Įrašykite Kūrėją į grupę!

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas: Kongreso metu mums labai lengva vienytis, nes tai atrodo labai natūralu: anuliuoti save, „pamesti galvą“, stengtis susijungti su kitais, įsijungti į juos.
Bet taip elgtis savo grupėje, grįžus iš kongreso, labai sunku. Kyla daugybė problemų, ir labai sunku pajausti vidinę grupės esmę, viskas staiga dingsta. Kaip tai įveikti?
Atsakymas: Siūlau atlikti pratimą: ateikime į grupę, susėskime ratu, pažiūrėkime vienas į kitą ir pagalvokime − „Ką su mumis daro Kūrėjas?“. Mes norime susivienyti, dirbame grupėje, atidarėme kabalos centrą, susirinkome kartu, paruošėme vietą mūsų susitikimams – ir niekas nenori ten eiti…
Pažiūrėkite, ką Jis daro! Juk ne mes dėl to kalti, mes neturime valios laisvės. Pažiūrėkite, kaip Jis mus žadina! Kam? Kam Jam to reikia? Ką jis iš to laimi?
Jūs neinate pirmyn tik todėl, kad pamirštate apie dar vieną tarp jūsų esantį narį − apie aukščiausią jėgą, Kūrėją, kuris viską ruošia ir organizuoja.
Įtraukite Jį vidun! Pradėkite bendradarbiauti su Juo! Ir tada jums bus aišku, ką jus turite daryti, kaip vystyti ryšį tarp jūsų ir su Juo. Įtraukite Jį į grupės sąrašą. Aš tai sakau visiškai rimtai, juk Jis yra tarp jūsų. Pradėkite rengti būtent tokius draugų susibūrimus, tokius jūsų santykių aptarimus – ir tada viskas paaiškės.

Iš 2011. vasario 24 d. 1-osios kongreso „Mecukei Dargot“ pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Jeigu nepavyko čia – nepavyks niekur

Ką ir kodėl teisti

Namas, kuriame susitinka Kūrėjas ir kūrinys

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>