Pateikti Trečiadienis, 27 balandžio, 2011 dienos įrašai.


Noriu būti vaikas!

Auklėjimas, vaikai

Pasaulinis kongresas „We!“ Naujajame Džersyje, 6-oji pamoka

Klausimas: Kokie yra vaikų mokymo metodai kabalos moksle?
Atsakymas: Vaikams labai lengva paaiškinti bet kurį reiškinį. Mums tik atrodo, kad tai sunku, bet tai netiesa.
Parašyta, kad mokantis vaiką tarytum rašo ant balto, naujo, švaraus lapo. Mes gi turime rašyti ant savo prikeverzoto lapo. Mums būtina pirmiausia neutralizuoti savo mintis, norus, prietarus ir išankstines nuostatas, daug ką savyje ištrinti ir tik paskui pabandyti ką nors parašyti. O su vaikais lengva – tai rodo patirtis.
Aš mačiau tai stebėdamas sūnų. Kai pradėjau mokytis pas Rabašą, namuose kartodavau pamokoje skaitytą medžiagą. Mano septynmetis sūnus sėdėdavo šalia, aš perpasakodavau tekstą jam, kad geriau įsisavinčiau informaciją. Mačiau, kad jis suvokia ir prisimena geriau nei aš. Užduodavau jam klausimų, ir jis atsakydavo teisingai.
Tuomet supratau, kad kuo švaresnis žmogus, dar vaikas, tuo natūraliau jis suvokia kabalos mokslą. Juk iš tiesų tai yra gamtos mokslas, tai matome dirbdami su vaikais. Aš tiesiog pavydžiu, kaip natūraliai jie viską suvokia!
Daugelis dalykų įsispaudžia į juos paprasčiausiai kartojant, nepajutus, juk jų jutimo aparatas dar nėra išvystytas. Jausmas ateis vėliau, prasiveržus hormonams. Bet iki tol jie jau bus pripildyti įvairiausių dėsnių ir formulių. Todėl kai pradės veikti jų hormonai, kilti norai, jie žinos, kaip ir kokia forma juos surikiuoti.

Iš 2011 m. balandžio 2 d. 6-osios pamokos kongrese „We!“, Naujajame Džersyje

Daugiau šia tema skaitykite:

Vergų kartos pabaiga

Ateities žmogaus auklėjimas

Siela neturi amžiaus

Komentarų nėra

Žvelgiant per dviejų norų prizmę

Dvasinis darbas, Kabala

Norėdami pažinti Kūrėją turime pasikeisti, juk pažįstame Jį naujuose suvokimo kelim/savybėse, naujuose noruose. Žinoma, patys šie norai – nenauji, bet jie naujai mumyse susijungia.
Mes turime norą mėgautis ir norą duoti. Norėdami atskleisti Kūrėją, turime savyje sukurti tokį ryšį tarp šių norų, kad galėtume Jį pažinti.
Kūrėjas atsiskleidžia 125 formomis, sekančiomis viena po kitos, kai Jis atsiskleidžia mums vis arčiau, vis aiškiau. Kildami šiomis 125 pakopos galime vis geriau Jį matyti bei jausti.
Kaip atskleidžiame Kūrėją? Vos tik tarp savo noro mėgautis ir noro duoti sukuriame tokį ryšį, kad noras duoti viešpatautų virš noro mėgautis suteikdamas jam panašią į Kūrėjo formą pirmoje pakopoje, tai iš karto per šiuos norus, per jų susijungimą matome Kūrėją.
Kitaip tariant, tarp noro mėgautis ir noro duoti turiu savyje sukurti bendrą savybę, kad ji būtų lygi, panaši į Kūrėjo savybę pirmojoje, pačioje mažiausioje Jo atskleidimo pakopoje. Tada Jį pamatysiu, suprasiu ir pajausiu.
Mūsų pasaulyje irgi egzistuoja įvairių reiškinių ir norėdamas juos suvokti turiu tapti protingesnis, įgyti papildomą jautimą, dar kažko išmokti ir tada pradėsiu jausti, kas ir kaip vyksta bei koks tai reiškinys.
Taip pat yra ir kabalos moksle. Kad noras mėgautis ir noras duoti teisingai derėtų ir tarpusavyje prasiskverbtų kiekviename iš mūsų pirmoje, o vėliau visose 125 pakopose, man reikalinga Šviesa, kuri atliktų manyje šį pasikeitimą. Pats jo negaliu atlikti, juk būdamas žemiausioje pakopoje, visiškai neįsivaizduoju, koks turiu tapti kitoje pakopoje, tarytum kūdikis, nežinantis, kaip turėtų atrodyti po metų.
Todėl mums duotas mokymasis. Turime sėdėti ir mokytis iš pirminių šaltinių, o stipriausias pirminis šaltinis Šviesai pritraukti – tai knyga Zohar. Kai kartu studijuojame šią knygą, ir kiekvienas tuo metu galvoja, kaip jis susijungs su kitais, juk tarpusavyje jungdamiesi sukuriame Kūrėjo formą, teisingą noro mėgautis ir noro duoti tarpusavio derinį (kad noras duoti valdytų norą mėgautis suteikdamas jam teisingą formą), − tai vadinama „tikėjimu aukščiau žinojimo“.
Jeigu pamokos metu noriu, kad taip įvyktų, šito pakanka, ir nėra didesnio priesako, ir nėra nieko svarbiau. Tada aš pritraukiu Šviesą, kad ji teisingai sutvarkytų man šiuos norus. Ir Šviesa tai daro. Man nieko daugiau nereikia žinoti. Taip mažas vaikas nori vystytis, todėl bėgioja, žaidžia, daro viską. Taip ir aš, kaip vaikas, darau viską, kad tik ateitų Šviesa ir grąžintų mane į šaltinį, pas Kūrėją.

Iš 2011 m. vasario 18 d. pamokos pagal knygą „Zohar“, Pratarmė

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip sugauti taisančią Šviesą!

Kopimo dvasiniais laiptais technika

Atsiskleiskite aukštesniajame išmatavime!

Komentarų nėra