Pateikti Antradienis, 7 birželio, 2011 dienos įrašai.


Labdara − stipriųjų naudai

Krizė, globalizacija

Klausimas: Vienas iš pagrindinių socialinės nelygybės šalutinių efektų yra nusivylimas, frustracija. Kaip pasinaudoti kabalos mokslu ir pasiekti pusiausvyrą? Juk mes kaip anksčiau liekame skirtingi?
Atsakymas: Šiandien susidūrėme su kur kas rimtesnėmis problemomis nei nelygybė tarp turtuolių ir vargšų. Manau, kad esmė ne nusivylimas. Šiandien didžiulė grėsmė kilusi pačiam žmonijos egzistavimui. Turime problemų su energetika, klimatu, gėlu vandeniu, kuru ir t. t Ir tai vyksta tuo metu, kai esame ant didelių permainų slenksčio. Tad gyvenimo kokybė nėra pagrindinė problema dienotvarkėje.
Bet ir išeities neturime. Visuomenė kaskart mėgina sušvelninti padėtį, bet, tiesą sakant, kartu su visuotine krize atskleisime, kad šie visi smulkūs, kosmetiniai ištaisymai nepadeda skurstantiems: vargšai vis tiek lieka neturtingi, o turtingieji didina savo kapitalą.
Tiesiog neįtikėtina: išsivysčiusios valstybės po tokios galingos socialinės pažangos negali mums parodyti gero pavyzdžio. Priešingai, atskirtis tarp turtingųjų ir skurstančiųjų ne tik nemažėja, bet dažnai net didėja, viršydama analogiškus rodiklius mažiau išsivysčiusiose šalyse.
Tai vienas iš visuotinės, dar atsiskleisiančios krizės ženklų. Ir tuomet netikėtai išvysime didžiulį skurdą ir socialinius trūkumus šalyse, kurios visuomet buvo laikomos „demokratijos pavyzdžiais“.
Šito neištaisysi. Galiausiai pastebėsime, kad visos visuomenės pastangos, visos įvairių organizacijų pastangos buvo naudingos stipriesiems – tiems, kurie gyvena pagal egoistinę tiesą, pagal principą „mano – mano, tavo – tavo“. Iki šiol tai likdavo paslaptyje, tačiau greitai atsiskleis kartu su socialine bedugne.
Tačiau drauge pamatysime, kad tai tik viena visuomenės bėda ir kad yra kur kas platesnio masto bėdų. Globali grėsmė tarsi nustumia socialines problemas į antrą planą – juk silpniesiems vis tik suteikiama galimybė egzistuoti.

Iš 2011 m. gegužės 15 d. pamokos pagal straipsnį „Taika pasaulyje“

Daugiau šia tema skaitykite:

Nelygybė – visų problemų šaltinis

Kas sudarys ateities visuomenę?

Naujojo pasaulio abėcėlė

Komentarų nėra

Išmintingas žiūri į tolį

Auklėjimas, vaikai, Dvasinis darbas

Dvasiniame kelyje vystomės palaipsniui ir tuo pat metu kūrybiškai. Taip ir mūsų pasaulyje: ne vien tik duona žmogus gyvas.
Maitiname vaikus ne tik tam, kad jie stiprėtų, ir vertiname juos ne tik pagal priaugtą svorį. Svarbiausia – kokiu laipsniu vaikas tampa žmogumi: suvokiančiu, jaučiančiu, atsiliepiančiu, siekiančiu ir besiveržiančiu kokybinių, o ne kiekybinių pasiekimų link. Tai ir reiškia, kad jis auga. Vargas, jei šito neturi.
Ir dvasiniame pasaulyje lygiai tas pats. Ar įmanoma būti patikimam tik pagal mokymuisi skirtų valandų skaičių? Ne, reikalaujame augti kokybiškai, kad mūsų troškimai ir mintys kaskart vis labiau būtų nukreiptos į principą „Israel, Tora ir Kūrėjas yra vieningi“ − į mūsų augimo tikslą.
Gamtos gauname tikslingą vystymąsi ir tai įpareigoja mus auklėti save taip, kad mūsų požiūris į visa, ką darome gyvenime, būtų tikslingas. Tai reiškia, kad turime nusistatyti patys, koks turi būti žmogus. Juk išmintingas žiūri į tolį. Jeigu vystomės kryptingai, tai turime suprasti, ko nori Gamta.
Gamta rodo mums vientisumą, tarpusavio ryšį, visų dalių integralumą, nuolatinį vystymąsi. Ir mes savo vystymosi procese turime išskirti atitinkamus etapus ir priimti juos kaip norimus.
Šiandien teisingas auklėjimas reikalingas ir tėvams, ir vaikams. Mes kiekvienam turime atskleisti pagrindinius principus: nuolatinį savęs tobulinimą, kryptį vienybės link, kiekybinių ir kokybinių tarpusavio ryšių naudą. Visi šie principai natūraliai kyla iš susijungimo, vienybės, harmonijos, homeostazės su Gamta.
Jeigu patys taip elgsimės ir prie šito imsime pratinti jaunąją kartą, jeigu nuolatos žengsime į vienybę, artumą, tarpusavio supratimą iki pat meilės artimui kaip sau, ir šitai taps norma, tada judėsime toliau į tikslą. Mūsų auklėjimas bus kryptingas.
Ir nors vystydamiesi praeiname būsenas, priešingas mūsų egoizmui, būtina suprasti: veiksmų pabaiga slypi pirminiame sumanyme. Gamta nustatė galutinį tikslą – privalome susivienyti tarpusavyje. Ir todėl kitos išeities nėra, būtina mokyti save ir augančią kartą metodikos kaip susivienyti.
Kitaip tariant, užuot siekę saldžių vaisių, tik dar labiau pasinersime į ankstesnių brendimo stadijų kartėlį.

Iš 2011 m. kovo 24 d. pamokos tema „Vieningo auklėjimo principai“

Daugiau šia tema skaitykite:

Atsisveikinimas su senuoju pasauliu

Žmonių vienybė tarsi pusiausvyros viršūnė

Gelbstint gyvenimą

Komentarų nėra

Ateities pasaulis

Ateities visuomenė, Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra