Pateikti Trečiadienis, 4 gegužės, 2011 dienos įrašai.


Norus reikia ne eksploatuoti, o taisyti

Krizė, globalizacija

Savo pasaulyje esame gyvūninėje pakopoje, todėl galime imti iš gamtos tik tiek, kiek būtina kūno poreikiams. Tačiau mes siurbiame jos išteklius dėl naudos pakopai „žmogus“.
Skirtingai nei gyvūninis lygmuo, „žmogus manyje“ reikalauja priedų: pinigų, pagarbos ir žinių. Šių norų negalima patenkinti smurtaujant prieš gamtą.
Imu keletą kilogramų metalo, vadinamo „auksu“, ir nuraminu savo pasipūtimą bei valdingumą. Kaip metalas susijęs su valdžios trūkumu? Kodėl aš naudoju vienos pakopos išteklius, kad patenkinčiau kitos poreikius? Tai visiškai neteisinga.
Norus, susijusius su maistu, seksu ir šeima, reikia patenkinti pagal prigimtinį principą. Tuo nenaikini gamtos, kadangi veiki gyvūniniame lygmenyje. Jeigu miške triušiams stinga maisto, jų skaičius mažėja. Taip išlaikai pusiausvyrą su gamta, „sujungtas“ su ja tiesiogiai. Tačiau vietoje to tu dirbtinai pakeli save aukščiau gamtos, išnaudodamas jos lygius, kad suaktyvintum žmogaus pakopą.
Tikrasis žmogaus pakopos ištaisymas turi būti kitoks: naudoji gamtą būtiniems poreikiams, o visas kitas pastangas nukreipi į žmonių tarpusavio ryšį. Taip ištaisai savo pinigų, garbės ir žinių troškimus.
Priešingu atveju naikini gyvūninį ir augalinį lygmenis. Tai ir matome šiandien.
Jeigu santykyje su gamta nenaudotume savo turtų, garbės ir žinių norų, mūsų būtų mažiau žemėje – tarkim, milijardas. Gyvenimas būtų paprastesnis, o savo žmogiškuosius norus ne eksploatuotume, o ištaisytume. Galiausiai būtume pusiausvyroje ir harmonijoje su gamta negyvajame, augaliniame ir gyvūniniame lygmenyse, taip pat ir žmogaus pakopoje.
Be to, ši pakopa padovanotų mums vidinės gamtos esmės, joje slypinčios Aukštesniosios jėgos pojūtį. Ištaisydami pinigų, garbės ir žinių norus, prasiskverbtume gamtos vidun ir išryškintume jos giluminę būtį – amžinybę ir tobulumą.

Iš 2011 m. gegužės 1 d. pamokos pagal straipsnį „Pasaulis pasaulyje“

Daugiau šia tema skaitykite:

Cunamis tavo sielos gelmėje

Gyvenimas ant ugnikalnio

Susivienyti įmanoma tik dvasiniu lygmeniu

Komentarų nėra

Dvasinė šeima

Vyras ir moteris

Klausimas: Kaip atrodo dvasine prasme teisinga šeima?
Atsakymas: Sakoma: „Vyras ir žmona – Šchina tarp jų“. Jeigu mes gyvename dėl dvasinio tikslo, jeigu iš pat pradžių laikėme tai susivienijimo pagrindu, jeigu toks mūsų tikslas kiekviename etape, jeigu mums abiem aišku, kad būtent dėl to egzistuojame pasaulyje, kad tai šeimos viršūnė, kad dėl to gimdome vaikus ir dirbame, jeigu jaučiame, kad siūlas, jungiantis mus vieną su kitu ir su vaikais, pereina per Kūrėją, jeigu norime, kad Jis pleventų tarp mūsų, kad visoje šeimoje jaustųsi Jo buvimas, toks požiūris taiso visus mūsų tarpusavio santykius. Ir tada mūsų šeima sėkminga.

Iš 2010 m. kovo 7 d. pokalbio apie moterį

Daugiau šia tema skaitykite:

Laimės receptas? Ačiū – nereikia!

Vyras ir žmona: kur Kūrėjas tarp jų?

Trečias nėra nereikalingas

Komentarų nėra

Gyvo vandens šaltinis

Dvasinis darbas, Grupė, Kongresai, įvykiai

Klausimas: Kodėl būtent didelių kongresų metu lengviau pakilti virš tarpusavio atsiskyrimo?
Atsakymas: 1. Per kongresus žmogus nėra savo grupėje, jis ištirpsta žmonių okeane – žmonių, su kuriais artimai nebendravo ir todėl neatskleidė savo blogio jų atžvilgiu.
2. Kongresų metu neužsiimame blogio savyje atskleidimu, mes žadiname gėrį. Bet šis gėris nepaiso atsiskleidusio blogio ir yra skirtas gauti jėgų ateičiai.
Todėl tiems žmonėms, kurie nedirba su savimi grupėje, nepabunda noras atvykti į kongresą, jie nemato čia galimybės eiti pirmyn: „Na ką ten daryti? Šokinėti? Dainuoti? Galima patogiu laiku tai pažiūrėti per televiziją arba internetą!“
Iš tiesų yra didelis skirtumas tarp virtualaus ir fizinio dalyvavimo kongrese, kai žmogus įdeda jėgų, moka pinigus ir labai stengiasi būtent norėdamas jame dalyvauti.
Prieš pajausdami aukštesnįjį pasaulį negalime nuvertinti materialaus kontakto svarbos. Todėl kongresas skirtas žmonėms, norintiems ten atvykti su jau anksčiau sukauptu blogio įsisąmoninimu, bei tiems, kurie nori jame gauti jėgų, kad susidorotų su blogio įsisąmoninimu ateityje.
Toroje daug pasakojama apie tai, kaip senovėje žmonės rinkdavosi prie šulinio, bendravo ir mezgė ryšius. Šitaip ir mes turime jaustis kongrese − kaip susirinkę prie gyvybės šaltinio dykumoje, iš kurio galima gauti Binos gyvybines jėgas (vanduo – davimo, Binos savybė).

Iš 2011 m. kovo 7 d. pamokos pagal knygą „Zohar“, Pratarmė

Daugiau šia tema skaitykite:

Kritinės masės efektas

Kongresas – pats galingiausias tobulėjimo greitintuvas

Mūsų pirmoji dvasinė pakopa

Komentarų nėra