Pateikti Šeštadienis, 27 rugpjūčio, 2011 dienos įrašai.


Kas yra lygybė?

Viena siela

Klausimas: Kas yra lygybė?
Atsakymas: Lygybė – tai, kai kiekvienas iš mūsų turi vienodas galimybes – sąlygiškai vienodas, individualiai lygias galimybes teisingai išreikšti save bendroje integralioje sistemoje: gauti ir duoti, būti pusiausvyroje su visais likusiais.
Širdis lygi plaučiams, kepenims, inkstams, kojoms, rankoms ir t. t. Kuo? Tuo, kad jie visi teisingai tarpusavyje sąveikauja. Tuo visi lygūs, bet kiekvienas individualiai dirba bendram labui – ir todėl organizmas gyvena!
Aš nekaltas dėl to, kad gimiau ir priklausau, tarkim, inkstams, o tu širdžiai, o jis plaučiams, o kitas dar kažkam. Šiuo atžvilgiu kiekvienam iš mūsų duota savo. Bet jeigu mes tarpusavyje darniai bendradarbiaujame, tai kiekvienas prilygsta visiems likusiems ir nėra to, kuris mažesnis ar didesnis. Mes realizuojame savo įgimtą potencialą, kurio patys nesirinkome.
Kiekvienas gimėme su įvairiais polinkiais, skirtingose šeimose. Turime kitokį išsilavinimą, auklėjimą, skirtingai suvokiame pasaulį, skirtingai į jį žiūrime, kiekvienas savaip save suvokia. Bet jeigu kiekvienas iš mūsų realizuoja save harmonijoje su likusiais, – tai šitai vadinama lygybe.

Iš 2011 m. rugpjūčio 14 d. TV programos „Klausk kabalisto“

Daugiau šia tema skaitykite:

Lygybė bendroje šeimoje

Penklinė viena – melodijos skirtingos

Sveikos visuomenės paslaptis

Komentarų nėra

Kas yra „abipusis laidavimas“

Laidavimas

Klausimas: Kas yra „abipusis laidavimas“ ?
Atsakymas: Abipusis laidavimas – tai toks mūsų tarpusavio ryšys, kai turiu žiūrėti į visus likusius žmones, kaip į savo šeimos narius.
Sunku įsivaizduoti, kad tai įmanoma, bet viduje vystydamiesi privalome pasiekti tokią būseną, kai kiekvienas žmogus žemėje jaus visą pasaulį tarsi šis būtų jame.
Juk kaip aš jaučiu šeimą? Savyje jaučiu kiekvieną šeimos narį, jie kaip mano visuma. Jaučiu kam ir ką turiu duoti, kuo pasirūpinti, ką palaikyti. Turiu senyvus tėvus, turiu vaikus, anūkus, žmoną, namą, išlaidas, įsipareigojimus, skolas, kažkas serga, kažkam reikia padėti ir t. t.
Pagal tai, mūsų šeimyninio pasitarimo metu, atsižvelgdami į kiekvieno poreikius, sudarome prioritetų sąrašą, tų poreikių svarbą: ką reikia padaryti pirmiausia, ką antroje vietoje, trečioje ir t. t.
Jeigu veiksime turėdami tokį požiūrį į pasaulį − kaip į vieną šeimą, tai kiekvienas iš mūsų taps harmoninga šio pasaulio dalis. Gamta mus prives prie šios būsenos – arba smūgiais, arba mums patiems suprantant.

Iš 2011 m. rugpjūčio 14 d. TV programos „Klausk kabalisto“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kas yra abipusis laidavimas?

„Viena šeima“ – ne utopija!

Laidavimas – raktas į naująjį pasaulį

Komentarų nėra

Abipusis laidavimas – visam pasauliui

Krizė, globalizacija, Laidavimas

Klausimas: Skaitau straipsnių, kuriuos pateikia judėjimas „Laidavimas“, atsiliepimus, ir dauguma kalba, kad jūs tiesiog norite išplėsti savo pasekėjų ratą, neva „kabala jau nekabina, ir todėl Laitmanas dabar pradėjo naują judėjimą“.
Atsakymas: Man patinka tokie aštrūs klausimai ir atsikirtimai – aš juk siekiu, kad mano nuomonę suprastų. Kabala – tai pasaulio ištaisymo metodika, kuri pateikiama kiekviename žmonių visuomenės lygyje:
– yra žmonių, kurie domisi dvasiniu tobulėjimu.
– yra žmonių, kurie domisi ėjimu pirmyn, nes jiems svarbu saugiai, ramiai gyventi – jiems ir jų vaikams.
– yra žmonių, kuriuos visa tai labai mažai domina. Jiems įdomu tik kaip gerai, normaliai pragyventi: dabar jaučiuosi patogiau, ir mano užduotis – išsaugoti šį komfortą arba pagal galimybę jį padidinti.
Vienų žmonių siekiai tik asmeniniai, kitų − visuomeniniai. Yra žmonių, kuriuos traukia valdžia, šlovė, žinios, turtai, kitaip tariant, jų poreikiai didesni nei paprasto žmogaus.
Ir kiekvieno žmogaus savybės, norai nustatyti jo esmės, toks jis gimė. Ir todėl aš, kaip studijuojantis žmogaus prigimtį ir visuomenę žmogus, niekam nereiškiu jokių pretenzijų ir puikiai suprantu, kad tik tie žmonės, kurie užsiima kabala arba kuriuos domina kabala, – jie ir ateis į kabalą.
O tie žmonės, kurie šių siekių neturi, kad ir kiek aš jiems pasakočiau apie kabalą, jie neateis. Tačiau jie pamatys, kad abipusis laidavimas – tai tas įrankis, su kuriuo šiandien galime ištaisyti krizę: ir vidinę krizę žmoguje, ir jo šeimoje, valstybėje bei pasaulyje.
Aš noriu, kad jie sužinotų kaip tik šitai. Ir kiekvienas priklausomai nuo jo vidinio klausimo, poreikio užims savo vietą savęs ir žmonijos ištaisymo hierarchijoje.
Todėl čia nėra jokių mėginimų įtraukti žmones ten, į ką jie nereaguoja. Neįmanoma to padaryti. Tai nėra įprastas politinis judėjimas, kur galima suvilioti žmogų kažkokiais tikslais: „nueisime, užkariausime, atimsime iš kitų ir pasidalinsime tarpusavyje“ ir taip toliau.
Priešingai, tai judėjimas, kuris remiasi tik bendru visų visuomenės narių sutikimu. Todėl jame dalyvauja kiekvienas. Kitaip tariant, praktiškai prie abipusio laidavimo privalės prieiti kiekvienas žmogus pasaulyje, tačiau tik tiek, kiek nuo pat pradžių jis turi tam prigimtinių savybių, įgimtų polinkių, gabumų.

Iš 2011 m. rugpjūčio 14 d. TV programos „Klausk kabalisto“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kelyje į galutinį pasaulio ištaisymą

Partnerystė su Kūrėju

Laidavimas – raktas į naująjį pasaulį

Komentarų nėra