Pateikti Penktadienis, 26 rugpjūčio, 2011 dienos įrašai.


Visas kūrinio dalis sujungti į vieną sistemą

Dvasinis darbas, Platinimas

Kaip sutvarkyti aktyvų ryšį tarp mūsų? Tai ir yra pagrindinė mūsų užduotis, juk nuo to viskas priklauso! Jeigu suprasime, kaip teisingai tarpusavyje susijungti, grįšime į Begalybės pasaulį, kuriame esame tarpusavyje susieti į vieną sistemą, ir pasieksime amžiną ir tobulą gyvenimą.
Kabalistai, kurie praėjo šį kelią ir atskleidė tai, ką mums teks atskleisti, jie it mažiems vaikams aiškina mums, nepažįstantiems šio pasaulio, kad egzistuoja didžiulis bendras kūrinys, o šiame kūrinyje yra tokios dalys, kurios siekia atskleisti aukštesniąją būseną. Šis siekis kyla jiems kaip gyvenimo prasmės klausimas, nes jie nejaučia, jog mūsų pasaulyje, mūsų lygmenyje yra tikslas.
Dėl ko gyventi? Kad daugiau ar mažiau patogiai egzistuotum? Aš nenoriu gyventi kaip gyvūnas, kuris gyvena nesusimąstydamas, aš noriu daugiau! Kaip šito pasiekti? Kaip sužinoti, dėl ko aš gyvenu, iš kur atėjau, kokį procesą turiu praeiti savo gyvenime? Ar galiu daryti įtaką savo likimui? Kas manęs laukia?
Aš tikrai žinau mirsiąs, jei jau gimiau, − bet kokią tai turi prasmę? Ar yra kažkas po mano mirties?
Žmonės susikūrė sau religijas, rojų, pragarą ir kiekvienas įsivaizduoja tai savaip. Jeigu egzistuoju šiame pasaulyje kaip gyvūnas, kodėl tai turi turėti tęsinį? Kuo žmogus skiriasi nuo gyvūno, kurį vartojame maistui? Ką jis nuveikė savo gyvenime, be to, kad palaikė savo egzistavimą, stengdamasis jį padaryti kuo malonesnį? Žmogus neturi jokio pranašumo gyvūno atžvilgiu.
Žmonės, keliantys šiuos klausimus, − tai žmonės su tašku širdyje, kurie negali pasitenkinti savo įprastu gyvenimu. Jie nori žinoti gyvenimo ir visko, kas vyksta priežastį, jie nori suprasti, kaip sudaryta gamta bei visa pasaulių sistema, dėl kokio tikslo visa tai egzistuoja.
Kūrinys sudarytas iš daugybės dalių, kurių dauguma neturi taško širdyje ir nekelia sau gyvenimo prasmės klausimo. Bendros kūrinio sistemos viduje karaliauja aukščiausia Šviesa, kuri pripildo visas jos dalis. Ką gi turime daryti mes, būdami tarp milijonų žmonių, kurie jaučia krizę ir klausia, kodėl tai vyksta?
Jie klausia šito, nes nori geriau žinoti, o mes klausiame apie gyvenimo prasmę, nes norime pažinti jo paslaptį. Todėl aukščiausia Šviesa mus suvienija mus, nepaisant didelių atstumų tarp mūsų. O kad galėtume susivienyti vieni su kitais, atsirado internetas.
Pradėję vienytis kuriame visas kūrinio dalis tarpusavyje siejančią sistemą, panašią į žvejų tinklą.
Jeigu teisingai tarpusavyje sąveikausime ir platinsime kabalos mokslą visiems kitiems, jie turės prisijungti prie mūsų, nes mes žinome, kaip spręsti krizės problemą, o jie – ne. Mes žinome kaip vienytis, o jie nežino, nes jie neturi šios teigiamos jėgos – taško širdyje.

Iš 2011 m. birželio 4 d. „UNIDOS“ kongreso antrosios pamokos (Madridas)

Daugiau šia tema skaitykite:

Aukštesnioji programa laukia tavo dalyvavimo

Gyventi bėgant nuo prasmės

Pernelyg užsitęsęs maratonas

Komentarų nėra

Patikrink save

Dvasinis darbas

Klausimas: Kaip patikrinti save: įdedi pakankamai pastangų ar ne?
Atsakymas: Paprastai pastangos dedamos aukščiau žinojimo, aukščiau proto. Nors žmogui atrodo, kad visa tai nepaprastai sunku ir neįmanoma, ir kad viskas jam atsibodo. Jis jau netiki nei mokytoju su visais jo „kaprizais“, nei Kūrėju, kuris yra paslėptas ir neaišku, ko jis iš manęs norįs. Ir grupei jis turi daug pretenzijų – kiekvienam žmogui atskirai ir visiems kartu.
Tačiau nepaisant viso to, reikia pasakyti, kad tai vaizdas, kurį matau pagal savo ydas, savo egoizme! Bet iš tiesų esu Begalybės pasaulyje. Ir grupė – tai tos sielos, su kuriomis esu visiškai susijungęs! O mokytojas – tai ta dalis, kuri yra aukščiau mūsų ir veda mus, kad susijungtume su likusiomis, jau ištaisytomis sielomis, idant kartu ištaisytume tas sielas, kurios dar nėra išsitaisiusios. Ir Kūrėjas atsiskleis tarp mūsų, nes Jis tik laikinai yra paslėptyje mūsų pačių naudai.
Jeigu žmogus suvoks šią būseną teisingai ir supras, kad šis pasaulis – įsivaizduojamas, ir kad reikia kiaurai jį, per šį iliuzinį vaizdą prasibrauti į gilumą, iki vidinės formos, kad ten atskleistų rišančius siūlelius, kaip kad siuvinio išvirkščioje pusėje, – tada jis galės viską sudėlioti į savo vietas ir pareikalauti, kad jį pakeistų.
Jis atvers tobulybę būdamas visiškoje harmonijoje su visais norais, t. y. su grupe ir su Kūrėju – davimo savybe. Jis pajaus, kad taip pasiekė tobulybę ir be šito nieko kito nėra ir nereikia, o ir jis nenori, juk jam tai pati tobuliausia būsena!

2011 m. liepos 24 d. pagal straipsnį iš knygos „Šamati“

Daugiau šia tema skaitykite:

Atlygis už davimą

Kaip tapti dvasiniu embrionu

Gėda netapti žmogumi

Komentarų nėra

Meilės formulė

Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra