Pateikti Šeštadienis, 11 birželio, 2011 dienos įrašai.


Kodėl tai leidome?

Krizė, globalizacija

Klausimas: Kelyje į tikslą žmonija patiria prieštaringas būsenas: katastrofas gamtoje, karus, teroro aktus ir t. t. Turime juos laikyti tikslingais, tačiau ką daryti su paprasta žmogiškąja baime šių grėsmių atžvilgiu? Juk viena – klausytis apie tai pamokoje, ir visai kas kita – patirti tai pačiam.
Atsakymas: Kol kas mums atrodo, kad pavojus mūsų tyko atskirose vietose, esant tam tikroms aplinkybėms. Tačiau viskas gali susiklostyti taip, kad kiekvieną sekundę jausime atvirai ar vogčiomis sėlinantį blogį.
Klausimas toks: ar suvokiame, kad viskas priklauso nuo mūsų? Neatitikdami gamtos, vienybės sudarome tokias sąlygas. Prieštaraudami Aukščiausiajai Šviesai, kuri yra absoliučioje ramybėje, patys iššaukiame tą siaubą, kuris vėliau mus traiško.
Egzistuoja vystymosi programa, kurią būtina vykdyti, tačiau mes jos nevykdome. O todėl ir kaltinti nėra ko. Priežastis – mumyse. Tai parašyta visose kabalistinėse knygose.
Nėra prasmės šauktis absoliutaus gamtos gerumo. Tokiu būdu ji stumia, „purto“ mus, idant galų gale taptume labiau panašūs į žmones, idant susimąstytume apie gyvenimą ir jo paskirtį. Suprantama, tai nemalonu, tačiau būtent tai mums ir priklauso. Mes to nusipelnėme.
„Kaip gali vykti tokie siaubingi dalykai!“ – šaukiame mes. Pradėkime šaukti ant savęs: kodėl nusiritome iki tokio gyvenimo? Atverskime knygą Zohar ir paskaitykime, ką ji apie tai rašo. Iš aukščiau mums atsiveria ne kančios, o trūkumai, kuriuos reikia ištaisyti. Jei jų neištaisome, tai jie virsta kančiomis.
Lygiai taip auklėjamas vaikas. Iš pradžių jam sakoma: „Padaryk taip. Tada tu kažko išmoksi, kažką suprasi. Tereikia įdėti pastangų ir tai atlikti“. Tačiau vaikas atsisako. Mes šaukiame ant jo – jis kaip nejuda, taip nejuda iš vietos. Tuomet pliaukštelime jam, o jis į tai atrėžia: „Mama bloga!“
Nieko nuostabaus dėl to, kas vyksta. Stovime prieš absoliutų gėrį, o visą blogį pasaulyje sukūrėme patys. Be to, dėl mūsų kenčia negyvoji, augalinė ir gyvūninė gamta.

Iš 2011 m. kovo 25 d. pamokos, tema „Vieningo auklėjimo principai“

Daugiau šia tema skaitykite:

Narkozės būsenos

Cunamis tavo sielos gelmėje

Nešvaistyk tau duoto laiko

Komentarų nėra

Tikrovės paveikslas: didiname kontrastą

Dvasinis darbas, Realybės suvokimas

Gamta – tai absoliutus gėris ir dėl to viską reikia vertinti pagal galutinę būseną, į kurią ji mus veda. Apskritai „gamta“ ir „Kūrėjas“ yra vienas ir tas pats.
Kodėl gi ji taip sukūrė, kad vystydamiesi turime patirti šitiek nemalonių, problemiškų, bjaurių būsenų kelyje į gerą finalą?
Atsakymas paprastas: gėris kaip toks neegzistuoja. Mes atskleidžiame jį tik lygindami su blogiu. Nėra gėrio be blogio, ir todėl turime vėl iš naujo išryškinti trūkumus ir ieškoti, kaip juos atitaisyti. Tik tokiu būdu įgyjame jausmo gilumą. Kontrastas tarp gėrio ir blogio dovanoja mums supratimą ir praeidami virtinę būsenų sukaupiame patirtį, kaip iš blogio pereiti į gėrį.
Šitaip pamažu eidami pirmyn, surenkame savyje visą blogį, o virš jo – visą gėrį, ir tuomet įsisąmoniname skirtumą tarp jų, bedugnę tarp begalybės su minuso ženklu ir begalybės su pliuso ženklu. Visa tai sutelpa, absorbuojasi mumyse ir tampa mūsų indu, talpa.
Gėris ir blogis, pliusas ir minusas negali mums egzistuoti atskirai. Nėra Kūrėjo be kūrinio. Mes kalbame apie Šviesą tik indo atžvilgiu, kuri jau yra jo viduje. Mes netiriame Kūrėjo be kūrinio, kurį Jis sukūrė.
Negalime pasakyti, ar buvo kažkas anksčiau, nes čia išnyksta pati laiko sąvoka, pats suvokimo pagrindas. Nėra kam ir apie ką kalbėti. Viskas suvokiama tik kūrinyje ir nors jis antrinis Šviesos atžvilgiu, bet tik kalbant apie priežastis ir pasekmes.
Ari rašo: „Iki kūrimo pradžios paprasta Aukščiausioji Šviesa užpildė visą realybę“. Kitaip tariant, Šviesa jau užpildo tikrovę, egzistuoja joje ir leidžiasi suvokiama, pajaučiama. Suvokęs šią realybę kabalistas pasakoja mums apie ją. Mes niekada negalime kalbėti apie tai, ko patys nesuvokėme savo induose.

Iš 2011 m. kovo 25 d. pamokos pagal temą „Vieningo auklėjimo principai“

Daugiau šia tema skaitykite:

Sudužę akiniai

Ir kančios pavirs malonumais…

Beveik gerai – tai blogai

Komentarų nėra

Maskvos kongreso pamokos, 11-06-10 (1)

Kongresai, įvykiai, Pamokos

1 pamoka

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

2 pamoka

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra