaldą, tegul jis gyvena tik iš dovanų kur nors Afrikoje ar Indijoje – vis tiek jis yra dalis bendros sistemos, ir mes dar suvoksime, kiek kiekvienas toje sistemoje svarbus. Netgi mūsų požiūriu nenaudingos detalės yra svarbios ir būtinos visumai.
Žmogaus kūne taip pat yra daugybė organų ir sistemų, kurių funkcijų mes iki galo dar neįminėme. Bet palaipsniui mes atrandame, kad nė vienos smulkmenos negalima nurašyti kaip nereikalingos.

Iš 2011 m. vasario mėn. 4 d. pamokos pagal straipsnį „Taika pasaulyje“.

Daugiau šia tema skaitykite:

Perėjimas į globalų pasaulį

Sujungti vienu tinklu

Naujos globalaus pasaulio taisyklės

Komentarų nėra

Ekranas – tavo indėlis į dvasinę tikrovę

Kabala

Klausimas: Kas yra ekranas (masach)?
Atsakymas: Ekranas – yra tai, kas suderina Šviesą ir norą. Juk mes paklūstame savybių atitikimo dėsniui, šį atitikimą tarp kūrinio ir Kūrėjo būtina pasiekti.
Kūrėjo pusėje lieka Jo įprastos savybės, o kūrinio pusėje –  iš Kūrėjo gauti išoriniai davimo ketinimai, gaubiantys jo prigimtinį norą gauti.
Dėl šių savybių abu jie turi tapti panašūs, identiški. Žmogus turi gauti Kūrėjo formą, todėl vadinamas žmogumi (Adomu, kuris reiškia „panašus“ į Kūrėją).
Informacinis būsimos būsenos (rešimo) genas jungia porą: Šviesą ir norą – tai kažkokios dar neįgyvendintos dvasinės būsenos vaizdas. Jis reikalingas, kad  paverstum jį tikrąja būsena.
Tarkime, yra restoranas ir alkanas žmogus. Turime atvesti šį alkaną žmogų (save patį) į restoraną, sumokėti pinigus, gauti maistą – tada galima numalšinti alkį. Kitaip tariant, reikia tam tikrų veiksmų: pastangų, atlyginimo, pripildymo gavimo.
Sąlygos, siejančios badą ir pripildymą, ir yra „rešimo“. Visas kitas mano darbas jį įgyvendinant vadinasi „ekranu“.
Ekranas – yra tai, kas daroma iš potencialaus rešimo – reali dvasinė būsena. Rešimo – tai tarsi pradiniai duomenys kompiuteryje, užrašyti kažkur mano diske. Kai spusteliu mygtuką ir gaunu jį ekrane kaip vaizdą – tai jau įgyvendinimas.

Iš 2011 m. vasario 28 d. pamokos pagal straipsnį „Įvadas į Panim Meirot

Daugiau šia tema skaitykite:

Universali gamtos formulė

Kas yra tas ekranas?

Persikelti į savo artimąjį

Komentarų nėra

Klausk kabalisto – 77

Filmai, klipai, Klausimai ir atsakymai

Laida „Klausk kabalisto“ rusų k.


Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

[media 1]
[media 2]

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -76“

„Klausk kabalisto -75“

„Klausk kabalisto -74“

Komentarų nėra