Pateikti Penktadienis, 12 rugpjūčio, 2011 dienos įrašai.


Paklausykite, juk jūs protingi žmonės…

Krizė, globalizacija

Problema ta, kad streikuojantys dar nesupranta, kad viso nepasitenkinimo priežastis – netgi ne tai, kad nėra už ką gyventi, o ateities vilčių praradimas. Žmogus nejaučia, kad rytoj jo laukia kažkas šviesaus. Ir reikia paaiškinti, kad rytojaus nebus, jeigu tai tęsis! Juk taip tik greičiau naikiname pasaulį.
Pasitelkę protą turime subalansuoti savo egoizmo blogį ir suprasti, iš kur kyla visos problemos ir kodėl. O protestuotojai tai puikiai sugeba, tai protingi, išsilavinę žmonės. Jiems tereikia paaiškinti, kad toks protestas – ne sprendimas.
Ir ne todėl, kad aš studijuoju kabalą ir todėl noriu visiems įpiršti jos principus. Bet pažiūrėkite patys ir įsitikinkite, kad išeities nėra! Sakau tai kaip mokslininkas.
Kas iš to, kad jūs sukelsite perversmą ir nuo vilko užšoksite ant meškos? Na, buvo viena vyriausybės galva, bus kita – ir kas pasikeis? Bus tik blogiau. Pažiūrėkite, koks ekonominis nuosmukis dėl pastarųjų riaušių ištiko Egiptą, Libiją ir kitas valstybes.
Tai sąmoningai vykdo svetimos išorinės jėgos, kurios griauna vieną šalį po kitos, kad pačios išlaikytų tam tikrą pusiausvyrą. Jos nesupranta, kad galų gale šis bumerangas grįš joms pačioms.
Bet niekur nieko neįmanoma pasiekti griovimu ir maištu. Juk tu nori statyti, o kaip statyboms padės vitrinų daužymas ir riaušės? Tai nieko neduos, juolab, kad protestuotojai nesiūlo jokio sprendimo.
Norint rasti sprendimą, reikia subūrus žmones, kurie užsiima politika, ekonomika, švietimu, susėsti visiems kartu prie vieno stalo ir sudaryti pokyčių programą. Arba atsinešti savo programą, bet konkrečią ir detalią!
O šiandien tikrindami programas matome, kad nė vienoje pasaulio vietoje jos negali būti įgyvendintos. Tiesiog nėra tokios galimybės! O priežastis ta, kad šiandienos pasaulis ėmė veikti integraliai, it tarpusavyje susijusi sistema. O mes visi vis dar bandome dirbti pagal senas programas, buvusias iki pasauliui susijungiant į vientisą sistemą.
Todėl šiandien nė viena šalis nesugeba valdyti savo ūkio, ir visi kartu taip pat negali susidoroti. Niekas nieko negali, jokios šalys ir valdžios. Ir tam nėra jokio kito sprendimo, kaip tik priartėti prie gamtos. Mes turime pradėti elgtis taip, kaip ji, turime tapti irgi integraliais ir susijusiais su visais kitais ir su aplinka vienoje sistemoje
O iki tol neturėsime nei jausmo, nei proto rytojui sukurti. Ir dabar klausimas tik toks, kiek mums reikės kentėti, kad tai suprastume. Kiek smūgių teks iškęsti, kad panorėtume išgirsti!

Iš 2011 m. rugpjūčio 12 d. pamokos pagal knygą „Zohar“

Daugiau šia tema skaitykite:

Naujam pasauliui reikalingas naujas žmogus

Atsisveikinimas su senuoju pasauliu

Pasaulio stipriųjų bejėgiškumas

Komentarų nėra

Kaip paklusnus molis meistro rankose

Kūrėjas, Realybės suvokimas

Neįsivaizduok, kad Kūrėjas kažkur toli, kažkur tolimuose pasauliuose ir egzistuoja atskirai nuo tavęs. Viskas yra tik mūsų nore, viskas atsiskleidžia mumyse.
Mums tik atrodo, kad visa realybė, išskyrus mus pačius, egzistuoja kažkur išorėje ir skirstosi į skirtingus sluoksnius: negyvasis, augalijos, gyvūnijos, žmogiškasis – artimesnius arba tolimesnius mums. Tačiau viskas yra mūsų noro viduje.
Žmogui tik atrodo, kad tai ne jo, kad tai svetima. Ir ši painiava duota tikslingai, kaip sudužimo rezultatas. Tačiau jeigu jis pradeda dirbti, kad pasiektų davimą, tai palaipsniui priklausomai nuo jo pasiruošimo duoti ir atsisakyti egoizmo, ima jausti tas pasaulių sistemos dalis, kurios atrodė svetimos ir esančios išorėje: negyvąją gamtą, augaliją, gyvūniją, žmones.
Viskas, pasirodo, priklauso jam – tik dėl neištaisyto suvokimo atrodė jam kaip svetima.
Taip Kūrėjas esant įvairioms galimybėms pažadina žmogų savo šaukimu ir dūriais, ir žmogus vis jautriau atsiliepia į davimą. Reikia tik tiksliai įvykdyti nurodymus. Todėl Tora vadinasi „instrukcija“ (oraa), kad išnaudotume visus duomenis šiame priemonių pasaulyje: mokytoją, mokslą, grupę – ir pakiltume iš jo.
Tegu žmogus nesupranta, ką darąs, o tiesiog stengiasi it mažas, žaidžiantis vaikas. Tačiau, jeigu labai nori pajausti dvasinį pasaulį ir pasiruošęs anuliuoti save prieš mokytoją, grupę, pamokas, kad jų padedamas pasikeistų, taptų paklusnus molis jų rankose, – tai pajaus jame vykstančius pokyčius.
Žmogus nežino, iš kur jie ateina. Kabalistai sako, kad ateina iš supančios Šviesos. Tačiau mes nejaučiame supančios Šviesos, nes ji netampa vidine ir jos poveikį pastebime tik pagal jos veikimo rezultatą. Staiga imame daugiau suprasti ir daugiau jausti, esame pasiruošę būti arčiau davimo, mokytojo ir grupės.
Taip veikia supanti Šviesa, ir viskas priklauso nuo mūsų jautrumo šiems pasikeitimams, kuriuos turime praeiti. Aš privalau norėti, kad jie vyktų tiesiog manyje, mano noro viduje – kad manyje įsivilktų Kūrėjo pavidalas, duodančiojo pavidalas ir noras mėgautis įgautų davimo formą.
Taip pasieksiu susiliejimą – savyje pajausiu, kad susilieju su Kūrėju. Ne aš patenku pas Kūrėją ir esu Jame, o Kūrėjas yra manyje. Todėl jis ir vadinasi Kūrėju (Bo-Rė) – „ateik ir pamatyk“.

Iš 2011 m. liepos 8 d. pamoką pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvi kūrimo sumanymo pusės

Kaip pažinti Kūrėją?

Kūrėjas – kūrinio viduje

Komentarų nėra

Norvegijos pamoka

Egoizmo vystymasis, Krizė, globalizacija

Nuomonė (Žakas Attali, politologas, ekonomistas, rašytojas): Nacionalizmas nemėgsta užsieniečių, o kaip žinoma, internacionalizmas – viena iš sudėtinių europietiškosios demokratijos dalių.
Egoistiškoji Europa nėra pasiruošusi skirtis su savo komfortu, nėra pasiruošusi dalintis savo gėrybėmis. Dėl to auga neapykanta ir prievarta svetimtaučiams.
Replika: Neapykantos jokiomis priemonėmis nesuanaikinsi. Yra tik viena visų problemų priežastis – mūsų egoizmas, ir tik vienas sprendimas – ištaisyti jį į priešingą savybę.
O visas problemas reikia matyti ne kaip problemas, o kaip būsenas, verčiančias mus išsitaisyti, pakilti į kitą mūsų vystymosi pakopą, į harmonijos su visa aplinka būseną. Būtent taip mes pradedame suvokti gamtos ir savo pačių amžinumą bei tobulumą!

Daugiau šia tema skaitykite:

Žlugimo riba ar naujos pakopos slenkstis?

Bendros rinkos kaina

Egoizmas – prie raudonos linijos

Komentarų nėra

Kur mus veda gamta?

Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra