Pateikti Šeštadienis, 6 rugpjūčio, 2011 dienos įrašai.


Globalizacija

Krizė, globalizacija

Globalizacija ir socialinė sinergetika
Nuomonė (profesorius V. Papustinas): Šiuo metu populiari frazė „Pasaulis įžengė į globalios krizės, kilusios dėl civilizacijos vystymosi, epochą…“ Šiandien nei kultūra, nei mokslas negali pasiūlyti priimtino supančio pasaulio aiškinimo. Mūsų akyse griūva nuo vaikystės įprastas žmogaus ir pasaulio kontaktas…
Socialinės savitvarkos teorijos išvados teigia, kad globalizacija yra natūrali, dėsninga, ją reikia pripažinti, priimti ir pasveikinti „organizuoto pasirengimo skydu“.

Tvarkos ir globalizacijos problemos
Nuomonė (profesorius, filosofijos mokslų daktaras V. Budanovas): Pasaulio globalizaciją, prasidėjusią ant naujojo tūkstantmečio slenksčio, sukėlė akivaizdus suvokimas, kad žmonių civilizacijos, pačios Homo Sapiens rūšies, išgyvenimo resursai yra baigtiniai. Ir, skirtingai nuo praėjusių laikų elementaraus rinkų ir teritorijų perskirstymo, šis globalizacijos procesas susietas su planetos organizmo vientisumu, ekologiniu ir etiniu imperatyvu, nebeleidžiančiu stiprioms valstybėms veikti patikrintais kolonijiniais metodais.
Žmonių visuomenė, atsiliepdama į globalų civilizacinį iššūkį, privalo įgyti savitvarkos strategiją, naujus būsimo vystymosi tvarkos parametrus.

Globalizacija kaip realus vystymosi scenarijus
Nuomonė (profesorius, medicinos mokslų daktaras V. Romanovas): „Romos klubo“ istorija – įtikinamas įrodymas, kad  žmonijos būtis katastrofiška ir jos rekonstrukcijos būdų, leidžiančių nutraukti globalią krizę, paieška – bergždžia.
Per 30 šios autoritetingos organizacijos veiklos metų jiems nepavyko patarti visuomenei, kokių priemonių ji turi imtis, kad „protingai tvarkytų savo reikalus“ ir „pasiektų globaliąją pusiausvyrą“.
„Nuolatinio vystymosi“ koncepcija kol kas realizuojasi tik įvairiose deklaracijose. Tolimesnis šios problemos  nagrinėjimas ekonomiškai išsivysčiusių šalių vyriausybių bandymus drauge spręsti globalias problemas atvedė prie  aklavietės.

Komentarų nėra

Tinklas, apimantis visą pasaulio sandarą

Kabala

Klausimas: Ką reiškia tai, kad kiekvienas iš 9 didžiojo Šimono mokinių atstovavo atskirai sfirai? Ar gali būti tokių kabalistų mūsų laikais?
Atsakymas: Dešimt kabalistų, kurių dėka parašyta knyga „Zohar“ – tai 10 pagrindinių sfirot. Kiekvienas iš jų, pažindamas savo sielos šaknį, supranta, kad priklauso vienai iš dešimties sfirų, ir tada jų vidinis susijungimas teikia tokią milžinišką jėgą, kad jie gali visiškai atskleisti Šviesą ir perduoti ją mums. Ši knyga ir vadinasi „Zohar“ pagal Šviesos, kuri šviečia viršutinėje Acilut pasaulio dalyje (GA“R de Acilut), pavadinimą.
Aš nemanau, jog šiandien mums reikalingi tokie didūs kabalistai. Jie jau viską atskleidė, apšvietė visą sielų sistemą, po to prie tos pačios sistemos prisijungė visi kiti kabalistai. Susidarė visas ištaisytas sielų tinklas bendroje kol kas dar neištaisytų sielų sistemoje.
Dabar, jeigu norime išsitaisyti, pakanka skaityti knygą „Zohar“ ir iš visų jėgų stengtis prisijungti prie jos autorių, prie jų sielų, taip pat tų kabalistų, kurie nusekė paskui juos.
Jie tapo ištaisyta bendros sielų sistemos dalimi, ir jeigu norime prie jų prisijungti, galime pasinaudoti visomis šviesomis bei jėgomis, kurios veikią jų tarpusavio sąjungoje. Taip galime pasinaudoti knygos „Zohar“ Šviesa.
Mes iš esmės jau gavome viską! Dar neišsitaisiusioje sistemoje jau egzistuoja ištaisyta sielų sistema, mes turime pačią knygą ir apskritai visą kabalos mokslą, kurį studijuojame pagal Baal Sulamo metodiką. Šito pakanka!
Suprantama, dar bus naujų atskleidimų, ir mes vis daugiau aiškinsime ir geriau suprasime, kas parašyta šioje knygoje. Bet iš aukščiau jau gavome viską, kad galėtume pabaigti savo ištaisymą.
Kabalą studijuoja grupėje. Kiekvienas žmogus pasaulyje, jaučiantis, kad turi ištaisyti savo sielą, ir siekiantis atskleisti savo egzistencijos tikslą, savo gyvenimo šaknį bei jo priežastis, galiausiai pateks į šį tinklą – į vieną iš mūsų grupių.
Ten jis pradeda suvokti, kuo mes užsiimame ir kaip atskleisti savo sielos šaknį, kaip atverti dvasinę sistemą, kurioje esame, bet kol kas nesąmoningos būsenos. Kaip gi suvokti šią sistemą?
Kai ateiname į grupę ir pradedame mokytis, pradžioje matome žmones. Tačiau kurį laiką pasimokę, pradedame suprasti, jog tai ne žmonės, o vidinis jungiamasis tinklas, kuris mus susieja.
Ši sistema kol kas neištaisyta, o mes bandome joje atskleisti kokį nors ryšį, ieškome jėgos, kuri mus ištaisytų, padarytu vienu žmogumi su viena širdimi, atvestų prie meilės artimui, prie laidavimo, tarpusavio susijungimo.
Šis abipusis veržimasis vienas prie kito, siekiant širdžių susijungime atskleisti tarpusavio ryšį, leidžia mums pajusti tinklą. Mes jaučiame, kad jis egzistuoja. Staiga pradedame jausti jo buvimą. Tada šioje jungiančioje sistemoje matome save bei visus tuos didžiuosius kabalistus, kurie priklauso šiam tinklui kaip ištaisyti elementai ir palaiko jį, įleisdami Šviesą į šią sistemą, maitindami ją jungimosi, meilės, bendro visų jos elementų dalyvavimo šviesa.
Nesvarbu, kaip sėdime kartu: fiziškai ar virtualiai. Svarbu tai, kad jaučiamės kartu ir norime įsijungti į tą pačią sistemą, prisijungti prie kabalistų. O jeigu skaitome knygą „Zohar“, tai iš šių sielų, iš jų ištaisyto tinklelio traukiame maistą, jėgą, supratimą, dvasinį pajutimą tarytum vaikai iš suaugusiųjų. Tai mums duoda galimybę patiems įsijungti į šią sistemą ir pasiekti bendrumą, ryšį, nuolaidumą, savęs anuliavimą ir visų tarpusavio susijungimą.

Iš 2011 m. gegužės 17 d. televizijos laidos, skirtos Lak ba Omer šventei

Daugiau šia tema skaitykite:

Ant didžiųjų kabalistų rankų

Kas slypi kabalistų tekstuose

Kaip paveldėti „tėvų nuopelnus“

Komentarų nėra