Pateikti Ketvirtadienis, 5 gegužės, 2011 dienos įrašai.


Moteris – permainų vieta

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Norint padaryti vyrams visapusišką ir stiprų poveikį, moterys taip pat turi susivienyti. Susivienyti suprasdamos darbo principus ir žinodamos, ko būtent reikalauti iš vyrų. O tam jos turi žinoti, kas yra Šviesa, kuri traukia vyrus, ir ką ji turi sukelti.
Moteris dvasine prasme – tai jėga, dar didesnė nei vyras. Vyras – tiesiog jėga, ekranas, o moteris – tai vieta, kur vyksta visos įmanomos permainos. Ji sukuria naują pakopą ir rūpinasi ja. Gimimas, maitinimas, suaugusiojo būsena – visa tai vyksta bendros ar individualios sielos moteriškojoje dalyje.
Na, o vyras tik neša Šviesą. Sakoma, kad jis „suteikia baltumą“ ir čia jo vaidmuo tarsi baigiasi. Po to jis gyvena motinoje ir per ją teikia jėgų sieloms vystytis.
Taigi, palikuonims viskas ateina per motiną, per moteriškąją dalį. Visas dvasinis vystymasis vyksta per moterį ir būtent moteriškoji dalis pratęsia sielas. Apie tai kalba ir Tora. Pavyzdžiui, „Abraomas“ ir „Sara“ – tai dvi sielos dalys, pagimdančios kitą sielą – savo kitą būseną, vadinamą „Ichak“. Iš kur gi ji atsiranda? Žinoma, iš Saros.
Mes turime vykdyti tai, kas nustatyta gamtos. Pasiekę atitiktį su materialiąja gamta, pereisim prie dvasinės gamtos. Taip pasieksime sėkmę ir nepakenksime sau.
Ir atvirkščiai, kuo daugiau vykdysim savo egoizmo užgaidas, kuo garsiau šauksim apie „lygybę“, kuri iš tikrųjų ardo šeimą ir visuomenę, tuo labiau sau pakenksim ir tuo mažesni bus mūsų šansai. Koks nors politikas gal ir pasipelnys iš to, bet ne visuomenė.

Iš 2011 m. kovo 6 d. pokalbio apie moteris

Daugiau šia tema skaitykite:

Netikra lygybė

Moteriškas indėlis

Mūsų jėga – mūsų silpnybėje

Komentarų nėra

Bendros rinkos kaina

Krizė, globalizacija

Klausimas: Susivienijusios Europos pavyzdys šiandien mums rodo, kad atvirumas ir integracija ne tokie jau ir efektyvūs. Greičiau priešingai. Ko gi trūksta?
Atsakymas: Trūksta tarpusavio davimo. Juk europiečiai sukūrė bendrą rinką, o kabalistinėje terminologijoje rinka (arba turgus) reiškia pačią niekingiausią vietą, kur yra tik perkama ir parduodama. Būtent tai Europoje ir yra bendra, vienija žmones.
Tokioje vienybėje nėra dalyvavimo, bendradarbiavimo, apie kurį kalbame. Tai tik menkas ir niekingas materialus sambūris. Galiausiai tarp europiečių atsiskleis tokia stipri neapykanta, kokios jie negalės iškęsti. Tai dar gresia dideliu sprogimu.
Europiečiai negali sutarti, jie paprasčiausiai bijo, kad kitaip gali būti dar blogiau. Europa planavo susivienyti prieš Ameriką – ar tai galima pavadinti vienybe? Turint omenyje imigraciją, ji šlubuoja abiem kojomis.
Tikrasis vienijimasis vyksta dėl rūpinimosi vienas kitu, žmogaus lygmenyje, kuriame visi esame susijungę į bendrą sistemą.

Iš 2011 m. kovo 15 d. pamokos „Globalizacija – gyvenimas integraliame (vieningame) pasaulyje“

Daugiau šia tema skaitykite:

Europa – bendri namai, bendra problema

Europos Sąjunga priblokšta krizės mastų

Pamąstymai krizės tema

Komentarų nėra

Kas yra šeima?

Filmai, klipai, Vyras ir moteris

Komentarų nėra