Pateikti Pirmadienis, 9 gegužės, 2011 dienos įrašai.


Nuostabus mokslinis nuotykių romanas

Zohar

Atversdami bet kurias mūsų pasaulio knygas norime įgyti arba pojūčių, arba proto. Juk be šito daugiau nieko nėra. Skaitydami nuotykių knygas ir romanus tikimės įspūdžių, kuriuos patiriame drauge su jų herojais – tai suprantama mūsų jausmams ir norams.
Mokslinių knygų žiniomis norime pripildyti savo protą, ir mums taip pat aišku, kad jas studijuoti reikia stropiai, stengtis visą informaciją sukaupti atmintyje, o po to šiuos duomenis apdoroti, rūšiuojant pagal tai, ką norime suprasti.
Supratimu vadiname tinkamą duomenų tvarką. Knygoje visa informacija išdėstyta teisingai – šiuos duomenis įkeliu į savo atmintį ir „sudėlioju“ ta pačia tvarka suprasdamas, jog turiu juos lygiai taip pat surūšiuoti, kad man verta (kodėl ir kaip) šitai atlikti. Tai, kad sutinku su vadovėliu, reiškia, jog jį studijuoju.
Bet nei pirmasis požiūris (dėl jausmų), nei antrasis (dėl supratimo) netinka studijuojant kabalos mokslą. Visiškai netinka! Čia skaitome tekstą ne tam, kad pajaustume (juk tą pačią akimirką nėra ko pajausti) ir ne dėl to, kad suprastume (juk to, ką perskaitėme, neįmanoma suprasti), o tik dėl to, kad „išgautume“ iš teksto mus keičiančią jėgą. Tegul ji mus keičia – mums reikia tik šito!
Tai vadinama „sgula“ – „stebuklinga savybe“, „stebuklu“, ir tik šito mums reikia. Bet kad šį „stebuklą“ įgyvendinčiau, reikia trijų dalykų:
1. Mokytojo, kuris mane nukreipia į šią „stebuklingą savybę“. Iš esmės, mokytojas netgi neturi daug žinoti, jam nereikia demonstruoti man savo žinių. Jis neturi manyje žadinti nei jausmų, nei proto. Jis turi tik kreipti mane į „stebuklą“ – „sgula“.
2. Grupės, kuri kaip ir aš, stengiasi šį „stebuklą“ realizuoti – pažadinti keitimosi jėgą.
3. Knygos. Aš nežinau, kokia tai knyga. Kabalistai sako, jog tai slapta knyga, kurioje nesuprasi, kas parašyta, bet jeigu skaitau dėl „sgulos“– ji pradeda mane veikti ir ištaiso.
Todėl kabalistinės knygos parašytos taip, kad jose nieko nesuprantame. Iš pat pradžių ir nesistengiame jų suprasti, kad „nenuvogtume“ iš „sgula“ reikalavimo. Mes taip pat nesirengiame iškart pajausti, kas šiose knygose parašyta. Pirmiausia noriu, kad realizuotųsi „sgula“, ir tik po to – pajausti ir suprasti.
Kai gavus „sgula” – „stebuklą” įvyksta atskleidimas, aš jau įeinu į šį stebuklingą pasaulį, kur turiu ir jausmus, ir protą (kaip kad mūsų pasaulyje). Tada toje pačioje, buvusioje man slapta knygoje matau, jog ji pilna jausmų ir proto, panaši ir į nuotykių knygą, ir į romaną, ir į kupiną išminties mokslinį veikalą.
Tokia yra knyga „Zohar“ – ypatinga knyga, pati galingiausia savo poveikiu, galinčiu mums atnešti „sgula“. Būtent šito turime iš jos reikalauti. Tik nuo šito reikalavimo priklauso sėkmė. Tad skaitant nepamirškime šito!

Iš 2011 vasario 23 d. pamokos pagal knygą „Zohar“, Įvadas

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasiniam tobulėjimui lengvų vadovėlių nėra

Pasaulis, nupieštas ant noro

Slapti knygos „Zohar“ ryšiai

Komentarų nėra

Pasitinkant Maskvos kongresą

Kongresai, įvykiai, Laidavimas

Klausimas: Kaip pasiruošti Maskvos kongresui taip, kad pasiektume vienybę ir laidavimą?
Atsakymas: Tai ypatingas kongresas ir jo laukdami visi turime prisijungti prie Maskvos grupės bei prie tų, kurie jai padės jį organizuoti.
Reikia būti pasiruošus daryti viską, ką jie pasakys. Jie dabar sprendžia, ko jiems reikia geram ir teisingam pasiruošimui, o mes turime buti pagalbiniais vykdytojais. Jie sakys, ką reikia atlikti, ką paruošti, ką atspausdinti, o mes vykdysime šiuos pavedimus visur jiems padėdami.
Šis regionas mums labai svarbus. Visas kabalos mokslas kilo Rytų Europoje. Daugelis mūsų draugų ten gyvena, arba išsivažinėjo iš ten po visą pasaulį. Tai mūsų infrastruktūra. Ir todėl ten slypi labai didelis platinimo bei vystymosi potencialas. Ten galime rasti didžiulę daugybę naujų draugų ir per juos susisiekti su dar daugiau draugų iš viso pasaulio.
Mes žinome, kokios sėkmės pasiekiame rusų kalba per draugus iš šio regiono. Ir todėl šis kongresas liečia mus visus, būdamas galingiausia kabalos mokslo platinimo priemone visame pasaulyje. Kad ir kur nuvyktume − į Ameriką ar į Europą – mus pasitinka daugybė išeivių iš Rusijos, aktyviai dalyvaujančių darbe.
Tad Maskvos kongresas itin svarbus ir mes turime nukreipti į jį visas savo jėgas.

Iš 2011 m. balandžio 4 d. pamokos pagal straipsnį „Laidavimas“

Daugiau šia tema skaitykite:

Prisiderinkite prie sielos subtilumo

Ruošiantis būsimam susitikimui

Pagal pastangas ir atlygis

Komentarų nėra

Nuo ko priklauso pasaulio ištaisymas?

Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra