Pateikti Antradienis, 13 rugsėjo, 2011 dienos įrašai.


Nuo susiskaidymo iki susijungimo

Dvasinis darbas, Krizė, globalizacija, Platinimas

Žmonių visuomenė skirstoma į dvi dalis. Nedidelę jos dalį sudaro žmonės, kuriems pabudo taškas širdyje, – tai mes. Kiti žmonės taško širdyje neturi, jie jaučia tik „mūsų pasaulio“ gyvenimą, tiktai vienos neigiamos jėgos pasireiškimą. Bet būtent juose sukoncentruotas galingas egoistinis noras.
O mumyse veikia dvi jėgos: teigiama ir neigiama. Mes judame į priekį dėl to, kad kuriame mūsų ego tarpusavio ryšį ir norime pasiekti dvasinį pasaulį, kurį vystome mokydamiesi ir gaudami jėgas iš aplinkos. Ryšys, sukurtas sujungiant tas dvi jėgas, vadinasi viduriniąja linija.
Kiti žmonės, kaip aiškina kabalos mokslas, palaipsniui prisijungs prie mūsų, pajutę, kad nėra kitos išeities, kad jų egoizmas kentės, – nes jis visą laiką reikalauja pripildymo. Viso žmonijos vystymosi eigoje jos egoizmas be perstojo didėjo, siekdamas save pripildyti kaip galima daugiau. Dabar, kai žmonijos ego prarado viltį gauti pripildymą, prasidėjo jo krizė.
Tai skatina žmones priartėti prie mūsų, nors jie nežino, prie ko ir kaip. Kad palengvintume jų kelią, turime platinti žinias apie kabalos mokslą ir aiškinti, kad yra krizės ištaisymo metodika. Kai jie prisijungs prie mūsų, kartu įsijungsime į darbą viduriniojoje linijoje ir taip pasieksime Begalybės pasaulį.
Ką laimime iš to? – Begalybę ir tobulybę. Pakylame aukščiau mūsų tikrovės, aukščiau mūsų Visatos ir viso mūsų pasaulio susikūrimo taško – į aukščiausiąją tikrovę.
Mūsų laikais taškas širdyje prabunda daugeliui žmonių – jų jau milijonai. O tie, kuriems taškas širdyje dar neatsiskleidė, šalia egoizmo atsiranda ir krizės jutimas: jie jaučia, kad jiems trūksta teigiamos jėgos, be kurios jie negali egzistuoti. Jie žino, kad turi ištaisyti krizę, jaučia, kad sprendimas glūdi susijungime, bet nesupranta, kaip jį įgyvendinti.
Globaliame ir integraliame pasaulyje viskas turi būti vieninga, ir tai mums rodo gamta. Šiandien ji mums rodo, kad turime pasiekti Begalybės pasaulį, kad esame viena visuma. Būtent į tai slaptai rodo krizė, į tai ji mus kreipia.
Žmonėms, kurie turi nuvesti žmoniją į šitą tikslą, krizė atskleidžia tašką širdyje, teigiamą jėgą, kurią jie gali išgauti iš grupės, iš mokslo, ir su tokia pagalba savarankiškai judėti į Begalybės pasaulį. O tie, kuriems krizė neduoda susijungimo jėgos, kurios trūkumą jie visgi jaučia, palaipsniui gauna paaiškinimą iš tų, kuriems atsiskleidė taškas širdyje, jie prisijungs prie mūsų ir kartu sieks tikslo.

Iš 2011 m. birželio 4 d. 2-osios pamokos kongrese „UNIDOS“ Madride

Daugiau šia tema skaitykite:

Nuimti apvalkalą nuo taško širdyje

Bendrosios sielos kritinė masė

Šlovingų darbų išvakarėse

Komentarų nėra

Su kuo kreiptis į Šviesą?

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas: Ar galima per tašką širdyje pajausti nors dalelę dvasinio pasaulio?
Atsakymas: Kaip galima pajausti kažką taške, neturinčiame apimties. Pirmiausia turi pridėti jam norą ir ketinimą. Pats vienas taškas yra beformis, jis neturi nei ketinimo, nei noro – tai tik taškas.
Tada kokį norą galiu prijungti prie jo? Į tai kabalistai atsako: išskyrus tašką, tu turi kūniškus norus (valgis, seksas, šeima) ir žmogaus norus (pinigai, garbė, žinios). Ar galima juos prijungti prie taško širdyje? Pabandyk. Tik žinok, kad jie visi priklauso mūsų pasauliui.
Iš kur gi paimti troškimų, nukreiptų į dvasinį pasaulį? Tik iš aplinkos, jeigu vertini ir aukštini ją. Kitos galimybės neturi. Su savo materialiais norais nepasieksi taško širdyje ir nepateksi į dvasinį pasaulį.
Vienintelė galimybė – įsilieti į gerą aplinką ir gauti iš draugų jų norus, susijusius su svarbiu tikslu. Tada ir pradėsi judėti link jo – suformuosi dvasinį indą.
Taškas tampa pagrindu, o gautieji norai – indu. Prašai, kad ateitų Šviesa, kuri paveiks tave ir suteiks tau ekraną, tada turėsi atspindėtą Šviesą.
Tokiu būdu turi visas sudedamąsias dalis: Šviesa laukia, aplinka yra, taškas pabudo, kūniški ir žmogaus norai nustatyti. Viskas paruošta – pirmyn.
Klausimas: Ar yra gairių šiame kelyje? Ar įmanoma patikrinti kryptį? Ir kaip spausti tik šį tašką, kad išpūstume būtent jį, o ne kitus egoistinius norus?
Atsakymas: Dėl to tu ir kreipiesi į aplinką, kuri veikia tave. Šis kreipimasis padidina tašką tavo širdyje, o mainais gauni naują norą – vienintelį, su kuriuo galima kreiptis aukštyn.

Iš 2011 m. birželio 7 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Blogos naujienos egoizmui

Kaip veikia ištaisymo mechanizmas

Kodėl taip sunku pajausti dvasinį pasaulį?

Komentarų nėra

Pavydas

Filmai, klipai

Komentarų nėra