Pateikti Penktadienis, 1 liepos, 2011 dienos įrašai.


Įsiklausyk į Jo balsą

Dvasinis darbas

Kūrėjas kreipiasi į žmogų kaskart, kai tik suteikiame jam tokią progą. Ir tai yra visa sėkmės paslaptis.
Jei suteiksime Kūrėjui tokias galimybes, tai pabusime greitai ir dažnai, įstengsime greičiau pasiekti didelį norą – tam tikro stiprumo liūdesį ir ilgesį, vadinamą „pasaulis-metai-siela“, t. y. susiliesime su Šviesa „tuo metu, toje vietoje, toje moteryje“, kaip parašyta apie žmogaus susijungimą su Kūrėju.
Juk norint susilieti (zivug) būtina įvykdyti keletą sąlygų. Pirmiausiai reikia teisingo noro – ne kažkokių žemiškų norų, o poreikio prilygti Kūrėjui, pirma dvasinei pakopai, pirmam susiliejimui su Juo. Tam, iš mano pusės reikia kokybiškai ir kiekybiškai tinkančio noro, reikiamos jėgos ir formos.
Neturiu norėti nieko kito, tik kad tai taptų vieninteliu mano noru, apdovanojimu, pripildymu. Daugiau nieko nereikia – tik panorėti! Juk visa kita – tai jau atlygis, už kurį dirbu. Aistringas noras, ilgesys, įtampa, siekimas išsaugoti ryšį su Kūrėju ir išsilaikyti už šio taško nepaisant visų sunkumų – tai ir yra atlygis.
Jeigu žmogus pasiekia tokią būseną, pakyla aukščiau savo egoistinio noro ir nori visą savo siekį perduoti Kūrėjui, parodyti Jam savo ilgesį, ir be to daugiau nieko neieško, – tai jis nusipelno aukštojo susiliejimo (zivug).
Ir čia padėti žmogui gali tik aplinka, kuri jį palaikys, žadins, primins, suteiks jam visas sąlygas tokiam susiliejimui, kurios bus aiškios ir svarbios. Juk Kūrėjas kreipiasi į žmogų esant menkiausiai galimybei, kurią žmogus suteikia. Tai pats svarbiausias mums taškas.
Svarbiausia – duoti Kūrėjui daugiau galimybių mus pažadinti bet kokiomis priemonėmis, nesvarbu kaip. Tebūnie tai dažniausiai – nemalonūs pojūčiai, tačiau mūsų negąsdina problemos, baimės, liūdesys ir nemanome, kad tai blogos būsenos.
Mums blogai tik jeigu atsijungiame nuo minties apie ryšį su Kūrėju, nuo lūkesčio, nuo noro. O visi kiti  vedantys prie Jo siekiai yra pageidaujami ir svarbūs, nepriklausomai nuo to, malonu juos jausti ar nemalonu.
Visų pirma, mums svarbiausia yra tiesa, o ne geri ar blogi pojūčiai, saldu ar kartu! Taip palengva pasiruošiame pirmajam susiliejimui ir galop ateiname iki jo.

Iš 2011 m. gegužės 1 d. pamokos pagal Baal Sulamo laišką

Daugiau šia tema skaitykite:

Panorėkite – ir išgirsite!

Raktas į sėkmę

Apie fantazijos naudą

Komentarų nėra

Kaip rasti savo tikrąją porą

Vyras ir moteris

Klausimas: Kas traukia vyrą prie konkrečios moters? Ar yra šios traukos dvasinė šaknis?
Atsakymas: Jeigu nagrinėsime šį klausimą mūsų pasaulio lygmenyje, tai čia žmonės patiria potraukį gyvūniniame, fiziologiniame lygmenyje.
Lygmuo „žmogus“ mumyse – tai pakopa, kurioje turime susijungti, kad atskleistume Kūrėją, kitą egzistavimo lygmenį. Todėl renkuosi sau porą ne pagal išorinius požymius (lygmenyje „siela“ fiziologinis kūnas neegzistuoja), aš renkuosi tą, kuris galės man būti maksimaliai naudingas siekiant tikslo.
Taip pat renkamės draugus, grupę ir knygas. Kiekviename žingsnyje visada renkuosi pačią naudingiausią priemonę.
Ir jeigu įsivaizduosime, kaip tuokiamasi pagal dvasinio pasaulio sąlygas, tai atsižvelgdamas į visas esamas galimybes pasirenku tą moterį, kuriai padedant pačiu trumpiausiu ir efektyviausiu keliu ateisiu į tikslą.
Ir, aišku, kad renkantis porą visi šio pasaulio privalumai netenka savo svarbos. Pats žmogus dėl savęs šitai pasirenka. Tikiuosi, kad pamatysime savo aplinkoje tokias poras.

Iš 2011 m. kovo 8 d. paskaitos auditorijoje „Kabala tautai“

Komentarų nėra