Pateikti Trečiadienis, 1 birželio, 2011 dienos įrašai.


Ekranas, kuriame atsiskleidžia Kūrėjas

Dvasinis darbas, Kongresai, įvykiai, Kūrėjas

Klausimas: Ko būtent mums reikia paprašyti per ateinančius kongresus norint atskleisti Kūrėją?
Atsakymas: Kūrėjo atskleidimas – tai davimo ir meilės savybė, kuri atsiskleidžia tarp žmonių. O šioje savybėje atsiskleidžia jos pirminis šaltinis – ta Aukščiausioji jėga, kuri mus sukūrė, ir šią Aukščiausiąją jėgą jaučiame savyje.
Todėl Kūrėjas vadinamas „Bore“. „Bo u re“ – „ateik ir pamatyk“, atskleisk. Savyje, savo ištaisytose savybėse jį atskleidi. Tavo savybė lyg ekranas, monitorius, kuriame gali atskleisti savo pasaulį.

Iš 2011 m. gegužės 29 d. virtualios pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Pažadinti sustingusią žemę

Žvelgiant per dviejų norų prizmę

Prisiderinkite prie sielos subtilumo

1 komentaras

Kaip pasiekti maksimalių rezultatų?

Dvasinis darbas, Grupė, Kongresai, įvykiai

Klausimas: Ką privalau padaryti, kad pasiekčiau maksimalių rezultatų kongrese?
Atsakymas: Maksimalių rezultatų galima pasiekti tik mintimi! „Aš dalyvauju kartu su visais. Aš noriu kartu su visais susijungti. Suprantu, kad savo ryšyje su kitais, šio ryšio viduje atskleisiu visas dvasines pakopas, dvasinius pasaulius, savo dvasines būsenas.
Jeigu visiškai susijungiu kartu su visais, tai pasieksiu absoliutų išsitaisymą arba nors dalinį išsitaisymą kelyje − jeigu dar esu nevisiškai sujungtas su visais.“
Bet visa dvasinė realybė atsiskleidžia ryšyje tarp žmonių. Be to, šis ryšys turi būti grįstas davimo savybe. Kitaip tariant, ji atsiranda žmoguje būtent teisingai nusiteikus: aš, grupė ir mūsų savybių, aprašytų kabalistinėse knygose, tyrinėjimas.

Iš 2011 m. gegužės 29 d. virtualios pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Atsakingi už pasaulį

Pasitinkant Maskvos kongresą

Visi trokštame pasaką paversti tikrove

1 komentaras