Pateikti Penktadienis, 19 rugpjūčio, 2011 dienos įrašai.


Išmokti gyventi pusiausvyroje su gamta

Kabala, Krizė, globalizacija

Klausimas: Kas yra gamta ir ką reiškia būti pusiausvyroje su ja?
Atsakymas: Mes egzistuojame gamtos viduje. Mus veikia daugybė parametrų – temperatūra, slėgis, įvairūs svyravimai, bangos, radioaktyvumas ir kita. Mes turime išlaikyti pusiausvyrą su visais šiais gamtos reiškiniais.
Toks fizikos dėsnis: kūnas, palaikantis pusiausvyrą su supančia aplinka, yra pačios komfortiškiausios būsenos. Kai temperatūra, slėgis ar kiti parametrai šiek tiek pakyla – man blogai, šiek tiek nusileidžia – taip pat blogai.
Esu taip sukurtas, kad gamtoje galiu būti tam tikruose rėmuose, ir juose turiu tapti toks, kaip supanti gamta. Kitaip tariant, žiemą turiu apsirengti, kad išlaikyčiau kažkokią pusiausvyrą su ja. Vasarą – atvirkščiai. Ir taip toliau. Tai – kalbant apie mūsų matomą dalį.
Tačiau egzistuoja ir mūsų nematoma gamtos dalis. Ji susideda iš norų dėsnių, iš pageidautino mūsų vystymosi dėsnių, t. y. iš moralinių įstatymų. Žmogus turi atitikti ir juos, turi išlaikyti pusiausvyrą su šiais dėsniais.
Šių dėsnių neišmanome. Šiame pasaulyje laikome save tokiais gerais: teikiu kažkam labdarą, padedu vargšams, nieko neskriaudžiu, tvarkingai moku mokesčius, pervedu senutę per gatvę ir taip toliau – darau viską, ką tik įmanoma įsivaizduoti. Šito maža? Tai ne šiaip maža, tai visiškai neturi reikšmės, nes aš darau vien tai, ką galvoju ir suprantu savo egoistiniu protu.
Norėdamas daryti tai, kas iš tiesų reikalinga, turiu išstudijuoti pačią gamtą ir siekti jai prilygti. Tik šio vieno dėsnio – panašumo dėsnio turiu laikytis. Kiekvieną dieną keičiuosi, augu, tampu kitoks. Vadinasi, kasdien, nuolatos turiu taisyti, koreguoti savo pusiausvyrą su gamta.
Tam pirmiausia turime išstudijuoti, kokius reikalavimus mums kelia gamta arba Kūrėjas (nesvarbu, kaip  įvardinsime), kiek atitinkame ar neatitinkame šių reikalavimų, ir kaip siekti darnos su gamta.
Visa tai mums pasakoja kabalos mokslas: kas yra mus supanti gamta, kas esame mes, kiek neatitinkame gamtos, pagal kokius parametrus ir kaip siekti pusiausvyros su ja. Tai ir yra visas mokslas.

Iš 2011 m. liepos 31 d. virtualios pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Žmogiškoji teritorija

Žmonių vienybė tarsi pusiausvyros viršūnė

Ką reiškia būti Kūrėju?

Komentarų nėra

Nulipdyti iš savęs Žmogų

Dvasinis darbas

Klausimas: Kalbame apie meilę artimui kaip sau pačiam. Tačiau kaip galima įsivaizduoti draugus aukščiau savęs, jeigu akivaizdu, kad tu geresnis už juos?
Atsakymas: Kiekvienas žmogus įsitikinęs, kad yra geresnis už kitus. Net jeigu to neįsisąmonina, tačiau bet kuriuo atveju yra taip. Be abejonės, kiekvienas galvoja, esąs geresnis už kitus, daugiau suprantantis, labiau išsitaisęs.
Taip tarp mūsų reiškiasi sudužimo jėga, kuri verčia jaustis geresniais už kitus. Žmogus pamiršta, besąs Kūrėjo rankose it beformė medžiaga, tartum molio gabalas, ir viskas, kas yra jame, jo norai ir mintys, − ateina jam iš Kūrėjo.
Viena, kas gali atsirasti toje medžiagoje kaip jo asmeniškas veiksmas, – tai siekis užmegzti ryšį su „artimu“. Tokiu atveju ta beformė masė įgauna „Žmogaus“ formą – panašią į Kūrėją.
Tik šis siekis supanašėti su Kūrėju „molio“ viduje gali būti asmeninis. Kada ir kokiomis aplinkybėmis jis tampa asmeninis? Su sąlyga, kad šis „molio gabalėlis“ veikia, kad su kitais „gabalėliais“ susijungtų į ypatingą formą, vadinamą „Žmogumi“, – į tarpusavio davimo formą, kurioje visi iš savęs nori nulipdyti Žmogų, įgauna jo formą – kažkokią bendros skulptūros dalį.
Be to, visa, kas gimsta juose ir tarp jų, – duota iš aukščiau, priklausomai nuo sąlygų ir problemų, kurias jiems teks išspręsti. Todėl visa, kas vyksta, ir kas dar vyks ateityje, − visa duodama iš Aukščiau. Ir iš medžiagos pusės galimas tik vienas nedidelis veiksmas – pakopa po pakopos, jungiantis su į save panašiais įgyti Kūrėjo formą – tapti „Žmogumi“.

Iš 2011 m. liepos  20 d. pamokos pagal knygą „Zohar“

Daugiau šia tema skaitykite:

Pasaulis, kuriame „Nėra nieko kito, išskyrus Jį“

Kaip paklusnus molis meistro rankose

Savęs anuliavimo menas

Komentarų nėra

Pamokos rezultatas

Dvasinis darbas, Grupė, Kabalos mokymasis, Laidavimas

Klausimas: Straipsnyje „Laidavimas“ Baal Sulamas rašo, kad turime veikti negaudami jokio užmokesčio, jokio atlygio, be jokių savanaudiškumo priemaišų. Kaip liautis laukus apdovanojimo, ir gerų rezultatų?
Atsakymas: Jūs turite priemones: kabalistinę metodiką, kuri vadinasi „Tora“, ir grupę. Jeigu norite suvienyti visą grupę ir joje kaip teisingą pavyzdį visiems sukurti būsimą pasaulį, tai padarykite tai.
Kaip jums susivienyti? Pasitelkus Torą. Šviesa, kuri yra joje, grąžina į Šaltinį. Kiekvienas turi jausti, kiek jis atskirtas ar kiek susivienijęs su kitais. Kiekvienas turi stengtis visą laiką tikrinti save, ar duoda tam impulsą.
Galiausiai, mokantis būtinas mūsų siekis. Kur malda pamokos metu? Kur malda, kuri pastūmės mus susivienyti?
Yra bendras tinklas, tačiau jo siūlai nutraukti, ir mes juos turime sujungti. Mes ateiname į pamoką, kad išnagrinėtume nutrauktus tarpusavio saitus ir suprastume, kaip juos vieną su kitu supinti. Štai kokių rezultatų turime tikėtis iš pamokos. O ar laukiame jų?

Iš 2011 m. liepos 18 d. pamokos pagal straipsnį „Laidavimas“

Daugiau šia tema skaitykite:

Atiduoti draugams visą save

Svarbiausias pamokos tikslas

Viską sprendžiame mes!

Komentarų nėra