Pateikti Antradienis, 27 rugsėjo, 2011 dienos įrašai.


Globalus pasaulis nesidalina į dalis

Krizė, globalizacija

Mus veikia dvi jėgos: raginanti iš užnugario ir traukianti iš priekio. Atitinkamai, turime dvi galimybes pasiekti tikslą, sako kabalos mokslas.
1. Jeigu padarysime taip, kad mus nukreipianti pirmyn jėga, bus aukštesnė nei jėga, spaudžianti iš užnugario, tai judėsime patogiai, greitai, suprasdami ir norėdami.
Tada priešais mus nusidrieks labai malonus ir trumpas kelias, vedantis į išsitaisymą ir atskleidžiants mūsų tobulos būseną. Ir tokiu atveju dabartinę būseną matysime, kaip lūžio tašką, kaip tramplyną, leidžiantį gražiai ir gerai šokti aukštyn.
2. Jeigu patys nepradėsime veržtis pirmyn ir nepadėsime visiems kitiems, visai žmonijai, tuomet neigiama jėga stums mus pirmyn kančiomis. Ir, žinoma, jos gali tapti labai didelės, globalios, jei prisiminsime mūsų tarpusavio ryšį šiuolaikiniame pasaulyje.
Tokiu būdu, žmonės, kurie šiandien jaučia potraukį ir veržiasi pirmyn, turi taip pat suprasti, kokią atsakomybę jie neša prieš visą pasaulį. Ir čia glūdi jų apdovanojimas: veržtis į tikslą, vesti pirmyn – tai didžiulis, kilnus uždavinys.
Ir dėl to dabar kuriame internete specialų portalą, renkame jam didžiulį kiekį medžiagos. Mes palaikome ryšius su daugybe sociologų, politologų, mokslininkų, kurie tyrinėja dabartinės visuomenės būseną ir pasaulį įvairiose srityse. Ir matome, kiek jie visi sutrikę dėl to, kas vyksta.
Mokslininkai tyrinėja dabartinę žmonijos išteklių būklę, kiek dar mums liko dujų, naftos, vandens, anglies, metalų, vandens, dirvos – viso to, ką suteikia mums Žemė, ir jie pasibaisėję, nes esame ant pačios mūsų išteklių išeikvojimo ribos. Apie tai išleista ir leidžiama daugybė straipsnių, kuriuos dabar ir renkame. Tai didžiulis kiekis medžiagos.
Taip pat turime didžiulį kiekį medžiagos apie auklėjimą. Juk priėjome iki to, kad nesugebame auklėti žmogaus. Suteikti tam tikrą išsilavinimą galime, nors irgi neaišku, ar paskui jis ras darbą.
Tačiau mes nemokame kurti žmogaus, kitaip tariant, iš mažo vaiko, iš „mažo gyvūno“, kuriuo jis gimsta, išauklėti Žmogų, kuris išlaiko harmoniją, kuris palaiko gerus ryšius su kitais, kaip kad to šiandien reikalauja mūsų globalus pasaulis. Reikia teisingai paaiškinti žmonėms, ką reiškia „globalus“ – t. y. visiškai susijęs pasaulis.
Aš pradėjau savo mokslinį darbą tirdamas biokibernetines sistemas − organizmo sistemas: kokiu būdu jis save palaiko, kaip savo viduje išsaugo vidinę pusiausvyrą, homeostazę su supančia gamta ir savo viduje. Tai nuostabi sistema. Remiantis žiniomis apie šią sistemą sukurta medicina: atlikdami analizes ir tyrimus gydytojai patikrina įvairius organizmo parametrus: kurie iš jų yra pusiausvyroje vieni su kitais, o kurie ne.
Sudarytos specialios lentelės, kurios rodo, kaip egzistuoja, kokios būklės yra mūsų vidinė sistema: spaudimo ir įvairiausių temperatūrų palaikymas, įvairiausių elektrolitų, rūgščių ir t. t. atitikimas. Kalbama apie didžiulį tarpusavyje susijusių duomenų bloką.
Mūsų pasaulinė visuomenė šiandien lygiai tokia pati. Jos daugiau nepadalysi į atskiras šalis iš įpročio. Tačiau psichologiškai mes dar nepasiruošę tam, nesuprantame šito.
Mums būtina išsivystyti ir suprasti globalią sistemą, suprasti darnų ryšį, kuriame ji turi save palaikyti. Ši pusiausvyra ir suteikia mums normalaus gyvenimo pojūtį.
Vos tik kuri nors bendro žmonijos organizmo dalis išeina iš pusiausvyros, netenka teisingo tarpusavio ryšio su kitais – iš karto atsiranda ligos. Be to, jos gali kilti pačiose įvairiausiose sistemose ir atsiliepti pačiomis įvairiausiomis formomis. Mes dar nesuprantame šito, mokslininkai dar tik pradeda tyrinėti globalius mechanizmus.
Apie analogiškų, globalių, uždarų sistemų elgseną žinome iš techninės pusės. O štai žmonių visuomenėje, vos tik imame tai įsivaizduoti, išryškėja baisus neatitikimas su tuo, ką turime šiandien. Tačiau Gamta pamažu vysto mūsų globalų požiūrį į pasaulį.

Iš 2011 m. birželio 10 d. pirmosios kongreso pamokos Maskvoje

Daugiau šia tema skaitykite:

Bet kokiam užsispyrimui yra ribos

Kai upelis tampa upe

Įprastinio pasaulio transformacija

Komentarų nėra

Perspektyvos priklauso nuo norų!

Ekonomika ir pinigai, Krizė, globalizacija

Klausimas: Kaip vertinate pasaulio biržų veiklos perspektyvas?
Atsakymas: Klausimas aiškiai ne mano adresu, aš nesu ekonomistas. Pasakysiu tik, kad pasaulis pradeda pavargti nuo to, kas vyksta. Blogas ženklas, kai negeros nuojautos apninka daugumą žmonių. Nuotaikos tendencija – žemyn. Optimistų mąžta, politikų galimybėmis niekas netiki, pasitikėjimas jais išseko, nebelaukiama normalizacijos, vis grasinama naujais bankrotais, visi prislėgti.
Kaip rašo E. Klainas „The Washington Post“, niekas nežino, kur ekonomika pradės atsigauti, užtikrintai galima pasakyti, kas nebus atsigavimo pradininkės – ne JAV, ne Europa, ne Japonija, ne Kinija, kur ekonomika perkaitusi, o valdantieji svajoja tik apie „minkštą nusileidimą“, t. y. bijo bankroto ir tautinių neramumų.
Kol kas jaučiame, kad pripratome prie krizės, bet tai laikina – Gamta atves mus į protą, į panašumą su ja. Tarpusavyje ir su aplinka privalome tapti nedalomu vienetu. Tai žmonėms pasiekiama, išpildant tarpusavio laidavimo sąlygą, sukuriant gerą tarpusavio ryšį ir susiformuojant požiūrį į Gamtą kaip į save patį. Tokiu būdu pasaulis pasieks harmoniją, pusiausvyrą, – tai įsiviešpataus ir tarp mūsų.

Daugiau šia tema skaitykite:

Abipusis laidavimas – visam pasauliui

Bandymai sušvelninti smūgį…

Gamta netoleruoja disbalanso

Komentarų nėra

Išorinė jėga

Kabala

Mūsų vystymąsi galima suskirstyti į dvi dalis:
1. Į visus tuos neišvengiamus etapus, kada žmonės savo gyvenimu ir veiksmais gali nusiraminti mūsų pasaulio ribose.
2. Į tarpsnį, kuriame žmogus supranta, kad jokios jo čia žinomos priemonės daugiau neveikia, – jam būtina suvokti šaknį.
Tada visa išorė tampa nereikšminga, kaip pasakyta: „Kūrėjui nėra svarbu, kaip skerdžiamas aukojamas gyvūnas: nuo gerklės ar nuo sprando“. Kitaip tariant, nėra mūsų pasaulyje tokių veiksmų, per kuriuos iš tikrųjų galėtume suvokti Kūrėją. Todėl turime rasti naują, visiškai kitą priemonę – grąžinančią į šaltinį Šviesą. Dėl šios jėgos ir pradedame save vystyti.
Čia yra labai aiškus skirtumas:
– arba esame mūsų pasaulyje ir naudojame jo atributus, nes mūsų noras yra tik čia ir mes norime gauti tai, kas yra šiame pasaulyje, be to, tikimės kažko daugiau po mirties.
– arba norime šiame gyvenime atskleisti naują priemonę, kurios nėra šiame pasaulyje, – grąžinančią į šaltinį Šviesą, naują, ypatingą jėgą, kuri atveria mus ir išryškina mumyse visiškai naujus troškimus ir pripildymus, kurie su tuo, kas buvo iki šiol, neturi jokio ryšio.
Aš gyvenu kaip žmogus mūsų pasaulyje – su šeima, turiu darbą, sieja socialiniai tarpusavio santykiai, su visomis savo žiniomis ir jausmais, – ir šis žmogus niekaip nesusijęs su tuo, kas formuojasi manyje veikiant Šviesai, grąžinančiai į šaltinį. Ji vysto manyje sielą, aukštesniąją Kūrėjo dalelę, dieviškąjį pavidalą, kurį suvokiu, suformuoju savyje, dalyvaudamas šiame procese kartu su Šviesa.
Tokiu atveju, tai, kas buvo anksčiau, vadinama „gyvūniniu lygmeniu“, o naujoji dalis vadinama „žmogumi“ ( hebr. „adam“), nes ji panaši į Kūrėją (hebr. domė).
Štai kodėl išoriniai veiksmai neturi reikšmės. Padės man tik viena – grąžinančios į šaltinį Šviesos pritraukimas. Nėra kitos jėgos, kuri pakeltų mane iš gyvūninio lygmens į žmogaus pakopą. Čia reikalinga būtent išorinė jėga ir visa kabalos metodika nukreipta tik į tai.

Iš 2011 m. liepos 6 d. pamokos pagal straipsnį „Toros dovanojimas“

Daugiau šia tema skaitykite:

Gyventi bėgant nuo prasmės

„Kas“ sukūrė „Tai“?

„Kvieskite Jį, kol Jis arti!“

Komentarų nėra

Laitmanas siekia valdžios ir pinigų?

Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra