Pateikti Sekmadienis, 31 liepos, 2011 dienos įrašai.


Šiandien Vienybės diena!

Kongresai, įvykiai

Pasirenkite atsisveikinti su laiku, atstumais ir visais skirtumais!

NĖRA ATSTUMŲ – tūkstančiai draugų susirenka daugiau nei 40-yje šalių, kaip vienas žmogus!
NĖRA LAIKO – vos per keletą valandų įgyjama tūkstančio žmonių daugiametė patirtis!
NĖRA SKIRTUMŲ – jaučiama vienybės jėgą, kuri aukščiau visų apribojimų!

Vienybės dienos programa:

15:30 – 16:00 Pasiruošimas pamokai

16:00 – 17:00 Pamoka (transliacija su vertimu į lietuvių k.)

17:00 – 17:30 Pertrauka

17:30 – 18:15 Seminaras susitikimų vietoje.

18:15 – 18:45 Pertrauka

18:45 – 19:45 Pasaulinis draugų susirinkimas www.kab.tv

Komentarų nėra

Nepraleiskite laiptelių – jų dar prireiks

Dvasinis darbas

Klausimas: Kam reikėjo šių tūkstantmečių, gimimų ciklų, kančių? Juk tai, kas svarbiausia,  vyksta dabar.
Atsakymas: Malonumų troškimas privalo pereiti visus etapus ir kiekviename jų, net pačiame mažiausiame, įsitikinti, jog ši būsena niekinga, kad kelionę reikia tęsti – pridėti dar vieną noro gramą ir dar bent per milimetrą pakilti į naują kokybę.
Naujojoje pakopoje visa atrodo įstabu, bet prabėga keletas akimirkų – ir štai jau kažko trūksta, kažkas nebe taip. Vėl blogis atsiskleidžia tiek, kad pakęsti jo nebeįmanoma. Iš pradžių visa buvo puiku, o dabar nebepakenčiama, tad vėl tenka kilti į naują pakopą.
Šitaip – graudendamiesi iš malonumo iš pradžių ir persikreipę nuo kančios pabaigoje – įveikiame daugybę pakopų. Be šių įspūdžių nepajusiu šviesos ir tamsos kontrasto, neturėsiu indo, atsiradusio įsisąmoninus šias priešybes. O neturėdamas indo, negalėsiu pasisemti Begalybės Šviesos.
Todėl privalau nueiti visą kelią, daugybę tūkstančių pakopų, jausdamas kiekvienos žavesį ir nepakenčiamumą. Taip ateiname iki paskutinės laiptų pakopos, ir netgi čia, davime ir meilėje, krintam lyg kabalistas Šimonas, prieš pat išsitaisymo pabaigą tapęs „turgaus prekeiviu“.
Kokia ši būsena? Kur jis nukrito? Priešpaskutinėje, 124-ojoje pakopoje, suprato, jog ši – blogesnė už visas kitas – kaip „Šimonas iš turgaus“.  Tuomet, palyginęs ją su likusia pakopa, pakilo į tobulybę.
Kuo aukščiau pakilai, tuo blogesnė atrodo pakopa, iš kurios atėjo laikas kilti. Blogesnė tiek, jog nebeužtenka jėgų ją pakęsti.
Galiausiai, sukaupęs visus teigiamus ir neigiamus įspūdžius, pakeli juos aukštyn. Negatyvas tampa tavo indo gelme, o pozityvas – atsaku į davimą, – tu įgyji vientisą indą.
Mes tikimės kažkokio šuolio, bet šuolių nebūna. Vienerių metų vaikas iškart negali įšokti į penkerių metų amžių. Argi jis apsieis be lėto, laipsniško vystymosi?  Prarastų metų jam trūktų vėliau – visą gyvenimą. Jo suvokimas visose srityse būtų neišbaigtas. Paruošti indą būtina – nuo šito nepabėgsi.

Iš 2011 m. gegužės 13 d. pamokos pagal straipsnį „Valios laisvė“

Daugiau šia tema skaitykite:

Milijardus milijardų kartų didesnis už Visatą

Kas pasikeitė šiandien?

Dvasingumas – greičiau už šviesą

Komentarų nėra

Pradėti nuo nulio

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas: Į ką turėtume remtis savo dvasiniame kelyje, kai jau aišku, kad esmė − ne žinios?
Atsakymas: Galime remtis tik į aplinką. Žinios nieko vertos, esu pasirengęs viską pamiršti. Kaip sakoma Talmude, žmonės meldėsi, kad pamirštų visa, ką išmokę. Noriu pradėti nuo švaraus lapo, kaip kūdikis, ničnieko neturėdamas.
Tegul iš galvos „išlekia“ viskas, ką sužinojau iki šiol. Tegul net širdis pasilieka tuščia – man nieko nereikia, noriu pradėti nuo nulio, netekęs viso turto. Tik taip galime tęsti kelionę, pradėdami kiekvieną dieną iš naujo.
Atrodytų, kad knygose tiek visko prirašyta: „Atmink, žinok, nepamiršk…“ Teisingai, bet iš tiesų žmogus tobulėja, kai yra pasiruošęs „virsti nuliu“, kai neįsiklauso į esamo momento balsą.
Tik aplinka lieka mūsų nepakeičiamas ramstis.

Iš 2011 m. balandžio 26 d. pamokos pagal straipsnį „Atskleisti vieną – paslėpti du“

Daugiau šia tema skaitykite:

Priklausyti nuo aplinkos – tai būti laisvam nuo savojo ego!

Visa viltis − pasikliauti sielos jautrumu

Amžinai nauja pradžia

Komentarų nėra

Hipnozės jėga

Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra