Pateikti Penktadienis, 17 birželio, 2011 dienos įrašai.


Neatskleisk savo širdies paslapčių

Dvasinis darbas, Grupė

Kabaloje nepriimta kalbėti apie asmeninius pojūčius. Kalbama apie meilę draugams, bet tik bendrai – nekalbant apie save ir neįvardijant konkrečiai.
Reikia kalbėti apie mokytojo, Kūrėjo, draugų, grupės, tikslo didybę, nes neįkvėpdami vienas kito neisime pirmyn. Tai mums suteikia jėgų darbui, ir būtent tokia grupės prasmė. Bet apie visa tai nekalbama pirmuoju asmeniu, neatskleidžiami asmeniniai jausmai, norai (kelim).
Juk kiti dar neišsitaisę iki Binos (chafec chesed) pakopos, kad „nedarytų kitam to, ko nekenčia patys“ ir gali tau pakenkti savo mintimis. Todėl yra toks draudimas.
Tu pasakoji, koks aukštas yra dvasinis tikslas, o ne apie tai, kaip tu arba kas nors kitas yra jo įkvėptas. Reikia pasakoti apie pasaulio struktūroje veikiantį dėsnį, jėgų sistemoje esančią formulę, o ne rodyti į ką nors konkrečiai.
Visas mūsų darbas – vidinis ir kuklus. Turiu matyti grupę ne kaip konkrečius asmenis ir veidus, o kaip jėgas, siekiančias Kūrėjo, davimo, ir susivienijusius tam, kad kartu pasiektų šį tikslą. Šis ryšys tarp mūsų norų, šis mus jungiantis tinklas ir vadinamas grupe.
Todėl kalbėdamas apie grupę neminiu žmonių vardų. Joje tarytum nėra žmonių: yra tiktai norai, susieti tarpusavio laidavimu! Jeigu šie norai pasiekia tokį ryšį, kuris iš tikrųjų tampa duodančiuoju ir atitinka pirmąją dvasinę pakopą, tai jie atveria ją bei ją užpildančią Šviesą Chasadim, tarpusavio davimą.

Iš 2011 m. gegužės 26 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Gimti ir užaugti grupėje

„Savųjų brolių ieškau“…

Komentarų nėra

Raktas į sėkmę

Dvasinis darbas

Pasaulinis kongresas Maskvoje, pamoka Nr.2

Klausimas: Ar galima detaliau aprašyti teisingą kryptį, apie kurią kalbama citatoje: „Jeigu noras teisingai nukreiptas – tai raktas į sėkmę“?
Atsakymas: Žmogus mūsų pasaulyje nuolatos juda. Kiekvieną akimirką mes ko nors norime, esame į kažkur nukreipti, kažką darome.
Jeigu mano kryptis kiekvieną mano egzistavimo akimirką atitinka gamtos judėjimą, jeigu nenukrypstu į šoną ir judu tiksliai ta pačia kryptimi, be jokio nukrypimo, tada mano judėjimas optimalus, ir aš maksimaliai, pačiu geriausiu keliu pasiekiu tikslą.
Todėl reikia nuolatos save kontroliuoti, ar teisingai judu mintyse, noruose, veiksmuose, atitinkamai su kryptimi, kurioje Aukščiausia jėga. Gamta nori, kad aš judėčiau – tai ir yra raktas į sėkmę.

Iš 2010 m. birželio 10 d. antrosios Maskvos kongreso pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Atskleisiu jums paslaptį…

Parengiamojo etapo maistas: beskonis, tačiau kaloringas

Kaip panorėti to, kas svarbiausia?

Komentarų nėra

Klausk kabalisto – 80

Filmai, klipai, Klausimai ir atsakymai

Laida „Klausk kabalisto“ rusų k.


Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

[media 1]
[media 2]

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -79“

„Klausk kabalisto -78“

„Klausk kabalisto -77“

Komentarų nėra