Pateikti Šeštadienis, 10 rugsėjo, 2011 dienos įrašai.


Ekspertai apie krizę

Krizė, globalizacija

Pokrizinio pasaulio institutas apklausė 470 ekspertų iš 47 šalių dėl globalios krizės priežasčių ir pasekmių. Toliau pateikiamos tarptautinių ekspertų citatos dėl dabartinės krizės priežasčių ir kitos krizės bangos galimų priežasčių (kad ji bus, neabejoja niekas).
Mustafa Badavi (Kolumbija, verslininkas, „Colacom“): Kita pasaulinė krizė būtinai bus, kapitalizmas žlugs dėl maisto ir vandens trūkumo.
Rožeriu Mačija Silveira (Brazilija, „Imprensa Oficial do Estado de Sao Paulo“ žurnalistas): Kitą krizę išprovokuos ekologiniai faktoriai, tokie kaip globalus atšilimas, susijęs su anglies dvideginio išmetimu, miškų kirtimu ir geriamojo vandens trūkumu planetoje.
Ragnaras Lundbergas (Islandija, „Ronning ehf.“ vadybininkas): Dabartinės krizės skiriamasis bruožas yra perkamosios galios ir gamybos lygio sumažėjimas. Kitą pasaulinę krizę nulems gamtinių išteklių trūkumas ir tarpusavio nesupratimas politikos ir religijos klausimais.
Genadijus Osipovas (Rusija, RMA akademikas, RMA Socialinių-politinių tyrimų instituto direktorius): Dabartinės krizės ypatybė yra auksinio milijardo egoizmas, įprotis perkelti neigiamų reiškinių pasekmes antrajam ir trečiajam pasauliui.
Chaimė Posuelo-Monfortas (Ispanija, žurnalistas, knygos „Monforto planas“ autorius): Ilgalaikėje perspektyvoje išryškės chroniškas alkis ir ligos, turtingųjų skaičiaus mažėjimas ir neturtingųjų augimas. Nebus jokios naujos politinės architektūros, išliks tie patys operaciniai Betono-Vudso susitarimų principai. Visos derybos bus pristabdytos.
Sirenas Trosas Lundas (Danija, vadybininkas): Tiesioginė kitos krizės priežastis bus pramoninės gamybos ir eksporto / importo trūkumas, kuris sukels skurdą ir nedarbą.
Martina Součkova (Čekija, JTO programos UNAIDS inspektorė): Naftos kaina kils, didindama žemės ūkio produkcijos kainą visame pasaulyje, tai taps ekonominių sunkumų priežastimi besivystančiose šalyse. Susidursime su dar vienu mirtinu susirgimu, kuris išplis taip pat greitai, kaip ir kiaulių gripas.
Beki E. Ortis (Kolumbija, JTO FAO (Maisto ir žemės ūkio tarnyba) konsultantė): Kitos krizės priežastis bus žemės ūkio produkcijos trūkumas, ribota prieiga prie vandens ir atotrūkis tarp turtingųjų bei vargšų.
Apklausos dalyvių nuomone, dabartinė krizė parodo kapitalizmo modelio nepakankamumą ir pastangas jį išplatinti besivystančiame pasaulyje. Atsižvelgiant į pasaulio ekspertų apklausos rezultatus, kitos krizės pasekmė bus pasaulio žemėlapio pokyčiai.
Pasaulinio viešpatavimo šalių lyderių evoliucija buvo pagrįsta evoliucine logika: ginkluotės eksportas – prekių eksportas – bendros pramoninės reikšmės kapitalo eksportas – bendrųjų pramoninių technologijų eksportas – aukštųjų technologijų eksportas. Įvairiais laikotarpiais šalys lyderės turėjo eksporto prekių monopolį, garantuojantį joms pirmumą. Dabar aukštųjų technologijų eksportas negali garantuoti lyderio pozicijos. Dėl to atsirado pajamų deficitas, kurį teko pridengti paslėpta emisija, kad būtų išvengta nepageidaujamų socialinių pasekmių. Tai išprovokavo disproporcijas, lėmusias finansinę krizę.
Tuo pat metu vyksta karštligiška naujojo ištekliaus, aprūpinsiančio pasaulio lyderius ir garantuosiančio monopolines pajamas, paieška. Kol nėra aiškumo, šiuo ištekliumi bus žmogiškasis kapitalas, naujosios technologijos, naujos ideologinės sistemos. Jeigu per artimiausius 10 metų naujasis ateities išteklius nebus surastas, įmanomas grįžimas į seną loginę grandinę – ginkluotosios jėgos panaudojimą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Ekonomika – mūsų santykių kopija

Pasaulio banko prezidentas: mes – ant naujos finansų krizės slenksčio

Kiek tęsis krizė?

Komentarų nėra

Žadink draugus savyje

Grupė, Laidavimas

Klausimas: Kuo turi pasireikšti mano poreikis laidavimui?
Atsakymas: Jis pasireiškia tuo, kad aš purtau, žadinu kitus − savyje, o ne žodžiais. Žodžiai, priešingai, iškreipia esmę. Visas mūsų darbas vyksta ne išorėje, o viduje. Svarbu tai, kaip labai stengiuosi išjudinti draugus savyje, kad kartu eitume laidavimo link.
Savo jėgomis laidavimo nepasiekiame, mes reikalaujame, kad atsiskleistų Kūrėjas. Juk laidavimas – tai Kūrėjo jėga, kuri jungia mus tarpusavyje. Patys negalime megzti ryšio siūlų ir vienas kitam duoti. Jeigu tarp mūsų neatsiskleis Šviesa – nieko neišeis.
Šiandien mus jungia tik neapykanta. Tačiau, jeigu tarp mūsų įsikaraliaus Šviesa, tai susijungsime meilėje, duodami. Abipusis davimas, kai Kūrėjas pripildo mūsų tarpusavio santykių erdvę, ir yra laidavimas.
Mes turime veržtis laidavimo link, nors patys to pasiekti neįstengsime. Viskas išnirs iš tamsos, jeigu išties panorėsime atskleisti laidavimą dėl Kūrėjo. O „dėl Kūrėjo“ – reiškia dėl absoliučios davimo savybės.

Iš 2011 m. liepos 26 d. pamokos pagal straipsnį „Laidavimas“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kas mūsų jėgoms?

Ką daryti, kad išgirstume?

Draugavo du draugai

Komentarų nėra