Pateikti Penktadienis, 24 birželio, 2011 dienos įrašai.


Platinimas: lengvai ir be paliovos

Egoizmo vystymasis, Krizė, globalizacija, Platinimas

Žmonės pasaulyje nė nenujaučia, kad jie vieni kitų nekenčia. Jie mano, kad viskas gerai: „Aš niekam blogo nedarau, moku mokesčius, nežudau, nevagiu, esu mandagus su visais, gyvenu pagal visuomenės dėsnius – tai ko iš manęs norima?“
Mes nesuprantame, kad mūsų visuomenės dėsniai yra nukreipti prieš gamtą, prieš bendrą gamtos dėsnį, yra priešingi, griaunantys.
Mes turime pasikeisti, turime atskleisti žmonėms visame pasaulyje tikrąją sąvokų „globalumas“ ir „integralumas“ reikšmę. Reikia apie tai papasakoti kiek galima paprasčiau, pasitelkiant animaciją, filmus, istoriją, dainas ir t. t., kad žmonės sužinotų, ką reiškia gamta kaip vieninga sistema.
Ir pagal tai vartodami psichologijos terminus turime palaipsniui atskleisti, kiek mūsų tarpusavio santykiai priešingi gamtai. Juk paprastas žmogus šito nejaučia. Jis mano, kad taip ir turėtų būti. Iš tikrųjų: žmogžudžius nužudo, vagis sodina į kalėjimą, o iš mūsų ko tu nori?
Visi kaip vienas sako: „Mes nekalti!“ Kiekvienas it kokia „neužmirštuolė“. Klausaisi radiją, žiūri televizorių: kiekvienas teisus, kiekvienas kenčia labiau už kitus. „Išrinkite mane! – sako politikas. – Aš taip jus myliu, padarysiu jums tiek gero!“ Tiesa, paskui jis pagaunamas vagiant ar dar kažką darant…
Štai ir išeina, kad nejaučiame blogio. Blogis įsisąmoninamas lyginant jį su gėriu. O šiuo metu „gėris“ žmonijai – tai prigimtinė sistema. Kol nepasieksime pusiausvyros su gamta, mūsų kelias veda į pražūtį.
Juk diena iš dienos ši sistema pasireiškia kaip integralesnė, globalesnė, vieningesnė, ir reikalauja iš mūsų tapti globaliais, integraliais, vieningais, susijungusiais. O mes nesikeičiame taip, kaip reikia.
Dėl skirtingumo dviejų sistemų priešingumas sukelia mums kančias, problemas ir krizes. Jos priešais mus. Pranašai rašė apie tokius išbandymus, kurių tiesiog neįmanoma ištverti.
Tačiau kalbėti apie tai reikia švelniai, su meile, kaip su savo vaikais. Mes stengiamės paaiškinti žmonėms, kas mūsų laukia, ir kaip ištaisyti situaciją, – aiškiname švelniai, tačiau be paliovos. Tai ir yra mūsų požiūris į pasaulį.
Juk egoizmo vystymasis pasibaigė. Kaip pasekmė plinta depresija, narkomanija, savižudybės ir kitos problemos. Pasiekėme finišo liniją ir visi jau supranta, kad geriau nebus, – kad tik blogiau nebūtų. Tačiau prieš mūsų akis – ilgas nusileidimas be jokios pagerėjimo vilties. Tai ir yra ženklas, kad susidūrėme su integralia sistema.
Dabar atėjo laikas platinti kabalos mokslo. Štai kodėl Baal Sulamas rašė, kad jis laimingas, kad gimė šioje kartoje ir tuo metu, kai jau galima atskleisti šį mokslą ir ištaisyti mūsų nukrypimą nuo gamtos, kuri pagal gematriją reiškia „Dievas“.

Iš 2011 m. balandžio 15 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Gamtos smūgio amortizatorius

Pasitikti pasaulį su ugdymo metodika

Aukštesniojo pasaulio atstovai

Komentarų nėra

Kasdieninis darbas

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas: Paskutiniai trys kongresai Italijoje, Ispanijoje ir Maskvoje buvo ypatingi. Ką dabar turi daryti grupė?
Atsakymas: Kongreso pabaiga reiškia, kad dabar, būdami „kasdieninės“ būsenos, turite pasiekti šių kongresų lygį. Mes tarytum prisitraukėme prie skersinio, o dabar turime atsistoti ant jo kojomis.
Kitaip sakant, atrėmėme kopėčias į būsimą pakopą ir pakilome jomis į viršų. Štai mano dabartinė būsena:
Šiaip ne taip užsikabarojome, nes visi kartu pasistengėme kongrese. O dabar turime atsistoti ant šios pakopos visi kartu.
Tai ir yra mūsų kasdieninis darbas iki būsimo kongreso. Kai tik atsistosime visu ūgiu, kai tik įsisavinsime šią pakopą, būsime jam pasirengę.
Nereikia pravesti kongreso automatiškai, tiesiog užsibrėžus datą už mėnesio kito. Gali būti, kad jis pribręs jau po savaitės kitos arba, atvirkščiai, po pusmečio. Tai priklauso nuo to, kaip greitai įgyvendinsime, įsisavinsime mūsų pakilimo į viršų potencialą. Kiekvienas turi įsisavinti jį savyje.
Kai buvau kongrese, pakilimą man užtikrino pasaulinė grupė. Aš susijungiau su draugais ir dėl šio susijungimo pakilau į viršų.
Tačiau tai įvyko dėl bendravimo, visuomenės, išorinės aplinkos. Viduje jaučiau, kad esu pasirengęs su jais susijungti, būti kartu. Bent jau buvo tokių minučių, o gal net valandų.
Dabar gi, nejausdamas draugų įtakos, turiu tai padaryti pats: pakilti nuo kelių ant kojų. Tai rimtas, kruopštus darbas, kai jaučiu, kad gautas iš jų užtaisas gyvena manyje, padeda mano ir pasaulinei grupei platinimo darbuose, moksle – nuolat teikia energiją, kad galėčiau dirbti bendrai su jais.
Susijungimą, kuris įvyko kongrese dėl išorinės įtakos, dabar turiu atlikti aš pats.

Iš 2011 m. birželio 16 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Apie „garvežiukų“ naudą ir žalą

Kritimų neturi būti!

Kas man padės?..

Komentarų nėra