Pateikti Antradienis, 26 balandžio, 2011 dienos įrašai.


Bendrosios sielos kritinė masė

Dvasinis darbas, Viena siela

Pasaulinis kongresas „We!“, Naujasis Džersis, 3-oji pamoka

Klausimas: Suprantu, kad palaipsniui taškai širdyje atsiskleis, ir visi žmonės ateis mokytis kabalos. Ar galima sakyti, kad, jeigu tam tikrame etape bus pasiekta kritinė masė, tai procesas vyks ne laipsniškai, o tuo pat metu?
Atsakymas: Būtent taip. Bet koks organizmas turi apsauginę jėgą. Jeigu tam tikra sistemos dalis veikia tvarkingai, tai likusieji sveiksta jų veikiami. Jeigu pasieksime savo kritinę masę, tai visas pasaulis iš karto tai pajaus.
Tartum bangos skalaus žmones, ir jie ims daugiau suprasti, jausti. Staiga jiems taps aišku, kas yra tiesa. Ji atsiskleis žmogaus jausmuose ir prote taip, kad jis suvoks tiesą savaime, net nežinodamas, iš kur šis pojūtis atsirado. O jis ateis iš mūsų tarpusavio ryšio.

Iš 2011 m. balandžio 1 d. kongreso „We!“ Naujajame Džersyje 3-iosios pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Kam taisyti pasaulį?

Lygybė bendroje šeimoje

Tobulumui svarbus kiekvienas

Komentarų nėra

Kas yra „Tora“?

Kabala

Klausimas: Kas yra „Tora“?
Atsakymas: Mus taisanti, mus vienijanti jėga, kuri pasireiškia mums visokiausiais būdais.
Ši jėga gali padėti mums suvokti blogį, jį ištaisyti, sujungti su gėriu, parodyti vienybės pavyzdžių, kitaip sakant, visa mūsų ištaisymo sistema vadinama „Tora“.
Acilut pasaulio Zeir Anpin (ZA) vadinamas „Tora“, nes aš stengiuosi supanašėti su šiuo pavidalu, su šia sistema sutelkdamas visas sielas į Acilut pasaulio Malchut taip, kad jų tarpusavio susijungimas prilygtų Acilut pasaulio ZA sandarai.
Šiuo atveju visos Acilut pasaulio Malchut sudarančios sielos susijungia, susilieja (zivug) su Acilut pasaulio ZA, su Kūrėju. Šitaip atskleidžiame tarp mūsų esantį ryšį ir vienybę.
Viskas vyksta, prasideda ir baigiasi Acilut pasaulio ZON. Acilut pasaulio Malchut praeina 7 būsenas, kol pasiekia ZA lygmenį, tampa visiškai į jį panaši. Ištaisymo pabaigoje jie tampa kaip du didžiuliai šviesuliai.
Todėl Acilut pasaulio ZA vadinamas „Tora“ arba Kūrėju ir yra mums pavyzdys – savo sandara, jėga ir poveikiu.
O mes visų pirma turime stengtis susivienyti tarpusavyje, tamsoje, ir atskleisti jo pagalbos būtinumą.
Po visų mūsų pastangų susijungti pamatysime, kad negalime šito padaryti, ir kaip maži vaikai pradėsime rėkti ir reikalauti iš jo ištaisymo, pavyzdžio.
Tada aukštesnysis parodys mums pavyzdį, duos jėgą susivienyti. Bet mūsų prašymas ir reikalavimas turi kilti tiktai iš mūsų pastangų susijungti vieniems su kitais. Jei ne − nesulauksime atsakymo.
Juk kitaip neturime ryšio Malchut ir Acilut pasaulio ZA ryšio, nesame Malchut viduje. Malchut jaučia tik susijungimą.
O mes visi esame apačioje, BEA pasauliuose. Į Malchut pakyla tik mūsų norai susivienyti vienas su kitu, kad atskleistume Kūrėją, įgytume davimo savybę.

Iš 2010 m. rugsėjo 9 d. pamokos pagal knygą „Zohar“

Komentarų nėra