Pateikti Šeštadienis, 24 rugsėjo, 2011 dienos įrašai.


Riaušių epidemija

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Gatvės riaušių epidemija, rugpjūtį apėmusi anglų miestus, persimetė į Europos kontinentą. Hamburgo policijai sunkiai pavyko miesto pakraščiuose nuslopinti visą seriją neramumų, kurie buvo analogiški Londono įvykiams. Į miestą buvo skubiai sutelktos papildomos policijos pajėgos.
Būtent politinį susidūrimų pobūdį pabrėžia Hamburgo policija, ragindama nelyginti riaušių mieste su Londono įvykiais – jų nelydi plėšikavimai. Užfiksuota tik viena organizuota grupuotė, turinti ne daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių. Tačiau padėtis mieste kur kas sudėtingesnė. Mieste buvo sutelkta daugiau kaip 2 tūkstančiai policininkų.
Riaušėms slopinti jau buvo naudojamos vandens patrankos ir plastiko kulkos. Per susirėmimą sužeista 14 žmonių, iš jų 11 policininkų. Tai rodo, kad neramumai nebuvo stichiški, jų dalyviai ruošėsi pasipriešinti policijai, apsiginkluodami armatūra ir akmenimis.
Tai liudija ir šūkis, tapęs dabartinių riaušių devizu: „Londonas – visur!“
Komentaras: Kadangi pasaulyje vis labiau atsiskleidžia tarpusavio ryšys tarp tautų ir visuomenės, nieko nuostabaus, kad nuotaikos persimeta iš vienos vietos į kitą ir nepriklauso nuo atstumų. Jausmas „kartu“ vienija, įaudrina. Jeigu nenukreipsime jų į naudingą solidarumą, „gerą abipusį laidavimą“, tarptautinės gaujos, palaikomos bendro egoistinio siekio, griaus miestus kaip tornadai.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kančios pasaulyje – ramybė šeimoje

Į vienybę – taikiuoju keliu

Bet kokiam užsispyrimui yra ribos

Komentarų nėra

Plėtimasis davime

Dvasinis darbas

Klausimas: Aš kreipiuosi į Kūrėją, kad Jis man padėtų duoti artimui. Ar galite tai apibūdinti moksliškiau? Juk „Kūrėjas“ iš esmės – Gamtos dėsnis…
Atsakymas: Kaip žinome, Malchut turi save anuliuoti prieš Zeir Anpiną. Tada Z”A priima jos norą, ir kartu jų norai pakyla pas motiną – Biną. Atsakydama ji turi suteikti Zeir Anpinui suaugusiojo būseną (kad jis taptų didelis), taip pat Šviesą Malchut.
Štai ko pasiekia duodantysis. Jei kažkada iš tikrųjų panorėsi duoti draugui, tai gausi dvigubai. Tai, ką jam suteiksi, tavyje sukurs suaugusiojo būseną, aukštesnį statusą, kad pagimdytum draugo pakopą ir atiduotum jam.
Jam tu būsi dvasiškai didis, būsi duodantysis. Šiame vaidmenyje iš jo gauni naujų troškimų, o iš aukščiau – pripildymą. Taip tu ir „putiesi“ kas kartą vis labiau ir labiau, gaudamas kitų norus ir Šviesą iš aukščiau.
Štai ką reiškia būti duodančiuoju. Bet „putiesi“ savo davimo induose, o čia slypi psichologinis perversmas. Kaip galima plėstis davime? Kur čia pelnas? Kaip pripildau save? Kuo prisipildau?
Tokia mūsų bėda: nejaučiame didelės naudos davimo induose. Tačiau iš brėžinio ji akivaizdi.

Iš 2011 m. birželio 27 d. pamokos pagal straipsnį „Toros dovanojimas“

Daugiau šia tema skaitykite:

„Meilė artimui“ – tai paprasta!

Ant svarstyklių rodyklės smaigalio

Komentarų nėra