Pateikti Ketvirtadienis, 12 gegužės, 2011 dienos įrašai.


Kelyje į užjūrio šalį

Kūnas ir siela

Klausimas: Baal Sulamas straipsnyje „Taika“ rašo, kad mūsų pasaulyje nėra jokių naujų sielų ir tik tam tikras jų skaičius praeina ciklus. Kodėl gi pasaulio gyventojų skaičius visą laiką didėja?
Atsakymas: Kiekvienoje sieloje auga egoistinis noras. Sielos skaidosi, kad mums būtų lengviau jas ištaisyti.
Kitaip sakant, noras dalijasi. Sakykime, mane graužia noras uždirbti milijoną. Ar galiu tai padaryti? Ne. Tačiau jeigu padalinsime mano norą šimtui tūkstančių žmonių – tai jau kitas reikalas.
Dideli norai dalijasi į mažus. Dėl šios priežasties jie gali atlikti veiksmus, o paskui susijungti. Rabašas kaip pavyzdį pateikia sakmę apie karalių, kuriam reikėjo perduoti didelę sumą pinigų sūnui į užjūrio šalį. Kadangi visi jo pavaldiniai buvo vagys, jis davė kiekvienam po truputį, kad nebūtų prasmės vogti pinigus. Jeigu jis pavestų tau pervežti visas  brangenybes, pabėgtum su pinigais dėl gero gyvenimo. Todėl jis duoda tokią sumą, dėl kurios neverta bėgti. Priešingai, verta įvykdyti pavedimą.
Ir štai kiekvienas perduoda savo dalį. Galiausiai karališkieji turtai atsiduria reikiamoje vietoje. Atrodytų, kas iš to? Juk kiekvienas iš mūsų liko egoistas. Jis perdavė ne milijoną, o tik šimtą. Kokia iš to nauda? Karaliui naudinga, o tau?
Dalykas tas, kad ne šiaip dirbi karaliui. Tau leidžia suprasti, kad atlieki šį darbą, vienydamasis su kitais. Kiekvienas neša savo šimtinę, ir kartu jūs atliekate bendrą darbą, bendrame nore – įsiliedami į jį kaip vienas žmogus su viena širdimi. Jūs padedate vienas kitam, susivienydami norais ir turtų, kuriuos pernešate, galia.
Vadinasi, vietoj vieno didelio noro perduoti milijoną kiekvienas atskirai turi didelį norą perduoti milijoną. Ir jis gali tai padaryti – juk visi kiti saugo jį.
Taigi sukurtas Kūrėjo noras dauginasi tiek kartų, į kiek dalių jis padalintas. Rezultatas – 620 kartų stipriau jaučiame visą galią šio lobio, kurį perdavėme. Karalius tarsi davė brangenybes vienam žmogui, bet galiausiai karališkuosius turtus, padalintus į milijardus dalių, neša milijardai žmonių. Štai kur mūsų abipusio susijungimo nauda.

Iš 2011 m. kovo 10 d. pamokos pagal temą „Gyvenimas ir mirtis“

Daugiau šia tema skaitykite:

Siela

Sielų persikūnijimai – mūsų nore

Komentarų nėra

Vystymasis pagal eksponentę

Krizė, globalizacija

Klausimas: Kodėl žmonijos vystymasis laikui bėgant greitėja? Pavyzdžiui, 20 a. atsitiko tiek įvykių, kiek nebuvo per visą istoriją.
Atsakymas: Teisybė, 20 amžiuje pergyvenome daugiau permainų negu per visą istoriją. Tempai didėja pagal eksponentę, kuri tampa kone vertikali. Ir neabejotinai šitas procesas artimiausiais metais spartės.
Kartais mums atrodo, kad laikas keletui mėnesių sustojo, ir tada nesuvokiame, kas vyksta su pasauliu? Kitaip tariant, mūsų viduje jau slypi permainų pagrindas, esame pasiruošę greitam vystymuisi.
Ir jos neverčia ilgai laukti: vakar – finansinė krizė, šiandien – revoliucijos, kurios toli gražu dar nesibaigė. Be to, nežiūrint mūsų vidinio pasiruošimo, viskas vyksta netikėtai.
Tolesnis įvykių vystymasis vyks greičiau, bet su pertraukomis. Ir kiekvienas šuolis pasitiks mus nelauktai. Juk iš esmės dabartinis etapas jau yra artimas dvasiniam, o dvasiniame pasaulyje visada turime kreiptis į vystymąsi, grįstą duodančiaisiais norais: „Kad ir kas nutiktų – viskas į gerą. Prieš mane kilimas į naują pakopą, kuriai save ruošiu kiek leidžia jėgos, susijungdamas su artimaisiais, su grupe“.

Iš 2011 m. kovo 9 d. pamokos pagal temą „Laikas“

Daugiau šia tema skaitykite:

Įsilieti į permainų procesą

Pasaulio stipriųjų bejėgiškumas

To dar nebuvo

Komentarų nėra

Laimė dviems

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Klausimas: Ką reiškia būti laiminga? Kuo moteriška laimė skiriasi nuo vyriškos?
Atsakymas: Galų gale abiejų laimė − suvokti savo sielos šaknį. Ten jie ras tobulumą, pasitenkinimą, pripildymą.
Tačiau, nežiūrint į tai, kad jie eina šiuo keliu kartu, jų pojūčiai visiškai skirtingi. Taip pat Acilut pasaulyje Zeir Anpin gauna Šviesas iš jį pagimdžiusio parcufo Aba ve Ima, o Malchut gauna tik iš jo, panašiai kaip jaunesnioji sesuo, nors jos padedamas jis pakilo.
Jų tikroji vienybė realizuojasi Binoje – tada jie pasiekia išsitaisymą, kuris vadinasi: „du didieji šviesuliai“. Zeir Anpin ir Malchut kartu pakyla į šią pakopą ir tarp jų įsivyrauja tikroji lygybė, bendras tobulumas. Tai galima tik bendrame vedančiame į tikslą ir į susiliejimą su Kūrėju kelyje.
Mūsų tai dar laukia, tačiau jau dabar reikia šito siekti, suprasti šį procesą ir priėjimą prie jo. Taip sprendžiama dabartinės krizės problema.

Iš 2011 m. kovo 8 d. pokalbio apie moterį

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasinė šeima

Moterų grožis – ne išpaikimas

Moterys ieško prasmės

Komentarų nėra

Kas yra malda?

Filmai, klipai, Ketinimas, malda

Komentarų nėra