Pateikti Sekmadienis, 28 rugpjūčio, 2011 dienos įrašai.


Į vienybę – taikiuoju keliu

Krizė, globalizacija, Pasaulio problemos

Klausimas: Koks Jūsų požiūris į šiandienos įvykius, tiksliau, į jų tendenciją? Į tai, ko dar nebuvo prieš keletą dienų, kalbant apie Angliją, Čilę?
Gaila, bet greitai betvarkės liepsnose atsidurs visas pasaulis, juk tam, kas vyksta, vaistų nėra, ir niekas jų neras. Kodėl Jums nepalaukus – pamatys, kad jokios priemonės nepadeda ir sutiks mūsų klausytis?
Juk istorikas Gordonas Braunas, dar būdamas Didžiosios Britanijos ministru pirmininku, ir daugelis kitų įtakingų veikėjų, jau prieš daugelį metų kalbėjo, kad pasaulis – vientisas, suprato, kad tik visų žmonių susivienijimas atneš į šį pasaulį visų problemų, krizių sprendimą. Kodėl jie šių klausimų nesprendė taip, kaip Jūs – vienydami žmoniją, įvesdami naują auklėjimą, propaguodami tarpusavio laidavimą?
Atsakymas: Per visą istoriją žmoniją pirmyn stūmė individualiai besivystantis kiekviename iš mūsų egoizmas – mes veržėmės jį realizuoti ir užpildyti. Toks buvo visas mūsų egzistavimas. Šiais laikais gamta mus valdo ne vystydama egoizmą – jis pasiekė savo ribą, ir jau 50 metų rodosi mums kaip išsisėmęs.
Mūsų egoizmas tapo susijęs, todėl pradedame matyti savo tarpusavio ryšius su kitais. Vadiname tai „globaliu pasauliu“. Iš tikrųjų, ne pasaulis, bet mes tapome globalūs. Todėl, kaip tvirtina mokslininkai, esame priversti taisytis ne individualiai, o būtent globaliai – taisyti tarpusavio ryšius.
Štai čia ir sustojo visi pasaulio mokslininkai – niekas pasaulyje nežino, kaip tai daryti. Kuo didesnė pasaulyje bus betvarkė, krizė – tuo didesnio reikės ištaisymo.
Tapęs integraliu (susijusiu), pasaulis tapo valdomas dviejų jėgų – ne tik egoizmo jėgos iš užnugario, kuri per visą savo istoriją sistemingai pagal gamtos programą stumia mus iš nugaros, bet dar ir tikslo traukos jėgos – savo suvienytos būsenos. Tačiau šią jėgą turime priversti veikti mus – kaip mažas vaikas, jeigu nesiveržtų tapti suaugusiu, liktų gyvūnu.
Eiti pirmyn, susijungti skatinančiai jėgai sužadinti skirta kabalos metodika. Kitaip mus iš nugaros spaus tik viena neigiama jėga, kuri sukels dideles, visaapimančias kančias, net karus. Todėl kabala atsiskleidžia būtent tokiu metu. Apie tai kalba visi kabalistai – paskaitykite Baal Sulamo straipsnius, pvz.: „Toros dovanojimas“, „Laidavimas“, „Taika pasaulyje“.
Be to, turime prisiminti: kuo didesnes kančias sukelia stumiamoji jėga, tuo pasauliui labiau reikalinga jėga, traukianti į priekį, kad judėtume pirmyn, į susijungimą ne per kančias, o taikiai  viliojant gerajai jėgai.
Kadangi būtent Izraelio tauta susikūrė žmonių susijungimo metodikos, raginančios „pamilti artimą, kaip save patį“, pagrindu, tai joje net po moralinio nuosmukio liko „altruizmo genas“, kuris gali pažadinti spartinančią, viliojančią pirmyn, į vienybę, jėgą. Jeigu jis jos nepažadina, o pasaulis į tikslą juda vejamas kančių, tuomet teisios pasaulio tautos, tvirtinančios, kad pasaulio kančių šaltinis yra Izraelio tauta.
Ne ji pasirinko būti ištaisymo metodikos vedle, todėl ji nepajėgi atsiriboti nuo šios misijos. Pasaulio tautų kančios lems tokį spaudimą ir pyktį Izraelio tautai, kuris įpareigos ją būti pasaulio ištaisymo vedle.

Daugiau šia tema skaitykite:

Abipusis laidavimas – visam pasauliui

„Viena šeima“ – ne utopija!

Laisvo pasirinkimo pakopos

Komentarų nėra

Susitikimo vieta – Torontas

Kongresai, įvykiai

Klausimas: Už kelių savaičių Toronte įvyks kabalistinis kongresas „Mes atsakingi už pasaulį“. Sakykite, ar labai svarbu fiziškai jame dalyvauti, ar pakanka prisijungti virtualiai?
Atsakymas: Manau, kad visiems, kurie gyvena Šiaurės Amerikoje ir turi galimybę Toronto kongrese dalyvauti, atvykti prasminga. Tai didžiulis kongresas, vyksiantis ypatingu metu, kai pasaulis taip sparčiai keičiasi.
Verta kiek galima labiau susibūrus būti kartu, todėl būtų puiku, jeigu kongrese dalyvautų kiek galima daugiau žmonių. Tai bus galinga jėga, kurios įgavę galėsime atlikti vidinius ir išorinius pokyčius.
Aš kviečiu visus, kurie gali atvykti. Šiame renginyje galime įgauti jėgų dar vienam išsitaisymo šuoliui.
Pavyzdžiui, neseniai Natanijoje įvyko nuostabi paskaita, ir nuo šiol kiekvieną savaitę vis naujoje vietoje mes organizuosime paskaitas. Aš kviečiu ateiti visus su giminėmis ir draugais. Tai puiki galimybė žmogui įsilieti į bendrą sistemą, prabusti ir dalyvauti sielos ištaisyme. Būtų gaila prarasti tokią galimybę.
Taip pat noriu pasakyti Izraelyje gyvenantiems mokiniams – porą kartų per savaitę stenkitės aplankyti protesto demonstracijų vietas, pakalbėkite su žmonėmis, duokite jiems mūsų medžiagos. Tai ir yra praktinė kabala.

Iš 2011 m. rugpjūčio 17 d. pamokos pagal laikraštį „Liaudis“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kongresas gali duoti viską!

Apie virtualius kongresus ir tikrąjį ryšį

Sieloms nėra atstumų

Komentarų nėra

Kuo remiasi judėjimas „Laidavimas“?

Krizė, globalizacija, Laidavimas

Klausimas: Ar Jūs esate tautinio judėjimo „Laidavimas“ („Arvut“) įkūrėjas?
Atsakymas: Nesakyčiau, kad esu įkūrėjas, nes šis judėjimas visiškai remiasi žiniomis, kurias gavome iš kabalos mokslo, ir rezultatais gautais analizuojant pasaulyje atsiskleidžiančius duomenis bei vystymosi tendencijas. Todėl, nors judėjimas ir organizuotas žmonių, bet jis grįstas gamtos dėsniais. Mes suformuojame ir pateikiame praktinius patarimus, kaip ištaisyti mūsų visuomenę − laikytis sąlygų, kurias mums diktuoja gamta.
Klausimas: Tai reiškia, kad šiame judėjime gali būti tik tie žmonės, kurie mokosi kabalos?
Atsakymas: Ne. Šiame judėjime gali būti bet kuris žmogus, kuris supranta, ko būtent šiandien iš mūsų reikalaujama.

Iš 2011 m. rugpjūčio 14 d. TV programos „Klausk kabalisto“

Daugiau šia tema skaitykite:

Abipusis laidavimas – visam pasauliui

Kas yra „abipusis laidavimas“

„Viena šeima“ – ne utopija!

Komentarų nėra

Religijos integraliame pasaulyje

Filmai, klipai, Kabala ir religija

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra