Pateikti Ketvirtadienis, 23 birželio, 2011 dienos įrašai.


Duoti krizei atkirtį

Krizė, globalizacija

Vis grįžtame prie pasaulinės krizės temos. Juk ji, iš esmės, ir suvedė mus. Jeigu gamta palaipsniui nestumtų mūsų į globalią būklę, integralius tarpusavio ryšius, tai pasauliui neatsiskleistų kabalos mokslas, kurio paskirtis – padėti mums įsilieti į šią globalią, integralią tarpusavio ryšių sistemą.  Taip kad, iš tiesų, krizė yra geras ženklas.
Iš istorijos žinome, kad pasaulis visada veikė pagal egoistinės prigimties dėsnius. Ypatingai pažengė šioje srityje Amerika, kadangi ją kūrė daugybė žmonių. Tarsi šiuolaikinis Babilonas, ji sugebėjo atkurti Senovės Babilono būseną, iš kurio visiems reikėjo bėgti ir išsisklaidyti. Čia suformuota vartotojiška visuomenė, siekianti kiek galima daugiau uždirbti ir klestėti tokiame gyvenime. Šitas tikslas buvo keliamas visiems ir kiekvienam.
Tačiau šiandien Žemėje nebeliko galimybės pripildyti šitą didžiulį norą. Septyni milijardai žmonių negali gyventi kaip Amerikoje, ji net nesugeba pati savęs išlaikyti. Todėl visas pasaulis laiko ant savo pečių JAV ekonomiką, kad nesugriūtų, nes šita griūtis apims visus.
Galiausiai bendra integrali sistema užkrauna mums tokių įpareigojimų ir sukelia tokį spaudimą, kad šiuolaikinį pasaulį galima sulyginti su valtimi audringoje jūroje. Kiekvienas iš sėdinčių joje bijo neatsargiai krustelėti: juk varganam laiveliui vieni niekai apvirsti ir nuskęsti kartu su visais ir juo pačiu.
Staiga atsidūrėme padėtyje, iš kurios nėra kitos išeities, išskyrus karą. Pradėję karą, tučtuojau nutrauksime visus ryšius, sunaikinsime globalumą ir integralumą, grįšime į gyvenimą, koks jis buvo, sakykime, prieš šimtą metų. Po to vėl atsidursime dabartinėje padėtyje.  Juk vystymasis – tai natūralus procesas, ir nieko kito šiame etape jis nesiūlo. Mūsų egoizmas anksčiau ar vėliau suvaro mus į vieningą integralią sistemą.
Kaip aiškina kabalos mokslas, galime sugriauti susiklosčiusią padėtį Trečiuoju ir netgi Ketvirtuoju pasauliniu karu. Sutinkamai su keturiomis tiesioginės Šviesos plitimo stadijomis, turime pereiti šitas keturias būsenas.
Yra ir kita galimybė, kurią sugebame paaiškinti pasauliui, nors ir atstovaujame tik mažytei jo daliai. Nesvarbu, kad dabar apie mus žino nedaugelis, mes galime tapti žinomi ir patraukti dėmesį. Čia nepadės masinė reklama už milijardus dolerių – raktas į sėkmę slepiasi tik mūsų vidinėje vienybėje. Jos jėga yra jėga žinios, kuri pasieks visą pasaulį. Susivieniję vietoj karo ir žlugimo galėsime pateikti pasauliui naują metodiką.
Kito sprendimo nėra, labai greitai paaiškės, kad reikia pasirinkti iš dviejų variantų. Apie tai rašo Baal Sulamas, apskritai, daugelis šiandien supranta padėties nestabilumą. Deja, yra pakankamai bepročių, pasiryžusių staigiais judesiais paleisti domino efektą per visą pasaulį.

Iš 2011 m. balandžio 3 d. 7-osios pamokos kongrese „We!“, Naujajame Džersyje

Daugiau šia tema skaitykite:

Energija, išgelbėsianti pasaulį

Įsilieti į permainų procesą

Karų arba geranoriško bendradarbiavimo kelias

Komentarų nėra

Geriausias judėjimo į priekį principas

Moters dvasingumas

Pasaulinis kongresas Maskvoje, antroji pamoka

Klausimas: Kaip moteris gali pajausti dvasingumo trūkumą, jeigu ji jaučiasi laiminga ir pripildyta?
Atsakymas: Jeigu žmogus jaučiasi laimingas ir pripildytas, jam nieko daugiau nereikia. Bet jeigu jis jaučiasi laimingas, pripildytas, bet protu supranta, kad ši būsena – apgaulinga, jis turėtų skaityti ir klausyti to, kas sakoma kabalistiniuose tekstuose.
Ten pasakojama apie mūsų būsenas, kurias mes privalėsime pereiti arba per prievartą, arba savo noru. Jeigu mes skaitome kabalistinius tekstus, jeigu mes prisidedame prie bendro darbo, jeigu dalyvaujame pamokose –  anksčiau ar vėliau pajusime, jog norime kažko daugiau.
Taigi, jauskis laiminga, pripildyta, pilna džiaugsmo, bet visada veržkis  į dar didesnį pripildymą ir džiaugsmą. Tai pats geriausias judėjimo į priekį principas.

Iš 2011 m. birželio 10 d. antrosios Maskvos kongreso pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Moterys ieško prasmės

Dvasinė moters misija

Šiandien atsiskleidžia moterų dvasingumas!

Komentarų nėra

Iš kur Laitmanas viską žino?

Filmai, klipai, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Iš kur Jūs viską žinote?
Atsakau laidoje „Klausk kabalisto“ (rusų k.):

Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -80“

„Klausk kabalisto -79“

„Klausk kabalisto -78“

Komentarų nėra