Pateikti Ketvirtadienis, 9 birželio, 2011 dienos įrašai.


Į Maskvą vienybės

Dvasinis darbas, Kongresai, įvykiai

Klausimas: Kaip pagreitėti prieš Maskvos kongresą, kad nesitenkintume vien praėjusių kongresų inercija?
Atsakymas: Kongresas vyks labai svarbiame regione. Dauguma atsainiai žiūrį į Rytų Europą, tačiau būtent ten ištaisymo metodika gavo naują postūmį vystytis. Ten susiklostė ypatingos laiko ir vietos sąlygos, leidusios atsirasti šiuolaikinės metodikos formai, kurią šiandien ir norime įgyvendinti.
Mažiausiai pusė žmonių, aktyviai dalyvaujančių mūsų veikloje, kilę iš ten. Tai ne atsitiktinumas, nes šimtus metų tiek slaptai, tiek atvirai ten veikė didieji kabalistai, davę liaudžiai rimčiausią auklėjimą ir artinę ją prie dvasingumo.
Todėl labai svarbu pasiruošti būsimam kongresui. Didelė jėga tūno ir ten, ir visame rusakalbiame pasaulyje. Tikėkimės, kad sugebėsime stipriai susivienyti ir suteikti šiam įvykiui galios.
Mūsų laukia trys intensyvios dienos, septynios pamokos, įvairūs renginiai, draugų susitikimai ir t. t. Reikia iš visų jėgų stengtis būti kartu. Jei jungsitės virtualiai, stenkitės žiūrėti kuo daugiau tiesioginių transliacijų.
Kongresai neapsakomai greitina mūsų vystymąsi. Štai ir vakar buvo nuostabus vakaras, skirtas Šavuoto šventei. Pajutome, kad jis praėjo ne veltui, kad žmonės įsiklauso į mūsų siunčiamą žinią. Nesvarbu, kad skyrėme begalę jėgų ir lėšų – buvo verta. Ten buvo vienybė, susitelkimas, noras susijungti, pasikeisti, siekiant dvasingumo. Klausėme ištraukų iš Baal Sulamo ir Rabašo darbų, jų melodijų – tai labai veikia mases.
Mūsų pasaulyje nėra galingesnių ir efektyvesnių priemonių. O ir kalbame dabar atviriau, paprastesne kalba. Atsiranda žodžių, kurių anksčiau nebuvo, nes nebuvo tinkamų sąlygų. Jie kyla kaip atsakas į vidinį žmonių reikalavimą.
Visa tai labai džiugina. Tikiuosi, kad tai sukels didelių, tikrų pasikeitimų pasaulyje ir krizėje pamatysime ne krizę, o trampliną į žmonijos ateitį. Šiandien stovime prie naujos mūsų gyvenimo paradigmos slenksčio. Apie tai rašo Baal Sulamas, tai jau akivaizdu ir patvirtinta tyrimais.
Pasistenkime!

Iš 2011 m. birželio 7 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Kongresas gali duoti viską!

Važiuoju į kongresą!

Kaip pasiekti maksimalių rezultatų?

Komentarų nėra

Žmogiškoji teritorija

Krizė, globalizacija

Gamtoje veikia dvi priešingos jėgos, tačiau gamta palaiko jų balansą visuose lygiuose. Viskas siekia pusiausvyros.
Išimtis – žmogiškoji pakopa. Gamta keistai paliko man „laisvą teritoriją“ – žmonių visuomenę. Vystydamasi ji nepasiekia pusiausvyros, o atvirkščiai išsiskirto: žmonės linki vieni kitiems tik susinaikinimo.
Šiandien stovimi prieš didelius sukrėtimus. Juk esame sutelkti, priklausome vieni nuo kitų, todėl kiekvienas gali sukelti tokį katastrofinį disbalansą, kuris sugriaus visą pasaulį.
Ir štai čia, skirtingai nuo praėjusių vystymosi etapų, patys galime sukurti balansą. Čia gauname „kortas į rankas“, kad savo teritorijoje savarankiškai pasiektume pusiausvyrą su gamta. Ji šitai palieka tau – galimybę tapti žmogumi: laisvu, protingai galvojančiu, jautriu, nepriklausomu nuo gamtos.
Jeigu tu kaip ankščiau nori, kad gamta veiktų už tave, tai lieki gyvūnas.
Arba tave valdys, arba dirbk pats ir užpildyk tuštumą. Būtent čia žmogus turi įvykdyti savo misiją ir sukurti pusiausvyrą, kuri kompensuos visus kitus disbalansus.

Iš 2011 kovo 28 d. pamokos pagal temą „Vieningo auklėjimo principai“

Daugiau šia tema skaitykite:

Žmonių vienybė tarsi pusiausvyros viršūnė

Norus reikia ne eksploatuoti, o taisyti

Nešvaistyk tau duoto laiko

Komentarų nėra

Kenčia geriausieji

Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra

Baimė gimdo maldą, o meilė – dėkingumą

Dvasinis darbas, Ketinimas, malda

Klausimas: Kokia turi būti malda, kad iš egoizmo šešėlio pereitume prie „švento šešėlio“ – prie savo norų ekrano?
Atsakymas: Tiksliau būtų klausti: ko turėtume bijoti? Juk dar nežinome, kas yra „malda“. Kol kas mums labiau suprantama baimė, atsargumas, šiurpas, nerimas, kitaip tariant, viskas, ko turėčiau saugotis.
Malda – tai pojūtis širdyje. O širdis jaučia arba baimę, kuri vadinasi pačiu pirmuoju priesaku, arba pajaus meilę po to, kai išmoks šią baimę teisingai suvokti.
Yra tik du pagrindiniai priesakai: baimė ir meilė. Baimė atveda mus prie maldos, prašymo, o meilė – prie dėkingumo.
Todėl reikia išsiaiškinti, kokios būsenos dabar esi. Jeigu jauti, kad tau trūksta pripildymo, reiškia, kad esi baimėje. Ir ko gi turi bijoti, ką baiminies prarasti, arba kokios būsenos, kokios bėdos turėtum vengti? Paklausk savęs!
Jeigu bijai, jog su tavimi atsitiks kažkas negero, tai reikia paaiškinti sau, kad „Nėra nieko kito, išskyrus Jį“. O jeigu bijai prarasti tai, ką turi šiandien, tai išsiaiškink, kaip dirbti pagal principą: „Jeigu ne aš pats padėsiu sau, tai kas dar padės?“ Šie aiškinimaisi ir vadinasi malda.
Negalima palikti šių išsiaiškinimų, reikia kiek galima daugiau aiškintis. Svarbiausia, maksimaliai išsiaiškinti kiekvieną būseną ir nieko tokio, kad jau kitą akimirką vėl susipainiosi, nerasi savęs paties ir visų tave veikiančių veiksnių: manęs, aplinkos, mokymosi. Grįžk ir vėl aiškinkis. Taip išsiaiškinsi vis daugiau smulkmenų, kol nepasieksi kūrimo tikslo. Toks ir yra mūsų darbas.
Aiškindamasis kiekvienoje pakopoje visą laiką vystysies keturiomis AVAJA stadijomis. Svarbiausia, nenutolti nuo šių vidinių išsiaiškinimų:
– kas aš esu, kas mane valdo,
– koks turėtų būti mano santykis su mane išjudinančia jėga,
– kaip turime susijungti tarpusavyje ir ieškoti vieni kitų,
– kaip tapti partneriais ir nepalikti vienas kito, nepriklausomai nuo visų paslėpčių ir problemų,
– kaip turėčiau pakilti virš jų, juos pateisinti ir būtent per juos įgyti supratimą ir meilę.

Iš 2011 m. gegužės 16 d. pamokos pagal straipsnį iš knygos „Šamati“

Daugiau šia tema skaitykite:

Pažadinti sustingusią žemę

Kas man padės?..

Kaip sutikti su Kūrėjo valdymu?

Komentarų nėra