Pateikti Antradienis, 28 birželio, 2011 dienos įrašai.


Nelaukite iš kabalisto stebuklų!

Klausimai ir atsakymai, Mokytojas ir mokinys

Pasaulinis kongresas Maskvoje, pamoka Nr.3

Klausimas: Ne kartą kalbėjote, kad žmonės, kurie daug metų užsiima kabala, išoriškai visai nesiskiria nuo kitų ir jų niekaip neatpažinsi.
Tuo pat metu, ištaisę norą žmonės keičia realybę aplink save, turi visai kitą traukos jėgą. Pagal kokius išorinius požymius galima atpažinti kabalistą?
Atsakymas: Man dar teko sutikti gyvus keletą Baal Sulamo mokinių, buvau šalia jų. Man buvo 35 metai, o jiems – 75. Aš jaučiausi it kūdikis ant jų rankų. Bet niekada nemačiau, kad jie darytų kokius nors stebuklus, negirdėjau ypatingų pokalbių. Jie visi stengėsi ir iš tikro buvo labai paprasti žmonės.
Kabalistas neskleidžia aplink save jokių bangų. Žmogus, kuris pradeda girdėti kabalistą, suprasti jį, teisingai adaptuoti savyje jo žodžius, jo mintis, realizuoti savyje jo patarimus, pradeda jausti save ir pasaulį kitaip. Ne todėl, kad kabalistas daro jam įtaką, − kabalistas neveikia kito žmogaus. Negalima! Taip panaikinčiau kito žmogaus valios laisvę.
Kaip mokome vaiką? Mes visą laiką duodame jam pratimus, sakome jam, kaip reikia padaryti, bet atlikti turi jis pats – kitaip neužaugs.
Todėl kabalistas niekada nieko aplink save nekeičia ir negali nieko keisti. Štai taip! Čia nėra jokių fokusų. Nieko negalima keisti, jeigu žmogus nepasikeis.
Turiu daug giminaičių, artimųjų, draugų ir mylimų mokinių ir niekaip negaliu jiems padėti, tik dar kartą paaiškinti, dar kartą kažkokiu būdu papasakoti. Niekaip kitaip! O jeigu žmogus nusisuka nuo manęs, tai aš niekaip negaliu jo gražinti atgal. Aš taip pat jį palieku – ir viskas. Nors ir skaudu, bet nieko nepadarysi.
Negalvokite, kad kabalistas gali kažką antgamtiško, ko negali paprastas žmogus. Ne. Žinoma, priklausomai nuo savo ištaisyto noro jis plačiau atskleidžia sau šį pasaulį. Bet tik sau! Per visą istoriją buvo labai daug kabalistų, kurie nemokėjo mokyti.
Jie įgijo suvokimą, atliko ištaisymus aukštesniajame pasaulyje, sielų tinkle tarp mūsų, paruošė visą šią sistemą, kad ji būtų arčiau žmonijos, bet ne daugiau. Taip kaip mes paruošiame šiandieninį pasaulį mūsų vaikams ir anūkams, bet ne kitaip.
Neieškokite kabaloje jokių fokusų. Stebuklų nėra. Tai kiekvieno iš mūsų milžiniškas, sunkus darbas taisant save prieš mūsų prigimtį. Ir būtent tai visai žmonijai teks mūsų laikais įgyvendinti.

Iš 2011 m. birželio 11 d. Maskvos kongreso trečiosios pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Pareiga mokytis iš tikro išminčiaus kabalisto

Kaip atpažinti kabalistą?

Pasitikėk tuo, ką sako širdis

Komentarų nėra

Įleisk visus į savo širdį

Dvasinis darbas, Viena siela

Maskvos kongreso uždarymas

Viskas, ko mums reikia – savo širdyje nuolat siekti atlaisvinti vietos visiems. Mano širdis – tai mėsos gabalas, o aš turiu jos viduje rasti tokį taškelį, iš kurios padaryčiau tuštumą – sukurčiau vietą. Tai ir yra tas taškelis, iš kurio tarsi išsivystė mūsų Visata.
Juk iš tikrųjų mūsų Visatos nėra, ir nėra jokių pasaulių – visa tai mūsų jutimuose.
Taigi, jeigu mūsų širdyje pradės plėstis tokia tuštuma, tai bus tarsi naujo pasaulio atsiradimas, panašiai kaip susidarė mūsų Visata nore. Tai mums reikia padaryti.
Tegul kiekvienas pajaučia savyje tą taškelį savo širdyje ir bando padaryti aplink ją tuštumą tam, kad tilptų visi.

Iš pranešimo Maskvos kongreso uždarymo ceremonijoje 2011 m. birželio 12 d.

Daugiau šia tema skaitykite:

Šviesa ieško suvienytos širdies

Unikalus kiekvienos sielos diapazonas

Tokie skirtingi…

Komentarų nėra