Pateikti Trečiadienis, 22 birželio, 2011 dienos įrašai.


Tėvai ir vaikai: kurie kurių nesupranta?

Auklėjimas, vaikai

Auklėjimo tema ypatinga. Stebėtina, kad per savo vystymosi tūkstantmečius žmonija beveik nemąstė apie auklėjimą. Mažas žmogus augo tarp didelių ir mokėsi iš jų. Tėvams nereikėjo specialių kursų, kad žinotų, kaip auklėti vaiką. Praktiškai taikėme įprastą, natūralų auklėjimą − kaip gyvūnai.
Vaikų darželiai ir mokyklos atsirado pramonės vystymosi epochoje, kai žmonės ėmė dirbti fabrikuose, o vėliau ir moterims teko eiti į darbą. Iki tol vaikai dažniausiai augo namuose savaime.
Iš tikrųjų nėra nieko svarbiau už auklėjimą. Neatsitiktinai šioje srityje šiandien pasireiškia krizė. Žmonės niekada negalvojo, kad auklėti reikia sistemiškai, kad prie augančios kartos reikia mokėti apgalvotai prieiti.
Paimkime ir mus pačius: kas mus auklėja? Pagal kokius kriterijus, metodus, pagal kokią programą? Mokykloje gauname ne auklėjimą, o išsilavinimą.
Apskritai mokykla atsirado tada, kai iškilo būtinybė atvesti valstiečius į miestą, norint išmokyti juos skaityti, rašyti, atlikti paprastus aritmetinius veiksmus, reikalingus darbui su nesudėtingomis pramoninėmis staklėmis ir mašinomis. Reikėjo išmokyti žmones skaityti ir suprasti instrukcijas. Nuo to ir prasideda du amžius gyvuojanti mokyklos institucija masėms.
Mes įsivaizduojame visuotinį išsilavinimą kaip senosios žmonijos išminties tęsinį, nors iš tikrųjų tik 19-20 amžiuose žmonės ėmė šiek tiek kilti virš gyvūninio lygmens.
Tačiau apie tikrą auklėjimą žmonija niekada rimtai nesusimąstė. Koks turi būti užaugęs žmogus? Ar mes darome iš jo Žmogų? Iki šiol šie klausimai ignoruojami. Mes siunčiame vaiką į matematikos, fizinio lavinimo ar kompiuterinės krypties mokyklą, negalvodami apie tai, kokia asmenybė iš jo formuojasi. Ar mums rūpi asmenybė? Svarbiausia, kad įsitvirtintų šiame mūsų „buržuaziniame“ gyvenime.
Be to, visko, kas vyksta, priežastis ta, kad žmonija nesutarė, nesusitarė, ką reiškia „būti Žmogumi“. „Elkis su kitais gerai, – sakome vaikui, − kad jiems būtų malonu su tavim turėti reikalų“. Štai ir visas mūsų auklėjimas.
Reikalas tas, kad visuomenė nereikalauja ryšio tarp žmonių. Ir šiandien, kai priėjome prie visuotinės krizės, joje ypatingai išryškėja auklėjimo krizė. Juk jaunoji karta – tai naujos sielos, kurios kelia naujus reikalavimus naujam pasauliui. Mes vadiname juos „indigo vaikais“, kemšame jiems ritaliną ir galvojame, kad jie nesupranta mūsų. Iš tikrųjų tai mes nesuprantame jų, tai mes atsiliekame nuo gyvenimo. Mūsų neauklėjo, kad galėtume suprasti šiuos vaikus.
Jie reikalauja vystymosi naujame lygmenyje. Taip pat ir žmogus, kuriame pabudo taškas širdyje, ima nebesuprasti kitų žmonių, gyvenančių paprastą, „žemišką“ gyvenimą. Štai ir mūsų vaikai žiūri į mus nesuprasdami: „Dėl ko jūs gyvenate? Mes nesutinkame su jūsų gyvenimu, nenorime jo, nesugebame taip“.
Jeigu norime surasti ryšį su jais, turime įvesti naują auklėjimą. Ir nors mes būdami pereinamuoju į naująją kartą etapu neatitinkame šio vaidmens, tačiau turime praeiti šį etapą iki galo.

Iš 2011 m. balandžio 2 d. šeštosios pamokos kongrese „We!“

Daugiau šia tema skaitykite:

Išmintingas žiūri į tolį

Geriausia dovana vaikui

Atsargiai – vaikai!

Komentarų nėra

Įsikūnyti į kitą

Dvasinis darbas

Klausimas: Kodėl kelias į meilę toks painus ir sudėtingas?
Atsakymas: Ne kelias painus, o mes patys susipainioję.
Manyje viešpatauja egoistinis noras, ir viskas, ką jaučiu ir galvoju, vyksta jame – dėl naudos sau. Kaip gi apie viską pradėti spręsti kitaip – ne dėl savęs?
Įsivaizduok sau, kad tu „įsivelki“ į ką nors kitą ir viską pradedi vertinti iš jo pozicijos. Vos prieš šimtą metų žmonės pradėjo suprasti panašius dalykus. Neatsitiktinai šitą periodą simbolizuoja Froidas ir Einšteinas, kurie ne tik garsėjo epochos atradimais, bet ir palaikė draugiškus santykius.
Po šimtų tūkstančių metų vystymosi, viso labo prieš šimtą metų didžiausi žmonijos protai pagaliau atrado psichoanalizę – kitaip tariant, pradėjo analizuoti žmogaus vidinį pasaulį materialiuoju lygmeniu. Tik tada pradėta tyrinėti žmogaus suvokimą: „Aš ir supantis pasaulis, aš ir mano artimas“.
Tai nėra paprasta. Prireikė tiek daug laiko, kad prieitume nors prie gyvūninės žmogaus sielos. Ką jau bekalbėti apie  dvasingumą. Visa esmė ta, kad mes negalime, nenorime įsikūnyti į kitus. Visuomenė turi tuo rūpintis, kad kiekvienas tai darytų, kad bandytų, kad pradėtų aiškintis, kaip jis atrodo artimo akyse ir ko nori šitas artimas.
Tai labai sunku, nes kalba eina apie psichologinius pratimus mūsų pasaulio plokštumoje, dar neturinčio ryšio su dvasingumu. Nori daugiau? Prašom. Organizuok sau aplinką, kuri pradės daryti tau poveikį.
Kelias ilgas, ypač dėlto, kad tavęs niekas neveikia. O be poveikio nėra judėjimo. Iš kur žmogui imti dvasines suvokimo detales? Tiktai iš aplinkos.

Iš 2011 m. balandžio mėn. 13 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį.

Daugiau šia tema skaitykite:

Tikslus nusitaikymas

Persikelti į savo artimąjį

125 susijungimo pakopos

Komentarų nėra