Pateikti Pirmadienis, 13 birželio, 2011 dienos įrašai.


Energija, išgelbėsianti pasaulį

Krizė, globalizacija, Krizės sprendimas

Daugybė tyrinėtojų pasaulyje aiškinasi mūsų patiriamos multikrizės problemas ir jos įveikimo galimybę. Bet reikalas tas, kad išaiškinti, suprasti krizę ir visą jos įvairiapusiškumą yra problemiška, bet tai išsprendžiama, o štai prieiti prie jos sprendimo – žmonija nesugeba.
Pažiūrėję skirtą šiai temai medžiagą dažniausiai pamatysite, kad siūlomi tiesiog naivūs sprendimai, juk straipsnių autoriai neturi supratimo apie gamtos sumanymą, kurį atskleidžia kabalos mokslas. Iš principo sprendimas glūdi ne problemų, o kitame lygmenyje – mūsų tarpusavio ryšio lygmenyje, kur ryšyje tarp mūsų atsiskleidžia Aukščiausioji jėga.
Pasitelkę kabalos metodiką į mūsų pasaulį galime pritraukti šią Aukščiausią jėgą, išgauti ją vietoj aukso, sidabro, platinos, brangakmenių, anglies, naftos ir dujų. Mes galime pritraukti šią jėgą (energiją, pripildymą) į mūsų pasaulį grynu pavidalu, neapsivilkusią į žemišką energiją ar medžiagas, gauti pačią tyriausią energiją, kuri suteiks mums galimybę ištaisyti save ir taip ištaisyti pasaulį.
Jeigu imsime vienytis ir pritrauksime šią jėgą, turėsime neišsenkamą energijos šaltinį ir išeisime į kitą egzistavimo lygmenį. Tik tai gali mus išgelbėti. Ir todėl žemiškame lygmenyje ištikusi krizė, iš esmės, yra energetinė, o dvasiniame lygmenyje – egoistinė, ir tai mūsų pasaulyje atsiskleidžia kaip neapykanta, fanatizmas, valdžia.
Šios dvi krizės rūšys: energetinė ir egoistinė, vis aiškiau reikšis įrodydamos mums, kad nėra iš jų išeities, kad energijos nebuvimas ir egoizmo vystymasis veda mus prie karo.
Todėl mums būtina jėga, kuri duotų energijos žemiško egzistavimo lygmenyje, ir galimybę ištaisyti save − iš egoizmo į vienybę.
Jėga, kuri gali atvesti į pusiausvyrą, ar tai būtų energija, ar santykiai tarp mūsų, vadinama Aukščiausiąja jėga. Tai paslėpta gamtos jėga. Ją mums būtina atskleisti. O visa krizė – tik tam, kad stumteltų mus ją atskleisti. Kabalos paskirtis − padėti mums atskleisti šią jėgą.

Iš 2011 m. gegužės 15 d. virtualios pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Ar yra išeitis?

Pasaulio ištaisymas-1

Permainų metas

Komentarų nėra

Mokytis matyti gėrį

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas: Kabala moko, kad Kūrėjas geras ir kuria tik gėrį, bet kaip tai suderinti su gyvenimu, kuris pilnas visokių problemų ir skausmo?
Atsakymas: Kūrėjas geras ir kuria gėrį, bet iki šito dar reikia prieiti savybėmis supanašėjus su Juo. Bet jeigu aš blogas, nepaklusnus vaikas, ir nenoriu klausyti to, ką man sako mama, tai ji iš pradžių rėkia, o po to baudžia mane. O aš sakau, jog mama pikta, kaip paprastai galvoja nubaustas vaikas.
Jos rėkimai ir smūgiai buvo tikslingi, juk ji norėjo, kad elgčiausi gerai. Ir kaip man pamatyti, jog visa tai, kas su manimi vyksta, yra grįsta geru santykiu mano atžvilgiu, net jeigu aš tarsi vaikas suprantu jį kaip blogą?
Kaip man suprasti, jog būtent ten, kur jaučiuosi blogai, man reikia atitaisyti save bei savo požiūrį į gamtą, žmoniją, grupę – ištaisyti savo ego, kad pajausčiau, jog tai buvo gėris.
Tas, kuris stengiasi tai padaryti kaip galėdamas greičiau ir yra pasiruošęs lokalizuoti savyje šią reikalaujančią taisymo vietą, pradeda matyti, jog pasaulis iš tikro padarytas gerai ir Kūrėjas yra geras.
Toje pačioje vietoje, kurioje dabar matome šį pasaulį, pradedame jausti atsiskleidžiančias gamtos jėgas, kurios viską persmelkia kiaurai ir jungia visas kūrinijos dalis: negyvąją, augalinę, gyvūninę ir žmogų.
Staiga pamatome, jog tai ne šis pasaulis, o dvasinis! Mes pradedame atskleisti jame vis daugiau jėgų – amžinų jėgų, kurių valdomi gyvename.
Ir tada šis pasaulis tarytum išnyksta – jis tampa visiškai skaidrus. Juk jis ir dabar „virtualus“ ir visas yra mano smegenyse, ir tik man atrodo, tarytum jį matyčiau išorėje. Šitaip taisome savo suvokimą.
Išeina, kad visos problemos ir nemalonumai – tai tavo gedimo indikacija, tiesiai nurodanti į sugadintą vietą ir sakanti: „Štai čia ištaisyk! Ir štai dar čia!“ Ir jei greitai tai atliksi, neabejotinai ištaisysi netobulumą.
O jeigu nežinai, į ką kreiptis, tai visados orientuokis į grupę. Jeigu užmezgi ryšį su jais ir esi pasiruošęs jiems duoti tai, ko reikia, kad jūs susijungtumėte, ir esi pasirengęs priimti jų įtaką, − tai niekada neapsiriksi.

Iš 2011 m. gegužės 21 d. pirmosios kongeso NOI! pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Tikrovės paveikslas: didiname kontrastą

Kaip mes meilę paverčiame į neapykantą

Sudužę akiniai

Komentarų nėra

Maskvos kongreso pamokos, 11-06-12 (3)

Kongresai, įvykiai, Pamokos

6 pamoka

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

7 pamoka

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra