Pateikti Pirmadienis, 19 rugsėjo, 2011 dienos įrašai.


Sprendimas – žmogaus prigimties pasikeitime

Krizė, globalizacija

Nuomonė (M. Lagutenko, analitikas): „Viena svarbiausių šiųmetinės krizės ypatybių – jos vystymosi scenarijus, neleidžiantis daryti jokių prognozių apie krizės gilumą ir pabaigą”.
Tačiau akivaizdu, kad šįsyk paliesti giluminiai ekonominio modelio pagrindai, patikimai veikę dešimtmečius.
Tokiu atveju šiandien paleisti procesai sustos tik po visiškos ekonomikos griūties. Vadinasi, visos priemonės, kurių griebiamasi gelbėjant situaciją (ar bankų likvidumo išsaugojimas, ar „blogų“ skolų supirkimas) – tik  atitolina neišvengiamą atomazgą.
Savo ruožtu, jungiančio pasaulinės finansinės sistemos elemento, t.y. JAV sunykimas neišvengiamai taps visų jos sudedamųjų dalių griūtimi. Naivu manyti, kad dėl amerikietiškos ekonomikos kritimo į gilią depresiją, dolerio žlugimo ir finansinių-ekonominių ryšių suirimo, laimės kas nors kitas: Europa, Kinija ar Rusija.
Nepaisant ekonominių ir politinių skirtumų, visi esame vienoje valtyje, vadinamoje „Globalus pasaulis“, todėl savo vystymesi galime būti nublokšti dešimtmečius atgal.
Beje, greitai ekonominiai subjektai įsisąmonins, kad restauruoti sistemą – bergždžios pastangos, todėl supras būtinybę ieškoti naujų finansinių-ekonominių santykių – tai bus lūžio momentas krizės eigoje.
Komentaras: Problema ta, kad krizės sprendimas glūdi žmonių tarpusavio santykių srityje, pačios žmogaus prigimties ištaisyme, o ne naujų finansinių-ekonominių santykių paieškose. Be mūsų prigimties ištaisymo jos visos bus egoistinės, t.y. „krizinės“. Todėl patys analitikai išeities nesuras ir, jeigu neįsiklausys į kabalistų patarimus, atves pasaulį iki karo.

Daugiau šia tema skaitykite:

Ekonomika – mūsų santykių kopija

Kenčiame, nes trūksta meilės?!

Nėra priemonių krizei įveikti!

Komentarų nėra

Ten, kur mes kartu

Dvasinis darbas

Klausimas: Ką reiškia užsiimti vidiniu darbu?
Atsakymas: Žmogus 24 valandas turi užsiimti vidiniu darbu. Ir gali atsitikti taip, kad žmogus tiek įnikęs į jį, kad atėjęs į pamoką nemato nė vieno knygoje parašyto žodžio.
Bet tu neturi sau priekaištauti. Vidinis darbas − tai kada tu visą laiką mėgini išsilaikyti susiliejęs su vidine grupės esme. Ir tada atversdamas knygą matai tenai ne išorines žinias, o duomenis apie tavo susijungimo su draugais grupėje formas. Ir net jau ne grupėje, o bendroje sieloje.
Tu pradedi matyti, kad ir „Mokyme apie dešimt sfirų“, ir knygoje „Zohar“, ir kituose kabalistų raštuose kalbama tiktai apie skirtingas ryšių formas tarp tavęs ir kitų. Ir jeigu tu tikrai nori išsiaiškinti šį ryšį, tada iš tikrųjų mokaisi „Torą“ (žodis „Tora“ hebrajų kalboje kilęs iš žodžio „or“ – Šviesa ir „oraa“ – instrukcija).
Klausimas: Vadinasi, mano darbo esmė − atskleisti šį vidinį tarpusavio ryšio tinklą. O kaip man tam išnaudoti mūsų pasaulį?
Atsakymas: Visas mūsų pasaulis – tai tas pats ryšio tarp žmonių tinklas, tačiau mūsų atžvilgiu atsiskleidžia kaip labiausiai esantis išorėje. Dėl to jaučiame šį ryšį esant neištaisytu. O mūsų tarpusavio ryšio vidiniame tinkle mums viena po kitos atsiskleidžia 125 vis stipresnio ryšio, mūsų tarpusavio susijungimo pakopos.
Tačiau mūsų būsena išoriniame pasaulyje yra būtina: būtent nuo jos pradedame ir egzistuojame joje, kad vis giliau atskleistume šį ryšį.
Mums reikalingas pagrindas, kuris nėra susijęs su judėjimu į vidų. Tai ir yra mūsų tarpusavio ryšio išorinis tinklas, kuriame mes egzistuojame šiame pasaulyje. Ir tik dabar mums atsiskleidžia visas šio neištaisyto ryšio mastas, anksčiau tiesiog apie tai negalvojome. Ir tai įpareigoja mus išsitaisyti.

Iš 2011 m. kovo 25 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Netikėk savo akimis

Vidinis darbas

Neapsikrauk balastu kelyje

Komentarų nėra